No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Pri stavbe našli pohrebisko, v tejto málo preskúmanej lokalite ich môže byť oveľa viac

staveniskoPočas výstavby základov budovy na Daxnerovej ulici v Rimavskej Sobote našli archeológovia žiarový hrob, z obdobia pilinskej kultúry, ktorá bola rozšírená počas strednej a na začiatku mladšej doby bronzovej (1500 - 1200 pred n. l.). Záchranný výskum realizuje Archeologický ústav SAV. Keramickú nádobu s pozostatkami po kremácii našli v uplynulých týždňoch. Podľa rimavskosobotských archeológov bola severovýchodná a severozápadná časť mesta z pohľadu archeologického osídlenia najmenej preskúmaná, nález pohrebiska na území mesta preto očakávali. Podľa predpokladov, by sa tu mohlo rozprestierať žiarové pohrebisko. „Je však otázne, čo z neho sa ešte zachovalo, nakoľko je to zastavaná mestská časť,“ uviedol pre Rimava.sk archeológ Gemersko – malohontského múzea v Rimavskej Sobote Alexander Botoš. Ako spomenul, predpokladá, že na základe veľkosti osady respektíve osád, ako aj výraznej intenzity výskytu bronzových predmetov mohlo mať pohrebisko aj približne tisícku hrobov. Na území historického jadra mesta sa podľa neho nachádza pomerne rozsiahla sídlisková aglomerácia pilinskej a kyjatickej kultúry, preto objavenie pohrebiska prislúchajúceho k tomuto sídlisku (osade) je prirodzené.

Najbližšie k tejto polohe bol v Rimavskej Sobote podľa Botoša archeologický výskum vykonaný na Hviezdoslavovej ulici, kde bolo už čiastočne preskúmané sídlisko (osada) pilinskej kultúry z mladšej doby bronzovej. Pohrebisko však v tejto lokalite nebolo zistené.
Na území Rimavskej Soboty sa už našli tri alebo štyri bronzové depoty (poklady bronzových predmetov). Prvý známy depot podľa archeológa Gemersko – malohontského múzea pochádza z roku 1867, bol objavený pri zemných prácach pri južnej strane župného domu na súčasnom Hlavnom námestí. Depot podľa opisu pozostával z bronzových mečov, medených čakanov, kotúčov, ihlíc, lievikov, drobných bronzových periel a črepov. Spolu pri výkopových prácach bolo objavených 29 kusov predmetov, ktoré boli odoslané do Maďarského národného múzea v Budapešti.

Významné lokality z tejto doby sú pri Tornali aj pri Kyjaticiach

Významných lokalít z doby bronzovej je v regióne Rimavskej Soboty niekoľko. Určite medzi ne patrí pohrebisko v Kyjaticiach, ktoré dalo pomenovanie celej archeologickej kultúre. Ďalším je aj žiarové pohrebisko v Tornali, kde ide o sídlisko tellového typu vo Včelinciach. Ako Bottoš priblížil, tell – sídlisková mohyla je vyvýšenina vytvorená dlhodobým osídlením, najčastejšie sa vyskytovali na Blízkom Východe a juhovýchodnej Európe. „Vznikali postupným navŕšením zrúcanín zo starších stavieb, ktoré sa neodstraňovali, ale planírovali a na ich mieste vznikali ďalšie stavby,“ vysvetlil. Výška tellu pritom závisí od počtu prestavieb, dĺžky, intenzity osídlenia a použitého stavebného materiálu,“ uzavrel Botoš.

Bohatý fond archeológie Gemersko-malohontského múzea

Mnoho nálezov z doby bronzovej má vo svojom bohatom zbierkovom fonde aj Gemersko-malohontské múzeum. V stálej expozícii nájdete aj nálezy sídliskového typu a nálezy prezentujúce žiarový spôsob pochovávania. Podľa informácií GMM bola v roku 2000 stála expozícia rozšírená o celok Božský trias zo Včeliniec a jeho ľud, pamiatku eneolitickej bádenskej kultúry (2300 - 1900 pred n. l.). V európskych mierkach ide o unikátne nálezy zachytávajúce spôsob života a pohrebný rítus vtedajšieho ľudu.

Zdroj: Rimava.sk, GMM Rimavská Sobota


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross