No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Poslanci sa budú zaoberať školstvom aj návrhom na vymenovanie riaditeľky „Kulturáku“

zupny-dom-rs Rimavskosobotskí poslanci majú pred sebou pravdepodobne predposledné rokovanie v tomto roku. V zasadacej miestnosti bývalého Župného domu sa stretnú v utorok, 24. novembra, o 13.00 hod.Mestské zastupiteľstvo bude mať na stole niekoľko návrhov. Tým prvým, ktorý predkladá primátor mesta Jozef Šimko, bude návrh na vymenovanie riaditeľa/ky Mestkého kultúrneho strediska v Rimavskej Sobote ako aj návrh na voľbu členov komisií pri Mestskom zastupiteľstve. Podľa návrhu má MsZ vymenovať na základe výsledkov výberového konania z 29. októbra Milanu Jutkovú do funkcie riaditeľky Mestského kultúrneho strediska v Rimavskej Sobote dňom 1. decembra 2015.
V druhom výberovom konaní sa o post prihlásili štyria kandidáti. Milana Jutková, ktorá je v súčasnosti poverená vedením MsKS, obsadila podľa výberovej komisie prvé miesto. Počas prvého výberu, kedy poslanci v lete nedospeli k potrebnej zhode, svoje zámery predostrelo na rokovaní MsZ osem kandidátov. Poslanci volili tajne.

Návrh, ktorý na najbližšie rokovanie predloží prednosta Mestského úradu Štefan Szántó, sa bude týkať Všeobecne záväzného nariadenia mesta o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území samosprávy na rok 2016. Rovnako sa poslanci budú zaoberať návrhom o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.

Tretí návrh, ktorý prednosta predloží poslancom sa zaoberá plánmi práce orgánov mestského zastupiteľstva na rok 2016. Poslanci sa majú zaoberať aj plánom budúcoročných hlavných úloh kontrolóra Ladislava Šťavinu.

Medzi ďalšie témy v rámci rokovania bude patriť aj stav v oblasti školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Zástupcovia občanov si vypočujú aj informatívnu správu o stave vypracovania a realizácie projektov, ktorú predloží vedúca odboru rozvoja mesta Eva Muráriková.

Na rokovaní budú mať svoj priestor aj majetkovo-právne i personálno-organizačné otázky, záver zasadnutia bude štandartne patriť interpeláciám poslancov.

Zdroj: Rimava.sk


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross