No active "ca-sidebar-197687" sidebar

R. SOBOTA: Jedna z najstarších ZUŠ-iek na Slovensku slávi 85. rokov

perex-zusZákladná umelecká škola na Salvovej ulici v Rimavskej Sobote ako jedna z najstarších umeleckých škôl na Slovensku oslávi tento roku 85. rokov svojej existencie. Pri tej príležitosti sa uskutoční Slávnostný koncert venovaný tomuto výročiu. „Svojimi špeciálnymi vzdelávacími a kultúrno-výchovnými cieľmi, obsahom a organizáciou vzdelávania spĺňa požadované atribúty školy s významným kultúrno-výchovným poslaním,“ uviedol pre Rimava.sk riaditeľ školy Marian Lacko.

Základná umelecká škola, ktorá bola založená v Rimavskej Sobote ako Hudobná škola v roku 1931, je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Podľa riaditeľa ide o plne organizovanú školu s 5 umeleckými odbormi (na Slovensku ich je zatiaľ málo), hudobným, výtvarným, literárno-dramatickým, tanečným a odborom audiovizuálnej a multimediálnej tvorby.

Ako ďalej Lacko doplnil, všetky odbory prezentujú prácu svojich žiakov a pedagógov prostredníctvom školských a verejných podujatí: koncertov, vystúpení, výstav, prehliadok, súťaží, vzdelávacích podujatí a poskytujú tiež výučbu pre dospelých. Okrem toho odbory kladú veľký dôraz na prácu s talentovanými žiakmi, o čom svedčí podľa riaditeľa veľký počet prijatých žiakov na stredné a vysoké školy umeleckého zamerania:

Slávnostný koncert ZUŠ k 85. výročiu

Slávnostný koncert ZUŠ k 85. výročiu

1. z hudobného odboru: 120 absolventov
2. z výtvarného odboru: 183 absolventov
3. z literárno-dramatického odboru: 60 absolventov
4. z tanečného odboru: 3 absolventi

V súčasnosti škola participuje na týchto významných kultúrno-spoločenských podujatiach:
Dni mesta, Gemersko-malohontský jarmok, akcie ZPOZ-u, Benefičné koncerty SČK, Dobšinského rozprávkový Gemer, Celoštátny divadelný festival Divadlo a deti, LETAVY – najväčšie európske medzinárodné umelecké workshopy, Novoročenky – Bienále celoslovenskej výtvarnej súťaže žiakov ZUŠ, Bienále celoslovenskej fotografickej súťaže žiakov ZUŠ.

„Naši žiaci a pedagógovia reprezentujú mesto a školu aj v rámci týchto kultúrnych súborov:
DH Sobotienka, Ženský spevokol Bona Fide Spevokol Blaha Lujza, DS Divosud, DS Badido, FS Háj, FS Rimavan, Mystic Choir, Divadlo Havran,“ priblížil riaditeľ, podľa ktorého napriek nepriaznivým sociálno-ekonomickým podmienkam posledných rokov sa škola môže pochváliť neustálym nárastom počtu žiakov. V školskom roku 2016/2017 študuje na ZUŠ v piatich odboroch takmer 600 žiakov.

Hudobný odbor /založený: 1931/ - okrem hry na hudobné nástroje rôzneho druhu sa podieľa na vytváraní a obohatení kultúrneho života mesta Rimavská Sobota. Častým podujatím sa stávajú koncerty žiakov a pedagógov, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou takmer všetkých kultúrno-spoločenských podujatí mesta, ako sú Dni mesta, benefičné koncerty SČK, Vianočné koncerty, akcie ZPOZ. Žiaci úspešne reprezentujú školu na rôznych regionálnych, krajských celoštátnych a medzinárodných súťažiach, či vystúpeniach. ZUŠ je spoluorganizátorom celoslovenskej súťaže v komornej hre Divertimento Musicale, celoslovenských workshopov pre dirigentov, celoslovenského festivalu speváckych zborov Mládež spieva a iné.

Výtvarný odbor /založený: 1963/ - ponúka prierez rozmanitými výtvarnými technikami. Zameriava sa na klasické výtvarné techniky a tvorbu s hlinou a na kruhu točenú keramiku, fotografické a počítačové techniky, prípravu študentov na SŠ a VŠ umeleckého zamerania. Odbor poskytuje aj výučbu pre dospelých. Výtvarný odbor je vyhlasovateľom celoslovenských výtvarných súťaží Novoročenky a Bienále fotografie. ZUŠ je spoluorganizátorom najväčších a najstarších európskych medzinárodných umeleckých workshopov – LETAVY.

Literárno-dramatický odbor /založený: 1992/ - orientuje sa na činohernú, bábkohereckú a alternatívnu tvorbu predstavení a tvorbu divadiel poézie. Tiež tvorbu sólo vystúpení a monodrám aj v rámci prípravy na stredné a vysoké školy so zameraním na herectvo, réžiu, film či scenáristiku. V rámci tejto prípravy dochádzajú na rimavskosobotskú ZUŠ študenti z celého Slovenska na víkendové workshopy prípravy na VŠMU, AU, JAMU. V rámci odboru sa prezentujú divadelné súbory: Zauško, Facka (I. stupeň) a Alterna (II.stupeň). Odbor poskytuje aj výučbu pre dospelých v Divadle Havran. Odbor spolupracuje na príprave a realizácii akcií ako Divadlo a Deti – celoštátny divadelný festival, Divadelno-tanečný workshop na hrade Fiľakovo tiež na príprave a realizácii workshopov v Poľskej republike (Wroclav a okolie).

Tanečný odbor /založený: 2002/ - Poskytuje komplexné tanečné vzdelanie a prípravu v tanečných súboroch. Svojimi choreografiami sa prezentuje v meste aj v celom regióne. Najväčším úspechom odboru je 14. miesto na Majstrovstvách sveta v kategórii showdance v Slovinskej Ljubljane (S. Rothová B. Olejníková), tiež 1.miesto na Majstrovstvách Slovenska juniorov a dva tituly vicemajstrov Slovenska. Všetky choreograficky pripravila: Zuzana Dobošová.

Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby /založený: 2014/ - Poskytuje základné vzdelanie v predmetoch strih, práca s kamerou, redaktorská tvorba, moderovanie, práca so zvukom. Za dva školské roky učiteľka Jana Janove so svojimi žiakmi vytvorila štyri filmy: Sága Krásy, Je to vo hviezdach, Krvavé Vianoce a Stranger. Všetky vyhrali vo svojich kategóriách celoštátne festivaly a posledné dva reprezentovali Slovensko na Svetovom festivale Unica v Petrohrade a Rumunsku. Film Stranger získal na celoslovenskom festivale 5 ocenení a Cenu ministra školstva SR. Na Svetovom festivale získal bronzovú medailu.

ZUŠ v Rimavskej Sobote okrem iných vychovala aj tieto významné osobnosti slovenského kultúrneho a umeleckého života:

HUDOBNÝ ODBOR:
Marián LAPŠANSKÝ – klavírny virtuóz, riaditeľ Slovenskej filharmónie
Peter LIČKO – hudobný skladateľ a pedagóg
Ivan HRONEC – riaditeľ CME pre strednú a východnú Európu (TV Markíza, Nova,...)
Gabriela UJPÁLOVÁ – členka medzinárodného klavírneho kvarteta GEMME
Zuzana MIKULCOVÁ – jazzová a rocková speváčka /spieva aj s Petrom Lipom/
Adriana ZNÁMOVÁ – sólistka Štátnej opery Banská Bystrica
Vojtech BOTOS – študent AU Banská Bystrica – hráč na violu (spolupracuje s La Gioiou)
*Ágnes KOLOZSI UJPÁLOVÁ - členka tria IMPRESSION

VÝTVARNÝ ODBOR:
Ľubo ZELINA – akademický maliar, vysokoškolský pedagóg – VŠVU Bratislava
Miroslav BÁRDI - maliar, vysokoškolský pedagóg – UMB B.Bystrica
Ján BARTKO - maliar, vysokoškolský pedagóg – PU Prešov
Ondrej PRIATKA – akademický sochár, stredoškolský pedagóg – ŠÚV Košice
Štefan BALÁZS - akademický maliar, vysokoškolský pedagóg - AU B. Bystrica
Gabriela GARLÁTYOVÁ – riaditeľka Mestskej galérie v Rimavskej Sobote
Marek CEGLÉDY - akademický sochár, vysokoškolský pedagóg – AU B. Bystrica
Peter NOSÁĽ - akademický maliar, vysokoškolský pedagóg - VŠVU Bratislava
Ivan SLOVENČÁK - maliar, stredoškolský pedagóg – ŠÚV B.Štiavnica
Katarína CZIKOROVÁ – graf. dizajnérka, vysokoškol. pedagog. - Masarykova univerzita Brno

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR:
Jana WERNEROVÁ – divadelná herečka (Divadla na peróne Košice)
Rastislav BOROŠ – filmový a televízny režisér, dramaturg a scenárista (TV Markíza, JOJ, RTVS)
Stanislava PÁZMÁNYOVÁ – divadelná, filmová a dabingová herečka (DJZ Prešov, RTVS)
Zuzana FERENCZOVÁ – filmová a televízna dramaturgička a scenáristka (TV Markíza, RTVS)
Matej LACKO – divadelný a rozhlasový herec (DJZ Prešov a RTVS)
Michal NOVODOMSKÝ – divadelný a rozhlasový herec (DJZ Prešov a RTVS)
Nina MÜLLEROVÁ – divadlo a rozhlas. herečka (Bábkové div. na rázcestí B.Bystrica, RTVS)
Andreja VOZÁROVÁ – divadelná a televízna herečka (SND Bratislava, RTVS, TV Markíza)
Alexandra PALATÍNUSOVÁ – divadelná a televízna herečka (SND Bratislava, RTVS, JOJ)
Dana TURANSKÁ – divadelná a rozhlasová režisérka a dramaturgička (Spišské divadlo, RTVS)
Jana JANOVE – televízna dramaturgička a scenáristka (RTVS)
Lenka PERŽEĽOVÁ – televízna redaktorka (TV Markíza – Reflex)
Peter GALDÍK – divadelný režisér (Bábkové divadlo Bratislava)
Cyril ŽOLNÍR – divadelný a televízny herec, Bratislava (Malá scéna STU, TV Markíza, RTVS)
Ján BAVALA – divadelný, filmový a dabingový herec, Praha (ČT, HBO, Country Radio Praha)
Tomáš GREGA – divadelný a televízny herec (SKD Martin , TV Markíza, RTVS)
*Dominika KOLLÁROVÁ - divadelná a televízna herečka (RTVS, TV Markíza)
... a mnoho ďalších...

Bližšie informácie nájdete aj na stránke školy: http://www.zusrs.sk/

 

*Doplnené 15.11.2016
Zdroj: Rimava.sk, FOTO: archív ZUŠ Rimavská Sobota (Rimava.sk je mediálnym partnerom podujatia)
Pri sponzorovaných a reklamných článkoch Rimava.sk štandardne uzatvára komentáre.


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross