No active "ca-sidebar-197687" sidebar

V Národnom parku Muránska planina postavia záchytné parkoviská, nadšencov bežkovania potešia nové značené trasy

18. novembra 2022 | | |  | 
Foto ilustračné. Autor: Tamás Kusza

Verejná doprava a poskytovanie informácií tvoria dva hlavné problémy, s ktorými sa borí Národný park Muránska planina z pohľadu turizmu. Na vytvorenie kľúčových podmienok rozvoja prírodného cestovného ruchu získala Správa NP Muránska planina so sídlom v Revúcej dotáciu vo výške približne 3,3 milióna eur.

„Keď sme spoločne s aktérmi cestovného ruchu v regióne (Rozvojová agentúra BBSK, oblastné organizácie cestovného ruchu Gemer a Horehronie, obce, podnikatelia v cestovnom ruchu, záujmové turistické organizácie) pripravovali Stratégiu rozvoja udržateľného ruchu v Národnom parku Muránska planina do roku 2030, zidentifikovali sme z pohľadu Správy NP Muránska planina dva hlavné problémy – verejná doprava a poskytovanie informačného a edukačného servisu návštevníkom územia,“ uviedol pre Rimava.sk Ján Šmídt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej.

K TÉME:
Na rozvoj Národného parku Muránska planina získal kraj viac ako 1,5 milióna eur z Plánu obnovy

Státisíce pre Muránsku planinu: Podporených bolo niekoľko projektov z oblasti turizmu

Článok pokračuje pod reklamou


Ako pokračoval, preto sa po zverejnení výzvy na predkladanie rozvojových projektov transformácie regiónu Národného parku Muránska planina z Plánu obnovy a odolnosti SR rozhodli vypracovať projekt, ktorý bude zásadne riešiť tieto kľúčové problémy.

Konkrétne sa v rámci ich projektu budú podľa jeho slov realizovať aktivity:

  • Projektová príprava Návštevníckeho centra pre inovatívne environmentálne vzdelávanie.
  • Príprava programov environmentálneho vzdelávania spojená so zážitkovými programami spoznávania prírody.
  • Realizácia značenia trás pre rekreačné bežecké lyžovanie a upravovanie bežeckých trás na troch okruhoch.
  • Realizácia parkovísk a zázemia pre návštevníkov v obciach Muráň a Šumiac (časť Červená Skala) na strategických vstupných bodoch do Národného parku.
  • Realizácia svetelného signalizačného zariadenia pre zvýšenie bezpečnosti cykloturistov na trase Muráň – Veľká lúka, ktorá umožní obojsmerné využívanie cyklotrasy (v súčasnosti je možné využitie len smerom na Veľkú lúku).
  • Koordinačné aktivity na rozvoj spolupráce a partnerstiev pre spravovanie NP Muránska planina v súlade s princípmi rozvoja udržateľného cestovného ruchu, týkajú sa všetkých oprávnených obcí a ich aktérov v rozvoji prírodného cestovného ruchu.
  • Samotné riadenie projektu, informovanie verejnosti a partnerov.

Pozrite si: Rozprávková jeseň na Veľkej lúke


Medzi míľniky Plánu obnovy a odolnosti SR patria aj rozvojové projekty mäkkého turizmu v Národnom parku Muránska planina a v Národom parku Poloniny. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) v tejto súvislosti podporilo v rámci vyhlásených výziev celkovo 28 projektov za vyše 17 miliónov eur. Podporu získalo 15 projektov z NP Muránska planina a 13 projektov z NP Poloniny.

„Čo sa týka štruktúry výdavkov, takmer 1,97 mil. eur je rozpočet na investície do dlhodobého majetku, sú v tom zahrnuté najmä vybudovanie parkoviska v Muráni, parkoviska a prislúchajúceho zázemia na Červenej Skale, svetelnej signalizácie na cyklotrase na Veľkú lúku a nákup techniky na údržbu trás a parkovísk. Približne 1 mil. eur sú plánované výdavky na externé služby, väčšina z tejto sumy sa minie na vyhotovenie projektovej dokumentácie, menšia časť na prípravu a tlač materiálov a pomôcok v rámci environmentálneho vzdelávania návštevníkov,“ priblížil ďalej Ján Šmídt.

V rámci realizácie projektu sa podľa jeho slov ráta so zamestnaním štyroch ľudí, mzdové náklady do ukončenia projektu v marci 2026 predstavujú približne 280-tisíc eur. Nákupy spotrebného materiálu, vybavenia zamestnancov a režijné náklady predstavujú približne 90-tisíc eur. Väčšina rozpočtu je teda určená na budovanie verejnej infraštruktúry v obciach Muráň a Šumiac.

„Prakticky od začiatku budeme pracovať na konkrétnych úlohách prípravy programov environmentálneho vzdelávania a koordinačných aktivitách v cestovnom ruchu. Ich prvé výstupy by mali byť hmatateľné už v priebehu roku 2023. V oblasti investičnej bude rok 2023 najmä rokom prípravy projektovej dokumentácie na jednotlivé investičné akcie, ich realizácia prebehne následne v rokoch 2024 a 2025. Projekt sa ukončí v marci 2026,“ priblížil časový horizont riaditeľ Šmídt.

A ako sa zmení NP Muránska planina po ukončení projektu? Intenzívna spolupráca v budovaní udržateľného cestovného ruchu sa v regióne podľa Jána Šmídta naštartovala vznikom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer v roku 2018.

„Spomínaná stratégia jeho rozvoja pre Muránsku planinu a jej napĺňanie realizáciou nášho projektu a aj ďalších schválených projektov z Plánu obnovy bude nepochybne významnou etapou v doháňaní investičného dlhu štátu voči nášmu regiónu. Vyššie spomínané investičné akcie a aktivity na budovanie interakcií medzi partnermi regionálneho rozvoja, najmä v oblasti udržateľného turizmu, budú vytvárať veľmi dobré predpoklady pre zvyšovanie sebarealizácie hlavne mladých ľudí. Bez toho, aby boli nútení opúšťať svoj rodný región,“ zhrnul na záver.

NENECHAJTE SI UJSŤ


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross