No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Pri polyfunkčnej budove v centre mesta musia vybudovať ďalšie parkovacie miesta

Pri novej polyfunkčnej budove na rohu Jánošíkovej a Hatvaniho ulice v Rimavskej Sobote musia podľa dopravného inpšektorátu pribudnúť ďalšie parkovacie miesta. Spoločnosť, ktorá objekt vlastní, preto žiada samosprávu o prenájom protiľahlého mestského pozemku pri bytovke. Komisie pri mestskom zastupiteľstve prenájom na úkor zelene neodporúčajú, vlastníci bytov súhlasia, ak prvé parkovacie miesto bude zarovnané so stenou bytovky. Rozhodujúce slovo budú mať mestskí poslanci na zajtrajšom rokovaní.

Ako sa uvádza v materiáloch predkladaných na zasadnutie, pri polyfunkčnej budove je päť parkovacích plôch, ktoré slúžia pre prevádzky na prízemí. Ku kolaudácii nadzemných podlaží vydá dopravný inšpektorát súhlas len za podmienky vybudovania ďalších štyroch parkovacích plôch. Lučenecká spoločnosť preto žiada mesto, aby jej prenajalo protiľahlý pozemok o výmere 206 m², na ktorom vybuduje deväť parkovacích plôch – štyri miesta pre potreby polyfunkčného objektu, štyri pre verejnosť a jedno pre imobilných občanov. Na spevnenú plochu parkoviska by mal byť napojený aj bezbariérový chodník, čo bola podmienka dopravného inšpektorátu. Rozpočtové náklady na parkovisko aj chodník presahujú 19 tisíc eur, spoločnosť preto požiadala o symbolické nájomné za pozemok, na obdobie 30 rokov.

Poplatok za vyhradené parkovisko mimo Hlavného námestia v Rimavskej Sobote v zmysle všeobecne-záväzného nariadenia predstavuje sumu 133 eur za jednu parkovaciu plochu na rok.
Za štyri parkovacie plochy, ktoré by mali slúžiť pre potreby polyfunkčného objektu, by tak spoločnosť zaplatila 532 eur ročne.

Mestská rada odporúča prenajať pozemky pre účely výstavby parkovacích plôch pre spoločnosť za symbolické nájomné 1 euro za jedno parkovacie miesto na rok za podmienky, že päť novovybudovaných parkovacích plôch bude slúžiť občanom mesta a štyri budú pre spoločnosť, pričom spoločnosť na vlastné náklady vybuduje aj chodník pre peších. Dobu nájmu odporúča rada stanoviť do konca mája 2027.

Komisie však majú iný názor. Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia neodporúča prenájom pozemku za účelom výstavby parkovacích plôch na úkor zelene. Ako uvádza, neďaleko záujmového územia je veľké parkovisko. Komisia pre rozvoj mesta a služby takisto neodporúča prenájom pozemku za účelom vybudovania spevnených plôch a chodníka.

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome súhlasili s vybudovaním parkoviska za podmienky, že prvé parkovacie miesto bude posunuté tak, aby bolo zarovnané so stenou bytového domu, požadujú tiež chodník. Tieto podmienky sa investor zaviazal splniť a na základe toho prepracoval aj projektovú dokumentáciu.

Nájom by mali poslanci schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa, súhlasiť preto musí trojpätinová väčšina všetkých poslancov.

Zdroj: Rimava.sk


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross