No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Poslanci upravia podmienky predaja a poskytovania služieb

Na októbrové rokovanie rimavskosobotského mestského zastupiteľstva bude predložené nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta. Pre Rimava.sk to povedal prednosta mestského úradu Ladislav Kovács.

 

Návrh na zrušenie VZN z roku 1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta mali poslanci v programe rokovania na tohtoročnom júnovom zasadnutí, keďže Okresná prokuratúra v Rimavskej Sobote podala primátorovi mesta upozornenie, ktorým poukázala na neaktuálnosť viacerých ustanovení tohto VZN a na jeho nesúlad so súčasným stavom.  Mestskí poslanci však na júnovom zasadnutí stiahli návrh na zrušenie VZN z rokovania. Poslanec Zoltán Bán sa nechal počuť, že VZN by nemalo zrušiť dovtedy, kým nebude prijaté nové, upravujúce príležitostné trhy. Viceprimátor Pavel Piliarik sa vtedy vyjadril, že tento materiál sa nemal predkladať na rokovanie mestského zastupiteľstva až do doby prijatia nového VZN, nakoľko VZN upravuje aj konanie príležitostných trhov, ambulantný predaj a predaj v prenosných predajných zariadeniach. 

V súčasnosti tak naďalej platí VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení, voči ktorému má výhrady prokuratúra. Jarmila Luštíková z kancelárie prednostu mestského úradu, ktorá má  na starosti právne záležitosti, pre Rimava.sk povedala, že návrh nového VZN je úplne v súlade s platným zákonom a vyriešili sa aj požiadavky prokuratúry. Ako poznamenala, súčasné VZN je zastaralé aj preto, že odvtedy, ako platí, zmenila tržnica vlastníka a došlo aj k zmenám zákona. 

Podľa vyjadrenia Luštíkovej bol návrh nového VZN pripravený už pred septembrovým rokovaním mestského zastupiteľstva. „Chceli sme VZN pripraviť skutočne kvalitne, tak sme si ešte nechali čas,  VZN bolo odkonzultované aj s prokurátormi,“ dodala. Od dnešného dňa je návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Rimavská Sobota zverejnený aj na mestskej stránke. Jarmila Luštíková pripustila, že na základe pripomienok ešte môžu nastať v tomto návrhu určité zmeny.

Zdroj: Rimava.sk


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross