No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Primátor stopol výpožičku vlastných stavebných strojov. Poslancov jeho postup prekvapil

Primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko pozastavil práce so strojmi, ktoré zapožičal Technickým službám mesta. Ako pre Rimava.sk potvrdil riaditeľ TSM Tibor Barto, stroje, s ktorými naposledy opravovali sociálne zariadenia na amfiteátri, dal primátor stiahnuť.

Ako pre Rimava.sk uviedol samotný primátor, dôvodom je list hlavného kontrolóra Jána Valuša, podľa ktorého sa má výpožičkou strojov zaoberať komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. List podľa primátora Valuš poslal z vlastnej iniciatívy,  po zasadnutí mestskej rady, dostal ho aj Šimko.

"Na mestskej rade som informoval jej členov, aký je stav, čo sa týka zapožičania strojov Technickým službám mesta. S autobusom problém nebol, je na moje meno a na základe výpožičky sme spracovali dvojstrannú zmluvu medzi technickými službami a medzi mnou ako Jozefom Šimkom. Podpísal som výpožičku zadarmo pre účely napríklad športovcov, futbalistov, dôchodcov, Sobotienku," vysvetlil primátor. Problém však podľa neho nastal v prípade strojov, ktoré sú vo vlastníctve firmy Štýl s.r.o.,  kde Šimko figuruje ako jeden zo štyroch spoločníkov. "Pokiaľ by som stroje požičal, musím úradne účtovať pre TSM, lebo v opačnom prípade mi to daňový úrad dodaní, o dva o tri roky by som automaticky musel odviesť dane. Pokiaľ by som tieto stroje dal sponzorsky, opäť by sme museli odvádzať DPH pre štát," pokračoval primátor a dodal, že bolo potrebné vyúčtovať a vyriešiť spotrebovanú naftu v sume približne 800 eur.

"Týchto 800 eur už TSM majú na konte, vyriešili sme to sponzorsky, takže všetko je v poriadku. Ja som len informoval, že takýto stav je a že treba vyriešiť jedine naftu, nafta je vyriešená," povedal Šimko, ktorého prekvapil list hlavného kontrolóra adresovaný Tomášovi Slivovi ako predsedovi komisie na ochranu verejného záujmu. "Priznám sa, že ma to zarazilo a hneď som vydal pokyn pánovi Bartovi a do rozhodnutia komisie som stiahol všetky stroje. Mňa upodozrievať nikto nebude a už vôbec nie, ak konám v prospech občanov, " povedal primátor a dodal, že je tak ohrozená dostavba amfiteátra, stavba garáží, výstavba 50-metrového bazéna aj kanalizácia v bývalých kasárňach.

Primátor zároveň naznačil, že za postupom hlavného kontrolóra možno stojí aj niekto iný. "Ja s takýmto človekom neviem, nechcem a nebudem spolupracovať," vyjadril sa Šimko, podľa ktorého sa za predošlého vedenia rozkrádal majetok mesta a to kontrolór neriešil. Na otázku, či s hlavným kontrolórom o tejto veci hovoril, primátor uviedol: "Ja som si ho zavolal vtedy, keď som prečítal ten list, prehodili sme pár viet a odvtedy som tohto pána nevidel lebo odišiel na dovolenku. Ja už nemám čo riešiť, ja už som sa rozhodol, to znamená s týmto pánom neviem, nechcem a nebudem spolupracovať," zopakoval primátor.

Poslancov rozhorčenie primátora prekvapilo, o postupe kontrolóra podľa nich vedel

Podľa predsedu ľavicového bloku a člena mestskej rady Jána Végha primátor na mestskej rade skutočne hovoril o zapožičaní strojov. "Dohodlo sa tam, že kontrolór zvolá komisiu na ochranu verejného záujmu a budú hľadať spôsob, ako by sa to dalo zlegalizovať," uviedol poslanec a dodal, že všetci, vrátane primátora, si boli vedomí tohto záveru. Ako Végh priznal, rozhorčenie primátora nad kontrolórovým postupom ako aj stiahnutie strojov ho preto prekvapilo. Poslanec však uviedol, že o celej veci ešte rokujú v rámci klubu, preto sa zatiaľ bližšie vyjadrovať nechcel.

Aj poslanec a člen mestskej rady Július Sojka poukázal na to, že kontrolór priamo na mestskej rade za prítomnosti primátora navrhol podať podnet pre  komisiu na ochranu verejného záujmu, ako prvý krok k legalizácii výpožičky strojov. "Tento návrh počuli všetci členovia mestskej rady vrátane primátora mesta. Nikto, ani primátor mesta, sa ani slovkom na sedení mestskej rady nevyjadril negatívne k návrhu hlavného kontrolóra," uviedol Sojka.

Ako pre Rimava.sk povedal viceprimátor Ladislav Rigó, na mestskej rade nebol, podľa jeho slov však v požičiavaní strojov nevidí problém a sám podnikol kroky, aby sa súčasný stav zlegalizoval.

Pozastavenie prác prekvapilo aj samotného predsedu komisie na ochranu verejného záujmu Tomáša Slivu. Komisie majú podľa neho len poradný charakter.  "Primátor zastavil práce, ale podľa mňa by sa ani nemuselo čakať na našu komisiu," myslí si Sliva. Ako ďalej uviedol, na zasadnutí 18. júla  sa zišli len členovia komisie z demokratického bloku. "Dohodli sme sa na tom, že je to širší problém, máme o tom málo informácií a nie je tam ani zástupca ľavicového bloku, touto otázkou by sa teda malo zaoberať nasledujúce zastupiteľstvo," uviedol Sliva, ktorý však napriek tomu zvolal komisiu ešte raz, na dnešný deň (28. júla). Ako predseda komisie podotkol, podľa neho nenastal rozpor s ústavným zákonom. "Naša komisia kontroluje to, pokiaľ verejný funkcionár využíval svoju funkciu na získavanie osobného prospechu a ja tu takú situáciu nevidím," uviedol.

Hlavný kontrolór je aj s manželkou počas celého týždňa mimo Rimavskej Soboty, čerpá dovolenku, Rimava.sk sa s Valušovcami spojila telefonicky. Poslankyňa Magdaléna Valušová vyjadrila nad vyvolanou aférou rozčarovanie. Hneď po kontrolórovom návrate z dovolenky redakcia Rimava.sk zverejní aj stanovisko hlavného kontrolóra k celej záležitosti.

Zdroj: Rimava.sk


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross