No active "ca-sidebar-197687" sidebar

R. SOBOTA: Pozrite sa, aké úspechy dosiahli hudobníci a tanečníci Základnej umeleckej školy

08Hudobný odbor Základnej umeleckej školy v Rimavskej Sobote oslavuje v tomto školskom roku už svoje 84. narodeniny. Žiaci aj pedagógovia školy sa od prvých rokov svojej existencie podieľali na rozvoji kultúrneho života v meste.

Tak je tomu aj v súčasnosti... niet podujatia, na ktorom by chýbal dotyk školy. Kultúrnymi programami sa zúčastňujeme na vernisážach v Gemersko-malohontskom múzeu, v Dome kultúry, v Mestskej galérii. Veľmi úzka je spolupráca v Zbore pre občianske záležitosti pri občianskych obradoch.

Žiaci úspešne reprezentujú školu na rôznych regionálnych, krajských, či celoslovenských súťažiach a vystúpeniach. Najlepší absolventi pokračujú na konzervatóriách, VŠMU v Bratislave, Akadémií umení v Banskej Bystrici, či na pedagogických fakultách. Bývalí absolventi úspešne pôsobia na umeleckej scéne na Slovensku i v zahraničí. Medzi najznámejších absolventov hudobného odboru patria v súčasnosti Zuzana Mikulcová, džezová speváčka, či klaviristka Gabriela Ujpálová, ktorá sa aktívne zapája do kultúrneho života v Ríme a je členkou medzinárodného klavírneho kvarteta Gemme Piano Quartetto.

Každoročne uskutočňujeme interné a verejné žiacke koncerty, pre prvé ročníky základných škôl a materské školy výchovné koncerty s oboznámením sa s hudobnými nástrojmi.

Za všetkými výsledkami, ktoré žiaci dosahujú, stojí úsilie a práca pedagógov, ale hlavne usilovnosť a vytrvalosť žiakov hudobného odboru, ktorí majú možnosť študovať hru na klavíri, gitare, husliach, akordeóne, učiť sa spievať, hrať na dychové či bicie nástroje. Na škole pôsobí aj spevácky zbor NÁDEJ a novo založený MYSTIC CHOIR, spevácky zbor dospelých.

Našich mladých hudobníkov budete mať možnosť si vypočuť na koncerte, ktorým sa ZUŠ zapája do celoslovenského projektu NOC HUDBY dňa 19.6.2015 od 19.00 hod. na nádvorí hudobného odboru ZUŠ v „KONCERTE POD ORECHOM“, na ktorý vás týmto srdečne pozývame.
K významným úspechom tento školský rok patria: Jakub Kántor, Vratko Mančuška a Matej Kerekeš, ktorí  sa úspešne „prebojovali“ na celoslovenské kolo súťaže v hudobnej náuke Hnúšťanský akord. V nadregionálnej súťaži Klavír Rožňava 2015 sa Patrícia Plánková umiestnila v striebornom pásme, a zlaté pásmo si vybojovala v regionálnej súťažnej prehliadke Pódium mladých umelcov (PMU). Akordeonisti Jakub Tirala a Ľubka Magicová sa tiež tešili zlatému pásmu v súťaži PMU, tak ako aj speváčky Barbora Luptáková a Lívia Balog Oláhová. Žiačka prípravného ročníka Alexia Horváthová sa umiestnila na bronzovom pásme v spomínanej súťaži spevákov. Striebornému pásmu sa tešili aj speváci zo zboru Nádej, na krajskej súťaži Mládež spieva v Banskej Bystrici. Klaudia Zacharová si na okresnom kole súťaže Slávik Slovenska vyspievala 2. miesto.
V umeleckých štúdiách v budúcom školskom roku bude na Konzervatóriu v Bratislave pokračovať úspešný hráč na gitaru, Michal Antal, ktorý sa v decembri so spoluhráčom Adamom Korcsogom na pozvanie pána profesora gitarového oddelenia Jozefa Haluzu zo Štátneho Konzervatória v Košiciach zúčastnili známeho košického hudobného podujatia Vianočná gitariáda.

Každý rok uskutočňujeme zájazd žiakov na koncert do Štátnej filharmónie v Košiciach, alebo na operné, alebo muzikálové predstavenia do divadiel.....

Dennodenne sa stretávame s mladými ľuďmi, pestujeme v nich schopnosti vnímať krásu, rozpoznávať kvalitné umenie od menej kvalitného a do istej miery ho aj vytvárať. Úspechy a výsledky, ktoré naši žiaci dosahujú potvrdili, že má zmysel venovať energiu a úsilie deťom pre ich umelecký rast.

Prijímacie pohovory do hudobného odboru sa uskutočnia: 11. – 12. júna 2015

Prihlášky si môžete ešte stále vyzdvihnúť priamo v budove ZUŠ, Salvova 1 /vedľa poisťovne Allianz/, alebo stiahnuť z našej webovej stránky: http://www.zusrs.sk

Tanečný odbor ZUŠ

Vyučovanie v tanečnom odbore sa začalo 1. septembra 2002. Žiaci sa pravidelne zapájajú do kultúrneho diania v meste, vystupovali pre klub dôchodcov, pri príležitosti Dňa matiek a samozrejme na Vianočnom a záverečnom májovom koncerte našej školy.

V pondelok, 22.júna, sa všetci žiaci tanečného odboru zúčastnia Koncertu tanečného odboru, ktorý sa uskutoční o 17.00 v Dome kultúry v Rimavskej Sobote, kde pozývame všetkých priaznivcov street dance ale aj iných.
ZUŠ v regióne Gemer – Malohont – Novohrad majú spoločné metodické dni, na ktorých si učitelia vymieňajú skúsenosti a každoročne sa usporadúvajú prehliadky šikovnosti a usilovnosti žiakov pod názvom Pódium mladých tanečníkov.

Svoju šikovnosť dievčatá preukázali aj v tomto školskom roku, kde si z regionálneho podujatia, ktoré sa uskutočnilo v Základnej umeleckej škole vo Veľkom Krtíši za svoje choreografie vytancovali zlaté, strieborné aj bronzové pásmo. 13.mája reprezentovali školu aj na krajskej súťažnej prehliadke „Deň tanca“ v Žiari nad Hronom, kde získali dva strieborné, a jedno bronzové pásmo.

Prijímacie pohovory do tanečného odboru budú 15. júna 2015.

Prihlášky si môžete ešte stále vyzdvihnúť priamo v budove ZUŠ, Salvova 1 /vedľa poisťovne Allianz/, alebo stiahnuť z našej webovej stránky: http://www.zusrs.sk

02

Zdroj: Riaditeľstvo ZUŠ Rimavská Sobota, PR-článok
Pri sponzorovaných a reklamných článkoch Rimava.sk štandardne uzatvára komentáre.


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross