No active "ca-sidebar-197687" sidebar

R. SOBOTA: Poslanci budú mať opäť na stole návrh rozpočtu aj správy kontrolóra

ilustračné fotoJedno z posledných rokovaní čaká na terajších poslancov rimavskosobotského mestského zastupiteľstva, zídu sa v utorok, 23. septembra, v bývalom župnom dome. Na programe zasadnutia je opäť návrh tohtoročného rozpočtu, ktorý zastupiteľstvo doposiaľ neodsúhlasilo, na stôl sa poslancom dostanú aj správy kontrolóra, okrem nových aj tie, ktoré nestihli prerokovať na júnovom stretnutí.

Práve správy hlavného kontrolóra tvoria podstatnú časť programu najbližšieho zasadnutia. Poslancov má informovať o kontrole príjmov a výdavkov za parkovanie áut v meste za rok 2012 aj o kontrole nákladov na tuhý komunálny odpad, predloží tiež správu z kontroly výstavby infraštruktúry IBV Sobôtka a nového bazéna na Kurinci. Kontrolór má zároveň zhrnúť plnenie uznesení z mestského zastupiteľstva za prvý polrok a informovať o preverení hospodárenia na mestskom cintoríne. Cez správu kontrolóra sa poslanci pravdepodobne vrátia aj k voľbe riaditeľa Základnej školy P. Dobšinského. Preveriť ju dali po tom, ako na júnovom zasadnutí vystúpili učiteľky a spochybnili voľbu. Kontrolór uvádza, že mu bolo doručených šesť sťažností, z toho dve boli anonymné.

Poslanci sa majú v utorok zaoberať aj návrhom všeobecne záväzného nariadenia o náhradnom odvádzaní odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp. O nariadení už rokovali, stiahli ho však z programu a žiadali dopracovať. Na programe sú tiež majetkoprávne otázky či správa o stave na úseku dopravy.

Rokovať sa má aj o hospodárení mesta za prvý polrok, pred poslancov sa tiež vracia návrh  tohtoročného rozpočtu. Rimavskosobotská samospráva je stále v rozpočtovom provizóriu. Naposledy sa o rozpočte malo hlasovať v júli. Zišlo sa desať poslancov, minimálny počet, aby bolo zastupiteľstvo uznášania schopné. Po vyostrenej diskusii o pozmeňujúcich návrhoch sa však rokovanie skončilo predčasne.

Zdroj: Rimava.sk


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross