No active "ca-sidebar-197687" sidebar

VIDEO: Poľnohospodári žiadajú riešenie následkov sucha aj podporu pri zamestnávaní

Zohľadniť región ako znevýhodnenú oblasť, zachovať dotácie, dlhodobo riešiť následky sucha ale aj podporovať vznik nových pracovných miest, také sú požiadavky poľnohospodárov z regiónu. Na dnešnom pracovnom stretnutí v Hoteli Zlatý Býk v Rimavskej Sobote ich členovia Gemerskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory predniesli ministrovi pôdohospodárstva Ľubomírovi Jahnátkovi. Ten necelý mesiac po výjazdovom zasadnutí Vlády SR v Poltári prišiel do regiónu, aby následne mohol prijať opatrenia na oživenie poľnohospodárskej prvovýroby v južných okresoch. Práve poľnohospodárstvo vidí minister ako nosnú časť riešenia nezamestnanosti na vidieku.

Ako pre Rimava.sk uviedol František Tóth, predseda Gemerskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (GPPK), dnešný deň bol začiatkom splnenia uznesenia vlády z Poltára, nastolili na ňom najzávažnejšie problémy regiónu. Prvou požiadavkou podľa jeho slov bolo zachovať znevýhodnené oblasti. „Vtedy, keď výskumný ústav prehodnocoval kritériá pre LFA, z týchto dvoch okresov (Rimavská Sobota, Revúca, pozn. red.) malo skoro 80 tisíc hektárov z týchto znevýhodnených oblastí vypadnúť. To by pre tieto dva okresy znamenalo katastrofu,“ uviedol Tóth. Ako ďalej spomenul, požadovali tiež zachovať dotačnú politiku na úrovni roka 2009 na veľké dobytčie jednotky a dlhodobo riešiť následky sucha, budovaním umelých vodných nádrží. „Tieto nádrže by nám mohli slúžiť na viaceré účely, jednak na chov sladkovodných rýb, jednak na chov vodnej hydiny a jednak ako zdroj závlahovej vody pri týchto suchotách,“ vysvetlil predseda GPPK. Poľnohospodári nastolili aj otázku udržania zamestnanosti. „V tomto smere sme mali požiadavku, aby na každé novovytvorené pracovné miesto v poľnohospodárstve úrad práce refundoval 50% mzdy a odvody v priebehu dvoch rokoch,“ povedal Tóth.

[su_media url="http://www.youtube.com/watch?v=b-AUkC9yliQ&list=UUHvwT32_xjbe1I03aNfCyYg&index=1&feature=plcp" width="600" height="388"]

Ľubomír Jahnátek potvrdil, že tieto požiadavky sú realizovateľné. „Vláda realokovala 300 miliónov euro na podporu mladých nezamestnaných, na vytváranie pracovných miest, kde je možné do dvoch rokov čerpať prostriedky vo výške 50 percent. Rokujeme s ministerstvom práce, aby v rámci výzvy bol urobený podprogram, ktorý bude šitý pre potreby poľnohospodárov,“ uviedol minister. Ako spomenul, práve poľnohospodárstvo sa musí stať nosnou časťou riešenia nezamestnanosti na vidieku. „Pokračovať v systéme veľkých dobytčích jednotiek na rovnakej úrovni ako v roku 2009, to je nemožné, lebo táto politika končí ako taká v Európskej únii, čiže tu asi nebudeme môcť vyhovieť,“ poznamenal minister. V súvislosti so suchom v regióne však potvrdil, že ministerstvo chce zabezpečiť trvalé sfunkčnenie závlahových systémov. „Chceli by sme nájsť mechanizmus, ako tieto technické prostriedky odovzdať samým poľnohospodárom do prenájmu, samozrejme za nejakú symbolickú sumu,“ povedal. Ako tiež uviedol, ministerstvo pracuje na vytváraní kontúr politiky, ktorá by mala zabezpečiť možnosť zakladania nových fariem podielnickeho ale hlavne rodinného typu pre mladých poľnohospodárov.

Členovia GPPK ministrovi neadresovali len požiadavky ale navrhli aj riešenia, sľúbili mu tiež pomoc pri vypracovaní koncepcie poľnohospodárstva. Člen komory a konateľ spoločnosti Agroris Ladislav Sedmák ponúkol ministrovi konkrétne návrhy na riešenie najzávažnejších problémov v oblasti poľnohospodárstva v regióne, čo Ľubomír Jahnátek uvítal a prisľúbil v krátkej dobe ďalšie rokovania.

Zdroj: Rimava.sk

[nggallery id=758]


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross