No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Poslanci odklepli kultúrnym inštitúciám a športovým klubom dotácie, niektorým pridali

perex-zastupitelstvoPoslanci mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote schválili na svojom dnešnom rokovaní dotácie pre kultúrne inštitúcie a športové kluby. Niektoré z klubov si oproti pôvodnému návrhu prilepšili.Na návrh poslanca Samuela Urbana zastupiteľstvo odkleplo dotáciu vo výške 3 tis. eur aj Miestnemu odboru Matice slovenskej v Rimavskej Sobote, ktorá svoju žiadosť o financie podala tri dni po termíne zasadnutia Komisie školstva, kultúry, mládeže a športu pri MsZ. Ako uviedol Urban na rokovaní, dotácia z rezervného fondu podľa MO Matice slovenskej bude použitá i na zveľadenie Námestia Š. M. Daxnera. Ostatným kultúrnym inštitúciám poslanci odklepli dotácie bez zmeny, tak ako bolo uvedené v návrhu na rokovanie. Samospráva na podporu kultúrnych inštitúcií vyčlenila pre tento rok sumu vo výške 23 tis. eur.

Pôvodné návrhy nájdete v tomto článku

Zmeny na rad prišli pri prerozdeľovaní dotácií pre športové kluby. Piatim z nich poslanci pridali. Tento návrh predniesol poslanec Štefan Baláž. „Navrhujem z tej rezervy (vo výške 5 tis. eur, pozn. red.) ubrať 2 tisíc eur a prerozdeliť klubom,“ povedal Baláž. Ako ďalej uviedol, navýšiť dotáciu o 500 eur HKM Rimavská Sobota, Kolkárskemu klubu a Plaveckému klubu, a o tisíc eur Volejbalovému klubu Slovan. V rámci diskusie vystúpil aj poslanec Tomáš Sliva, ktorý taktiež navrhol zvýšiť výšku dotácie pre Zväz skautov maďarskej národnosti o 500 eur.

Poslanci obidva návrhy prijali a tak hokejisti dostali dotáciu 7500 eur, kolkári tisíc eur, plavci 1500 eur, skauti 900 eur a Volejbalový klub Slovan dotáciu vo výške 6 tis. eur. Ostatným klubom poslanci odklepli sumy uvedené v návrhu na rokovanie.

V prípade športu mesto počítalo prerozdeliť sumu vo výške 35 tis. eur. Medzi základné kritériá pri rozdeľovaní dotácií patrili – športová reprezentácia na miestnej, regionálnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni, športové aktivity klubov, telovýchovných jednôt a organizácií a šport na území mesta.

Pôvodné návrhy:

Záznam z celého zasadnutia poslancov TV Rimava.sk nájdete tu: 

Zdroj: Rimava.sk


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross