No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Projektom cezhraničnej spolupráce chcú zlepšiť pracovné aj osobné schopnosti nezamestnaných

28. januára 2022 | |  | 
Foto: FB Mesto Fiľakovo / Fülek Város

FIĽAKOVO - Jedným z projektov cezhraničného akčného plánu zamestnanosti je aj REWO – Pripravený na prácu, Integrácia znevýhodnených sociálnych skupín na trh práce.

Cieľom projektu je netradičným prístupom a osvedčenými postupmi naučiť nezamestnaných novým zručnostiam, podporiť ich sebavedomie a dať im tak lepšiu šancu uplatniť sa na trhu práce.

Článok pokračuje pod reklamou


"Dôležitou súčasťou ekonomického rozvoja regiónu je i podpora pripravenosti pracovnej sily, ktorá v súčasnosti nezodpovedá očakávaniam zamestnávateľov. Do regiónu je problém prilákať zamestnávateľov, ktorých hlavnou investičnou podmienkou je dostatok pripravenej a kvalitnej pracovnej sily. Vďaka projektu REWO bude možné podniknúť kroky k zmene aktuálneho stavu, rozvíjať šance a možnosti uchádzačov o zamestnanie," poznamenala projektová manažérka Tímea Kovács.

Prečítajte si tiež: Fiľakovo na výstavbu výrobnej haly získalo takmer 1,9 milióna eur

Na projekte spolupracuje slovenská neziskovka PRACOV, n. o., a maďarská Nadácia Szív. Obe strany majú dlhodobo nezamestnaných ľudí priviesť na trh práce prostredníctvom poskytovania personalizovaných školení. Tým posilnia ich sebaúctu, jednoduché pracovné zručnosti, návyky a tiež zlepšia komunikačné zručnosti a kompetencie či zvládanie stresu v každodenných situáciách.

Prečítajte si tiež: Primátor Fiľakova Agócs: Chystáme sa na doposiaľ najrozsiahlejšie asfaltovanie ciest a obnovu chodníkov

"Na základe identifikovaných problémov cieľových skupín vybrali partneri projektu spoločne dve skupiny ohrozené pretrvávajúcou marginalizáciou. Sú nimi nezamestnaní s nízkymi pracovnými príležitosťami a skupina nezamestnaných, ktorí sú ohrození aj s rizikom straty bývania. Nadácia Szív, ktorá je zároveň aj hlavným prijímateľom projektu, odovzdá svoje doteraz získané bohaté skúsenosti v danej problematike a prostredníctvom vzdelávacích aktivít vyškolí na Slovensku päť odborníkov. Tí v rámci projektu zrealizujú ďalšie vzdelávacie aktivity pre štyri skupiny po 10 účastníkov - dve vo Fiľakove a dve v Salgótarjáne," ozrejmila Kovács.

Článok pokračuje pod reklamou


Výsledkom projektu budú vyškolení ľudia, ktorí budú mať vyššiu šancu získať zamestnanie a uplatniť sa na trhu práce. Tým sa zlepší ich životná úroveň a posilní sa ich ľudská dôstojnosť a sebaúcta.

Projekt prebieha od 1. októbra 2021 do 31. marca 2023 a je spolufinancovaný z Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške takmer 160-tisíc eur. Maďarský partner z toho získa bezmála 115-tisíc eur a neziskovka PRACOV, n. o., dostane takmer 45-tisíc eur.


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross