No active "ca-sidebar-197687" sidebar

R. SOBOTA: Mestskú chatu na Kurinci predajú za viac ako 80-tisíc eur

Zdroj: FB Spolu sme Sobota

RIMAVSKÁ SOBOTA – V priestoroch Mestského úradu v Rimavskej Sobote sa dnes (30. októbra) uskutočnilo mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. Dôvodom bolo predloženie ponuky na odkúpenie mestskej chaty v rekreačnej oblasti Kurinec – Zelená voda. 

Odpredaj mestského majetku bol zastupiteľstvom schválený už v júni tohto roka. Minimálna kúpna cena bola stanovená znaleckým posudkom vo výške 78 400 eur, z toho stavba za 55 743,20 eur a prislúchajúce pozemky za 22 640,20 eur.

Obchodná verejná súťaž bola zverejnená v termíne od 4. októbra do 19. októbra. Ako sa uvádza v materiáloch, ktoré boli predložené aj mestskému zastupiteľstvu, v stanovenom termíne bola na mestský úrad doručená jedna ponuka.

Článok pokračuje pod reklamou


„Dňa 23. 10. 2023 komisia menovaná primátorom mesta v zložení: predseda komisie Štefan Szántó – prednosta MsÚ, členovia komisie Jozef Tóth – zástupca primátora mesta, Miroslav Bielak – vedúci odboru ekonomického, Dana Fekiačová – vedúca oddelenia majetkového a Alena Balciarová, referentka oddelenia majetkového, vyhodnotila obchodnú verejnú súťaž,“ stojí v materiáloch.

Po otvorení obálky a posúdení predložených dokladov komisia skonštatovala, že záujemca splnil všetky podmienky obchodnej verejnej súťaže. „Do súťaže sa prihlásil Jozef Széplaky s manželkou Tünde Széplakyovou. Záujemca v stanovenej lehote (18. 10. 2023) zaplatil zábezpeku vo výške 10 000 eur, predložil čestné vyhlásenia, že v čase podania žiadosti nemá záväzky voči mestu Rimavská Sobota, štátu, daňovému úradu a poisťovniam, a že súhlasí s podmienkami obchodnej verejnej súťaže. Taktiež predložil vyplnený a podpísaný návrh kúpnej zmluvy a ponúkol cenu vo výške 86 000 eur,“ uvádza sa v materiáloch.

Na základe zverejnených materiálov komisia odporučila primátorovi ponuku predložiť na schválenie mestskému zastupiteľstvu, aby následne samospráva mohla pristúpiť k odpredaju majetku mesta a so záujemcom podpísať zmluvu.  

Poslanci predaj chaty dnes schválili väčšinovým hlasovaním.


NENECHAJTE SI UJSŤ


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross