No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Pri Rimavskej Sobote by investor chcel postaviť fotovoltickú elektráreň

Foto ilustračné. Zdroj: Pixabay

RIMAVSKÁ SOBOTA – Neďaleko Rimavskej Soboty možno vyrastie nová fotovoltická elektráreň. Investor predstavil svoj zámer, aktuálne ho posudzujú príslušné úrady.

Rozprestierať by sa mala na ploche 10,5 hektára. Ako sa ďalej uvádza vo zverejnených materiáloch, predmetom činnosti je ekologická produkcia elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov priamou premenou slnečnej energie. Cieľom je podpora rozvoja udržateľnej obnoviteľnej energetiky na Slovensku.

Článok pokračuje pod reklamou


"Realizáciou investičného zámeru dôjde k vybudovaniu fotovoltického systému s predpokladaným inštalovaným výkonom 9,99 MW," informoval navrhovateľ Enery Slovakia s.r.o. s tým, že v bezprostrednej blízkosti západne od navrhovanej činnosti je situovaná už jestvujúca fotovoltická elektráreň.

Zdroj: Zámer Fotovoltická elektráreň Rimavská Sobota, Enery Slovakia s.r.o./INECO, s.r.o.

Investor by fotovoltickú elektráreň chcel uviesť do prevádzky hneď po ukončení procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA a po získaní nadväzujúcich potrebných povolení. "Celkové náklady budú bližšie špecifikované v ďalších stupňoch povoľovania," uvádza ďalej predkladateľ návrhu. Ako dodali, realizácia navrhovanej činnosti nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.

"Samotná prevádzka navrhovanej činnosti je automatická a bez potreby stálej obsluhy. V súvislosti s prevádzkou fotovoltickej elektrárne a zabezpečením údržby systému, pravidelných kontrol a servisu sa očakávajú približne 2 zamestnanci v rámci spoločnosti Enery Slovakia s.r.o. Uskutočnením navrhovanej činnosti dôjde k vytvoreniu 2 pracovných miest aj pre miestnych obyvateľov, ktorých náplňou budú sezónne práce spojené s kosením trávnatých plôch areálu," uvádza spoločnosť.

Zdroj: Zámer Fotovoltická elektráreň Rimavská Sobota, Enery Slovakia s.r.o./INECO, s.r.o.

NENECHAJTE SI UJSŤ


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross