No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Pozrite si prehľad voľných pracovných miest

Úrad práce v Rimavskej Sobote aktualizoval prehľad voľných pracovných miest v okrese aj na Slovensku. Aktuálne hľadajú pracovníkov v oblasti služieb, gastronómie, poľnohospodárstve, školstve či zdravotníctve. Pracovné inzeráty nájdete tiež v rubrike najnovšie pracovné inzeráty na Rimava.sk.

Názov profesie Zamestnávateľ Kvalifikačné predpoklady:  Telefón/e-mail. adresa
POMOCNÁ SILA V KUCHYNI Doma Invest, s.r.o Požaduje sa minimálne základné vzdelanie, nižšie stredné vzdelanie. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0949 606 039, emailom: [email protected]
ČAŠNÍK / ČKA Doma Invest, s.r.o Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie, študijný odbor čašník nie je podmienkou, ale výhodou. Požaduje sa hygienické minimum a minimálne základy maďarského, resp. anglického jazyka. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0949 606 039, emailom: [email protected]
KUCHÁR / KA Doma Invest, s.r.o Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore kuchár, prax minimálne 1 rok. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0949 606 039, emailom: [email protected]
RECEPČNÁ OZ DENT s.r.o. Požaduje sa ukončené úplné stredné odborné vzdelanie, PC gramotnosť na elementárnej úrovni (Word, Excel), komunikatívnosť a prijemné vystupovanie. Životopisy môžete zasielať emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné  vopred telefonicky dohodnúť.
PREDAVAČ / KA v  predajni s chovateľskými potrebami Happy Pets s.r.o. Požaduje sa ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie s výučným listom. Osobitné podmienky na PM: pracovné miesto musí byť  obsadené uchádzačom o zamestnanie vo veku do 25 rokov (-1deň), ktorý je vedený v evidencii úradu  minimálne 3 mesiace alebo UoZ vo veku do 29 rokov (-1 deň), ktorý je vedený v evidencii úradu  minimálne 6 mesiacov a UoZ nezískal nikdy pravidelne platené zamestnanie, ktoré trvalo najmenej 6 po sebe nasledujúcich mesiacov. Pracovné miesto je finančne podporené  v rámci NP " Úspešne ne trhu práce - aktivita č.1" Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0918 436 337, emailom: [email protected], [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné  vopred telefonicky dohodnúť.
OPERÁTOR  V POĽNOHOSPODÁRSKYCH STROJOV CASON CONSULTING a.s. Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie resp. úplné stredné odborné vzdelanie, VP skupiny "B", C", "T". Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0917 378 586, emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné  vopred telefonicky dohodnúť.
ASISTENTKA SOCIÁLNEJ PRÁCE Združenie príbuzných a priateľov  duševne chorých OPORA  G+N Požaduje sa ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie resp. úplné stredné odborné vzdelanie, PC gramotnosť na elementárnej úrovni. Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na tel. č.0904 438 552 resp. emailom: [email protected].  Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné  vopred telefonicky dohodnúť.
OPATROVATEĽKA Združenie príbuzných a priateľov  duševne chorých OPORA  G+N Požaduje sa ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie, opatrovateľský kurz. Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na tel. č.0904 438 552 resp. emailom: [email protected].  Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné  vopred telefonicky dohodnúť.
UČITEĽ   MATEMATIKY Základná škola J. F. Rimavského Požaduje sa ukončené vysokoškolské vzdelanie  II. stupňa v študijnom odbore učiteľstvo - matematika. Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na tel. č. 0902 033 312 resp. emailom: [email protected].  Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné  vopred telefonicky dohodnúť.
GRAFIK AVEST s.r.o. Požaduje sa ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie, PC gramotnosť (Word, Excel, COREL, PHOTOSHOP) na pokročilej úrovni. Osobitné podmienky: Nakoľko toto miesto bude vytvorené v zmysle národného projektu "Praxou k zamestnaniu" v zmysle § 54 zákona o službách zamestnanosti musí byť obsadené uchádzačom o zamestnanie vo veku do 25 rokov (-1 deň), ktorý je v evidencii nezamestnaných občanov minimálne 3 mesiace, resp. uchádzačom o zamestnanie vo veku do 29 rokov (-1deň), ktorý je v evidencii nezamestnaných občanov minimálne 6 mesiacov. Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na tel. č. 0905 525 431 resp. emailom: [email protected].  Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné  vopred telefonicky dohodnúť.
POMOCNÝ KUCHÁR / KA PIZZA ZÁPAD s.r.o Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie. Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na tel. č. 0915 357 558 resp. emailom: [email protected].  Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné  vopred telefonicky dohodnúť.
VODIČ PIZZA ZÁPAD s.r.o Požaduje sa ukončné minimálne stredné odborné vzdelanie, VP skupiny "B". Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na tel. č. 0915 357 558 resp. emailom: [email protected].  Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné  vopred telefonicky dohodnúť.
TERÉNNY PRACOVNÍK /ČKA Obec Klenovec Požaduje minimálne nižšie stredné odborné vzdealnie.  Uzávierka na podanie žiadostí je 19.6.2017. K žiadosti sa prikladá: životopis vo formáte Europass, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, referencie, certifikáty, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov. Na VK budú pozvaní len záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady. Záujemcovia môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnanie doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Obecného úradu Klenovec, K. Salvu 1, 980 55 Klenovec.
TERÉNNY SOCIÁLNY PRACOVNÍK / ČKA Obec Klenovec Požaduje sa vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore sociálna práca, alebo VŚ vzdelanie II. stupňa v študijných odboroch: psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, resp. pedagogického zamerania, vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v študijnom odbore  v prípade,  že takýto záujemca mal uzatvorený pracovný pomer k 1.1.2015 a vykonáva činnosť sociálneho pracovníka. Uzávierka na podanie žiadostí je 19.6.2017. K žiadosti sa prikladá: životopis vo formáte Europass, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, referencie, certifikáty, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov. Na VK budú pozvaní len záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady. Záujemcovia môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnanie doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu Obecného úradu Klenovec, K. Salvu 1, 980 55 Klenovec.
PSYCHOLÓG Reedukačné centrum Požaduje sa ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore psychológia, PC gramotnosť (Word, Excel, Outlook) na elementárnej úrovni. Zamestnávateľa môžete kontaktovať na  tel. čísle: 0915 820 695 resp. emailom: [email protected]
VEDÚCI  LOGISTIKY KORO s.r.o. Požaduje sa ukončené úplné stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelanie, VP skupiny "B", PC gramotnosť (Word, Excel, Power Point, Outlook) na pokročilej úrovni. Zamestnávateľa môžete kontaktovať na  tel. čísle: 0911 325 571 resp. emailom: [email protected]
ÚČTOVNÍK / ČKA AGRISON, s.r.o. Požaduje sa znalosť podvojného účtovníctva, daňových a účtovných predpisov, mzdovej agendy. Pc gramotnosť  (Softip) na pokročilej úrovni. Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na čísle: 0911 755 635  alebo  emailom: [email protected]
ÚDRŽBÁR Evanjelická základná škola Zlatici Oravcovej Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie. Osobitné podmienky: Nakoľko toto miesto bude vytvorené v zmysle národného projektu "Praxou k zamestnaniu" v zmysle § 54 zákona o službách zamestnanosti musí byť obsadené uchádzačom o zamestnanie vo veku do 25 rokov (-1 deň), ktorý je v evidencii nezamestnaných občanov minimálne 3 mesiace, resp. uchádzačom o zamestnanie vo veku do 29 rokov (-1deň), ktorý je v evidencii nezamestnaných občanov minimálne 6 mesiacov. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 047/56 311 27. Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné  vopred telefonicky dohodnúť.
POMOCNÝ  PRACOVNÍK V SKLADE KORO s.r.o. Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie. Osobitné podmienky: Nakoľko toto miesto bude vytvorené v zmysle národného projektu "Praxou k zamestnaniu" v zmysle § 54 zákona o službách zamestnanosti musí byť obsadené uchádzačom o zamestnanie vo veku do 25 rokov (-1 deň), ktorý je v evidencii nezamestnaných občanov minimálne 3 mesiace, resp. uchádzačom o zamestnanie vo veku do 29 rokov (-1deň), ktorý je v evidencii nezamestnaných občanov minimálne 6 mesiacov. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0911 325 571 resp.  emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné  vopred telefonicky dohodnúť.
POMOCNÝ  VYCHOVÁVATEĽ /KA Detský domov Požaduje sa ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie s maturitou, PC gramotnosť na elementárnej úrovni. Písomnú žiadosť je potrebné doručiť spolu s kópiou vysvedčenia, diplomu, kópiou výpisu z registra trestov (nie staršia ako 3 mesiace), profesijným štruktúrovaným životopisom, písomným čestným vyhlásením o pravdivosti údajov, písomným čestným vyhlásením o zdravotnej spôsobilosti, písomným súhlasom so spracovaním osobných údajov v súlade zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov najneskôr do 14.6.2017 na adresu detského domova Zamestnávateľa môžete k ontaktovať na  tel. čísle: 047/24 33022 resp. emailom: [email protected]
ČAŠNÍK / ČAŠNÍČKA Michal Macháček Požaduje sa ukončené  minimálne stredné odborné vzdelanie s výučným listom, prax v odbore je výhodou, PC gramotnosť  na elementárnej úrovni, znalosť AJ alebo NJ na elementárnej úrovni. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0907367 180, emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné  vopred telefonicky dohodnúť.
MANAŽÉR  NÁKUPU KORO s.r.o. Požaduje sa ukončené vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa, PC gramotnosť (Word, Excel, Outlook, Power Point) na pokročilej úrovni, znalosť skladového hospodárstva, VP skupiny "B", spoľahlivosť, zodpovedný prístup k práci, komunikácia (jednanie s ľudmi). Zamestnávateľa môžete kontaktovať na  tel. čísle: 0911 325 571 resp. emailom: [email protected]
OŠETROVATEĽ  A  PASTIER  OVIEC Agrokol, spol.   s r.o. Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie, prax v odbore. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0905 843 369 emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné  vopred telefonicky dohodnúť.
MALIAR STAVART, s.r.o. Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie s výučným listom. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 047/56 31 012 emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné  vopred telefonicky dohodnúť.
MURÁR STAVART, s.r.o. Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie s výučným listom, prax v odbore je výhodou. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 047/56 31 012 emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné  vopred telefonicky dohodnúť.
ASISTENTKA Adrián Kocsis Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie, komunikatívnosť. Zamestnávateľa môžete  kontaktovať na čísle: 0915 943 764 emailom: [email protected]
ZVÁRAČ S ÚRADNOU SKÚŠKOU CSM Industry s.r.o. Požaduje sa úplné stredné odborné vzdelanie, prax minimálne 1 rok. Telefonicky kontaktovať na čísle: 047/5511656, emailom: [email protected]
HORIZONTÁR CNC STROJOV CSM Industry s.r.o. Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie v skupine odborov strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba, prax minimálne 1 rok. Telefonicky kontaktovať na čísle: 047/5511656, emailom: [email protected]
VODIČ NÁKLADNÉHO VOZIDLA CSM Industry s.r.o. Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie, prax minimálne 1 rok. Telefonicky kontaktovať na čísle: 047/5511656, emailom: [email protected]
KLIENTSKÝ PORADCA Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, prax minimálne 1 rok, VP skupina "B", PC gramotnosť- základy, komunikatívnosť. Životopisy zasielať na email: [email protected]
ČAŠNÍK / ČAŠNÍČKA AGRISON, s.r.o. Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie v odbore čašník, servírka, ovládanie aspoň jedného  jazyka  - AJ a MJ na pokročilej úrovni Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na čísle: 0911 755 635  alebo  emailom: [email protected]
LEKÁR / LEKÁRKA Prírodné jódové kúpele Číž, a.s. Požaduje sa ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore všeobecné lekárstvo a atestácia v nasledovných odboroch: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, vnútorné lekárstvo, ortopédia, neurológia., prax aspoň 1 rok. PC gramotnosť (Word, Excel) na elementárnej úrovni. Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na čísle: 047/5510954  alebo  emailom: [email protected]
STOLÁR DUŠO, s.r.o. Výhodou je ukončené vzdelanie v študijnom odbore stolár, resp. prax. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0905 805 064
KUCHÁR / KA ZBOJSKÁ s.r.o. Požaduje sa končené stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár, prax v odbore aspoň jeden rok. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0910 418 788, emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné  vopred telefonicky dohodnúť.
POMOCNÝ PRACOVNÍK / ČKA v kuchyni ZBOJSKÁ s.r.o. Požaduje sa ukončené minimálne základné vzdelanie a prax  v odbore aspoň 6 mesiacov. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0910 418 788, emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné  vopred telefonicky dohodnúť.
ČAŠNÍK / ČAŠNÍČKA ZBOJSKÁ s.r.o. Požaduje sa ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie a prax  v odbore aspoň 1 rok, PC gramonosť na elementárnej úrovni, znalosť AJ alebo NJ na základnej úrovni,prijemné vystupovanie a komunikatívnosť. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0910 418 788, emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné  vopred telefonicky dohodnúť.
PRACOVNÍK / ČKA   SYRÁRNE ZBOJSKÁ s.r.o. Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie, prax v odbore je výhodou. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0910 418 788, emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné  vopred telefonicky dohodnúť.
BAČA / PASTIER OVIEC ZBOJSKÁ s.r.o. Nepožaduje sa ukončené vzdelanie, podmienkou je prax v odbore aspoň 1 rok. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0910 418 788, emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné  vopred telefonicky dohodnúť.
CHYŽNÁ ZBOJSKÁ s.r.o. Požaduje sa ukončené minimálne základné vzdelanie, prax v odbore je výhodou. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0910 418 788, emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné  vopred telefonicky dohodnúť.
SÚSTRUŽNÍK ROLLER, spol. s.r.o. Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie v odbore obrábač kovov a prax v odbore aspoň jeden rok. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle : 0905 944 648 resp.  emailom: [email protected]
OPERÁTOR / KA vo výrobe TRANSFER Internacional Staff k.s. Požaduje sa základné vzdelanie, nižšie stredné odborné vzdelanie, prax aspoň 3 mesiace. Zamestnávateľ poskytuje ubytovanie. Zamestnávateľa môžete kontaktovať na čísle: 0948 186 912 alebo emailom: [email protected]
ČAŠNÍK / ČAŠNÍČKA Zuzana Mihóková Požaduje sa stredné odborné vzdelanie bez požiadavky no odbornú prax, VP skupiny "B", komunikatívnosť, PC gramotnosť. Zamestnávateľa môžete kontaktovať na čísle: 0904 968 842 alebo emailom: [email protected]
LEKÁR / LEKÁRKA Challengest s.r.o. Požaduje sa ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore všeobecné lekárstvo a atestácia v odbore urgentná starostlivosť. Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na čísle: 0950 580 626  alebo  emailom: [email protected]
POMOCNÝ PRACOVNÍK PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o. Požaduje sa minimálne základné vzdelanie. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0907 478 358, emailom: [email protected]
MONTÁŽNY PRACOVNÍK PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o. Požaduje sa minimálne základné vzdelanie, manuálna zručnosť a fyzická zdatnosť. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0907 478 358, emailom: [email protected]
ASISTENT / KA  PREDAJA V SOLÁRIU Alexander Bedecs- Lord Požaduje sa minimálne úplné stredné, resp. všeobecné vzdelanie s maturitou, prax výhodou, znalosť maďarského jazyka tiež výhodou. PC gramotnosť -základy. Požaduje sa príjemné vystupovanie, príjemný vzhľad, kultivovaný prejav, zodpovednosť, spoľahlivosť,kladný vzťah k čistote a tomuto typu práce. Životopisy s fotkou posielať na email: [email protected]
CHEMICKÝ LABORANT MIKROLAB s.r.o. Požaduje sa ukončené vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa v štúdijnom odbore chemik, PC gramotnosť (Word, Excel, Outlook) na pokročilej úrovni, znalosť AJ na elementárnej úrovni. Prax v odbore je výhodou. Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na čísle: 047/5811617  alebo  emailom: [email protected]
OŠETROVATEĽ  KONÍ Sihelský Ivan Požaduje sa ukončené minimálne nižšie stredné odborné vzdelanie,  stredné odborné vzdelanie . Prax a ukončené vzdelanie v odbore sú výhodou, nie je podmienkou. Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na čísle: 0907 172 931.
ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK / ČKA ZEN travel, s.r.o. Požaduje sa minimálne úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a vyššie vzdelanie, prax výhodou, PC gramotnosť- pokročilá úroveň. Požaduje sa kultivovaný písomný prejav, samostatnosť, zodpovednosť a kreativita. Osobitné podmienky: Nakoľko toto miesto bude vytvorené v zmysle národného projektuv zmysle § 54 zákona o službách zamestnanosti musí byť obsadené uchádzačom o zamestnanie vo veku do 25 rokov (-1 deň), ktorý je v evidencii nezamestných občanov minimálne 3 mesiace, resp. uchádzačom o zamestnanie vo veku do 29 rokov (-1deň), ktorý je v evidencii nezamestnaných občanov minimálne 6 mesiacov. Životopisy zasielať na email: [email protected]
AGRONÓM AGROBAN, s.r.o. Požaduje sa minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore: rastlinná výroba, prax nie je podmienkou. Požaduje sa VP skupina "B". Telefonicky kontaktovať na čísle: 0905 976 879, žiadosti posielať na email: [email protected]
STROJNÍK NA OBSLUHU BAGRA STAVINVEST RS, s.r.o. Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie, prax nie je podmienkou. Požaduje sa VP skupina "B". Telefonicky kontaktovať na čísle: 0910 687 776, emailom: [email protected]
PRACOVNÍK ČERPACEJ STANICE Roman Katreniak Požaduje sa minimálne stredné doborné vzdelanie, komunikatívnosť, spoľahlivosť. Práca je vhodná aj pre absolventa. Telefonicky kontaktovať na čísle: 047/5634996, emailom na: [email protected]
PREDAVAČ /KA V BUTIKU SKL 43, s.r.o. Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie a vyššie vzdelanie, PC gramotnosť- základy, prax výhodou. Osobitné podmienky: Nakoľko toto miesto je vytvorené v zmysle § 51a zákona o službách zamestnanosti musí byť preobsadené uchádzačom o zamestnanie vo veku do 25 rokov (-1 deň), ktorý je v evidencii nezamestných občanov minimálne 3 mesiace, resp. uchádzačom o zamestnanie vo veku do 29 rokov (-1deň), ktorý je v evidencii nezamestnaných občanov minimálne 6 mesiacov, zároveň musí byť dodržaná podmienka, že uchádzač nemohol mať prvé pravidelne platené zamestnanie, t.j. také, ktoré by trvalo na PZ dlhšie ako 6 mesiacov. Telefonciky kontaktovať na čísle: 0905 681 218, resp. životopis poslať na email: [email protected]
ÚČTOVNÍK / ČKA GEMERSTAV, s.r.o. Požaduje sa ukončené úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou, úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie, znalosť podvojného účtovníctva, personalistiky - mzdy. Požaduje sa prax v odbore 2-3 roky. PC gramotnosť a znalosť maďarského jazyka na pokročilej úrovni. Životopis môžete zasielať na email: [email protected], telefonický kontakt na zamestnávateľa 0902 960 444
PREDAVAČ/KA G Quality, s.r.o. Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie s výučným listom, bez požiadavky na odbornú prax. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0902 208 064, emailom: [email protected]
STAVEBNÝ INŽINIER CASON CONSULTING a.s. Požaduje sa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ukončené v stavebnom odbore, bez požiadavky na odbornú prax. PC gramotnosť (Word, Excel, Outlook, Power Point) a znalosť programu CENKROS, AUTOCAD na pokročilej úrovni, VP skupiny "B". Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0917 378 586, emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné  vopred telefonicky dohodnúť.
OBRÁBAČ KOVOV H-P-HORMA, s.r.o. Požaduje sa ukončené nižšie stredné odborné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie, prax je vítaná. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0905 396 770, emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné  vopred telefonicky dohodnúť.
ZVÁRAČ   KOVOV - CO2 H-P-HORMA, s.r.o. Požaduje sa ukončené nižšie stredné odborné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie, zváračský preukaz podľa platnej STN, prax je vítaná. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0905 396 770, emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné  vopred telefonicky dohodnúť.
ADMINISTRATÍVNA PRACOVNÍČKA PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o. Požaduje sa ukončené minimálne úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou, prax v odbore aspoň 1 rok, PC gramotnosť (MS Word, Excel) na pokročilej úrovni, komunikatívnosť (jednanie s ľuďmi). Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0907 478 358, emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné  vopred telefonicky dohodnúť.
ÚDRŽBÁR / ELEKTRIKÁR SPOHYPO Rimavská Sobota, a.s. Požaduje sa ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie s výučným listom v odbore a osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, prax je vítaná. Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na čísle: 0915 814 185  alebo  emailom: [email protected].
POMOCNÝ PRACOVNÍK  v lese Marcel Kaločai Pilčícky kurz nie je podmienkou ale výhodou, podmienka na vzdelanie sa  nekladie. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0949 105 205  resp.  emailom: [email protected]
VEDÚCI REALITNEJ  KANCELÁRIE Ing. Gejza Farkaš Požaduje sa ukončené minimálne úplné stredné všeobecné vzdelanie resp. vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore ekonomického alebo stavebného zamerania, VP skupiny "B". Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0907 888 265 resp.  emailom: [email protected].
INŠTRUKTOR  AUTOŠKOLY Ing. Gejza Farkaš Požaduje sa stredné odborné vzdelanie, osvedčenie inštruktora autoškoly, VP skupiny "A, B, C", PC gramotnosť  a prax v odbore aspoň 3 roky. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0911 713 056 resp.  emailom: [email protected].
PREDAVAČ  zváračských potrieb - PM je vhodné pre občana so zdravotným postihnutím KOVOZVAR SK s.r.o. Požaduje sa minimálne nižšie stredné odborné vzdelanie Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na čísle: 0904 416 836  alebo  emailom: [email protected].
OBCHODNÝ  ZÁSTUPCA Daniel Beník All BEN Požaduje sa ukončené minimálne úplné stredné odborné vzdelanie, prax v odbore aspoň 1 rok, VP skupiny "B" - aktívny vodič (Dodávka do 3,5 T),PC gramotnosť (Word, Excel na pokročilej úrovni), komunikatívnosť,  fyzická zdatnosť. Životopis  spolu s referenciami môžete zasielať na email. adresu [email protected]
SPRÁVCA   BUDOV A    AUTOPARKU KORO s.r.o. Požaduje sa ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore technického zamerania. PC gramotnosť (Word, Excel - na pokročilej úrovni, VP skupiny "B". Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0911 325 571 resp.  emailom: [email protected]
KUCHÁR / KA Gajur Grble Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie s výučným listom v študijnom odbore kuchár. Prax výhodou. Požaduje sa zdravotný preukaz. Možnosť ubytovania. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0911 450 961.
PREDAVAČ /KA Gajur Grble Požaduje sa ukončené stredné vzdelanie, študijný odbor nerozhoduje. Prax výhodou. Požaduje sa zdravotný preukaz. Možnosť ubytovania. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0911 450 961.
PRACOVNÍK V POTRAVINÁRSKEJ VÝROBE KORO s.r.o. Požaduje sa úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v študijnom odbore kuchár, cukrár, pekár. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0911 325 571 resp.  emailom: [email protected]
PRACOVNÍK V KOZMETICKOM SALÓNE    -    PM je vhodné pre občana so zdravotným postihnutím Renáta Kureková R.K. Štúdio Požaduje sa stredné odborné vzdelanie s výučným listom, študijný odbor nerozhoduje. Výhodou, nie podmienkou je osvedčenie na výkon práce kozmetičky resp. ukončené vzdelanie v príslušnom odbore. Záujemca, ktorý má kladný vzťah k tejto práci bude zaučený resp. môže absolvovať kurz. Životopis môžete zasielať na email: [email protected], telefonický kontakt na zamestnávateľa 0903 551 931
PREVÁDZKAR /KA HOTELITY, s.r.o. Požaduje sa minimálne úpné stredné odborné vzdelanie s maturitou a vyššie vzdelanie, prax minimálne 2 roky. Chopnosť organizácie a tímovej práce. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0908 280 000, emailom na: [email protected]
ČAŠNÍK / ČAŠNÍČKA HOTELITY s.r.o. Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore čašník, kuchár, komunikatívnosť, spoľahlivosť. Životopis môžete zasielať na email: [email protected], telefonický kontakt na zamestnávateľa 0908 280 000
PRACOVNÍK NA STAVBE BUDOV GEMERSTAV, s.r.o. Požaduje sa ukončené minimálne nižšie stredné odborné vzdelanie, prax v odbore 1-2 roky. Životopis môžete zasielať na email: [email protected], telefonický kontakt na zamestnávateľa 0902 960 444
KOZMETIČKA Renáta Kureková R.K. Štúdio Požaduje sa ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie s výučným listom. Bez požiadavky na odbornú prax. Záujemca, ktorý má kladný vzťah k tejto práci bude zaučený resp. môže absolvovať kurz, výhodou v študijnom odbore kozmetička. Životopis môžete zasielať na email: [email protected], telefonický kontakt na zamestnávateľa 0903 551 931
ZDRAVOTNÁ SESTRA Challengest s.r.o. Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore zdravotná resp. všeobecná setra, detská sestra, zdravotník. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle : 0918 044 570 resp.  emailom: [email protected]
ÚDRŽBÁR KORO s.r.o. Požaduje sa úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v študijnom odbore technického, strojárskeho zamerania, požaduje sa vzťah k strojom a technické zručnosti, VP skupina "B". Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0911 325 571 resp.  emailom: [email protected]
VIAZANÝ FINANČNÝ AGENT Allianz, Slovenská poisťovňa, a.s. Požaduje sa minimálne úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a vyššie vzdelanie, prax výhodou, PC gramotnosť- pokročilá úroveň, VP skupina "B", komunikatívnosť, flexibilita, ochota vzdelávať sa. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0903 966 706, emailom: [email protected]
STROJNÍK NA RÝPADLO, NAKLADAČ GEMERSTAV, s.r.o. Požaduje sa minimálne 2 roky praxe v odbore a platný strojnícky preukaz. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0902 960 444, emailom [email protected]

 Zdroj: Rimava.sk


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross