No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Poslanci v tajnom hlasovaní určili, komu udelia Cenu mesta

perex-zastupitelstvoPoslanci na svojom včerajšom rokovaní rozhodli, ktorým trom nominovaným udelia tento rok Cenu mesta. Na Cenu mesta roku 2016 bolo navrhnutých deväť kandidátov. V tajnom hlasovaní mestskí poslanci rozhodli o troch z nich, ktorí budú ocenení počas osláv Dní mesta, 5. a 6. mája.Najviac hlasov, 18, získala riaditeľka Gemersko-malohontského múzea Oľga Bodorová, ktorú navrhla Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia ako aj Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu. Oľga Bodorová je riaditeľkou múzea od roku 1999. Ako sa ďalej uvádza v materiáloch Ceny mesta, jej ťažiskovou témou je hrnčiarstvo, respektíve keramika, najmä z produkcie remeselníkov Gemera-Malohontu, riaditeľka je jeho najväčšou znalkyňou a najvýraznejšou propagátorkou. Osobitnú pozornosť venovala aj dokumentácii duchovnej a materiálnej kultúry rómskeho etnika. Okrem toho je autorkou knihy Rimavská Sobota na starých pohľadniciach, ktorá bola vydaná v roku 2008. Kniha bola prvou publikáciou, ktorá mapuje mesto koncom 19. a 20. storočia, sú tam zosumarizované najrozličnejšie sféry, kultúra, školstvo, zdravotníctvo, šport, priemysel, vzhľad mesta.

Druhým, s počtom hlasov 17, je primár psychiatrického oddelenia v nemocnici Svet zdravia Rimavská Sobota Peter Korcsog, ktorého navrhla Komisia pre rozvoj mesta a služby, európske projekty a cezhraničnú spoluprácu. Podľa materiálov na ocenenie, Korcsog lieči dospelých od roku 1982, kedy získal aj vzdelanie na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je členom výboru psychofarmakologickej sekcie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS. Taktiež je aj autorom mnohých vedeckých publikácií, vo svojej profesii sa zameriava na psychiatriu, psychoterapiu a poradenstvo.

Tretím oceneným bude kolektív, s počtom hlasov 14, a to Gemer-malohontský muzeálny spolok. Na Cenu mesta ho navrhol jeden z nositeľov rovnakého ocenenia, biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku Géza Erdélyi. Spolok bol založený v septembri 1882 a jeho cieľom je zameriavanie sa na pestovanie religionistiky Gemera-Malohontu ako aj zveľaďovanie kultúrneho dedičstva, využívať ho pri upevnení a prehĺbení regionálneho a národného povedomia i kultúrnej identity. Ako ďalej uvádzajú materiály, spolok koordinuje prípravu obsiahlej regionálnej bibliografie, v rámci tohto programu bola realizovaná excerpcia dvoch týždenníkov v meste, Gömör-Kishont (1880-1919) a Gömör (1920-1941). Okrem toho vydáva aj knižnú edíciu Gemer-malohontská knižnica, v ktorej doposiaľ vyšlo 22 titulov, na konte má aj dv publikácie. Taktiež od roku 2001 vydáva časopis publikujúci vedecké štúdie a odborné články z minulosti Gemera a Malohontu, Gömörország, uznávaný širokou verejnosťou i v odborných kruhoch. Gemer-malohontský muzeálny spolok oslavuje v tomto roku 25. výročie obnovenia svojej činnosti.

V kalendárnom roku môže zastupiteľstvo udeliť najviac tri Ceny mesta, pričom je potrebný trojpätinový súhlas väčšiny všetkých poslancov. Zastupiteľstvo o tomto ocenení rozhoduje každoročne pri príležitosti Dňa mesta a udeľuje sa osobe alebo kolektívu za významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti, činnosť, ktorou sa významným spôsobom pričinili o ekonomický a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma a v zahraničí, záchranu ľudských životov a majetku mesta a jeho obyvateľov.

Zdroj: Rimava.sk


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross