No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Podnikateľský inkubátor v Rim. Sobote končí, pre nesplnené ukazovatele musí mesto vrátiť dotáciu

29. septembra 2009 |  | | |

Rimavskosobotská samospráva musí vrátiť finančnú dotáciu zo štrukturálnych fondov v plnej výške viac ako 85 tis. eur (takmer 2,6 mil. Sk), ktorá jej bola poskytnutá na sprevádzkovanie podnikateľského inkubátora druhej generácie. Národná agentúra pre malé a stredné podnikanie v prvej polovici septembra vykonala kontrolu inkubátora, na základe ktorej doporučila zrušenie zmluvného vzťahu kvôli nesplneným ukazovateľom.

“Výsledky kontroly na mieste preukázali, že hodnoty zazmluvnených indikátorov sa nenapĺňajú na 100% v zmysle uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,” uviedol pre Rimava.sk generálny riaditeľ agentúry Milan Jankura.

“Mesto vykonalo všetky aktivity v súlade s cieľmi projektu. Indikátory dopadu sú však ťažko splniteľné, nakoľko záujem frekventantov o e-podnikanie nedosahuje očakávané hodnoty a problém je hlavne s dodržiavaním hodnôt vytvorených pracovných miest (z plánovaných 350 sa podarilo vytvoriť 46, pozn. red.),” vysvetlila  pre Rimava.sk vedúca oddelenia strategického rozvoja mesta na MsÚ Eva Muráriková.

Ako dodala, mesto financuje prevádzku inkubátora s ročnými nákladmi vo výške 15 tis. eur (viac ako 450 tis. Sk). Inkubátor propaguje na webovskej stránke mesta, na samostatnej stránke inkubátora a na ÚPSVaR. “Napriek tomu je záujem o jeho využitie minimálny a absolventi kurzu  nevyužívajú možnosť samozamestnania z dôvodu nevyjasnených podmienok na  trhu práce    a obáv zo sociálnej neistoty,” konštatovala Muráriková. Podľa jej slov mesto podá podnet na  zrušenie zmluvného vzťahu  v termíne  do 30. októbra 2009.

„Mesto bude musieť vrátiť finančnú čiastku poskytnutú zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu v plnej výške. Termín bude dohodnutý na základe ďalšieho rokovania s riadiacim orgánom,“ uzavrela vedúca oddelenia.  Ako naznačila, podnikateľský inkubátor bude v prípade záujmu iných subjektov zrejme určený na prenájom.
Ako sa pre Rimava.sk vyjadril primátor mesta Štefan Cifruš, podnikateľský inkubátor bol pokus, ktorý nevyšiel. "Keď inkubátor nejde, teraz sa zruší a dodatkami zmluvy sa musia vrátiť peniaze. Sme si toho vedomí a musíme splniť náležitosti Európskej únie," povedal.

Projekt Podnikateľský inkubátor druhej generácie bol podporený v rámci grantovej schémy Ministerstva hospodárstva SR. Funguje od roku 2005. Cieľom projektu bolo vybudovanie  podnikateľského inkubátora pre  podporu začínajúcich podnikateľov z okruhu absolventov škôl a nezamestnaných na území mesta využitím IT technológií vrátane internetu s vybavením technickou a technologickou infraštruktúrou.
Ponúkal možnosti rozvíjania sa v oblasti IT, organizovania kurzov, zdokonaľovania sa v elektronickom podnikaní či využitia softwaru e-Biz.

Zdroj: Rimava.sk


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross