No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Regionálnu značku môžu získať ďalší výrobcovia

22. septembra 2022 |  | 

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlásila minulý piatok (16. 9.) už siedmu výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT.

Žiadosti je možné predkladať v termíne od 17. 9. do 31. 10. 2022. Predložené žiadosti posúdi certifikačná komisia, ktorá rozhodne o pridelení ďalších certifikátov pre výrobky alebo služby z regiónu Gemer-Malohont.

Článok pokračuje pod reklamou


Ako informovala Kristína Račáková z miestnej akčnej skupiny MALOHONT, cieľom regionálneho značenia miestnych produktov alebo služieb je odlíšiť, zviditeľniť a podporiť miestnych výrobcov i poskytovateľov služieb, ktorí sa okrem svojej produkcie podieľajú aj na tvorbe pracovných príležitostí, na budovaní dobrého mena regiónu a v neposlednom rade aj na zachovávaní jeho tradícií, hodnôt a jedinečností.

"Vhodnými žiadateľmi o udelenie značky sú remeselníci, samostatne hospodáriaci roľníci, ľudoví umelci, živnostníci, firmy so sídlom alebo prevádzkou v regióne Gemer-Malohont a fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v ubytovacích alebo stravovacích službách alebo na prevádzkovanie, resp. realizovanie zážitku, fyzické alebo právnické osoby, ktoré plnia legislatívne podmienky na usporiadanie podujatia so sídlom alebo prevádzkou v regióne Gemer-Malohont, pričom je značka určená predovšetkým pre prírodné a poľnohospodárske produkty, potraviny a remeselné výrobky a služby, ktoré splnia vopred stanovené kritériá," vysvetlila.

Novinkou tejto výzvy je možnosť získať značku „regionálny produkt GEMER-MALOHONT“ aj na služby, medzi ktoré sú zahrnuté ubytovacie a stravovacie služby, zážitky ako sú napríklad doplnkové služby v cestovnom ruchu, animačné programy alebo vzdelávacie aktivity a tradičné podujatia.

Po udelení značky budú výrobcovia povinní označiť svoje produkty začlenením loga do etikety alebo samolepkou, prípadne visačkou s logom značky alebo označením predajného miesta. V prípade služieb budú poskytovatelia služieb povinní označiť ubytovacie alebo stravovacie zariadenie na viditeľnom mieste tabuľkou s logom značky alebo v prípade zážitku či tradičného podujatia tabuľkou s logom značky alebo začlenením loga značky do informačných materiálov.

Regionálna značka, ktorou budú označené miestne produkty alebo služby bude spotrebiteľom zaručovať pôvod výrobku či služby v regióne Gemer-Malohont, využívanie tradičných postupov alebo miestnych, prípadne regionálnych zdrojov ako aj šetrnosť výrobcu alebo poskytovateľa služieb a výrobku či služby k životnému prostrediu.

A čo prinesie značenie produktov ich výrobcom alebo poskytovateľom služieb?

  • Odlíšenie produktov alebo služieb z regiónu Gemer-Malohont od iných výrobkov či služieb.
  • Zviditeľnenie vašich výrobkov i služieb pre obyvateľov alebo návštevníkov regiónu.
  • Propagáciu vašich výrobkov alebo služieb doma i v zahraničí.
  • Priestor pre vzájomnú spoluprácu a účasť na rôznych podujatiach a aktivitách, zameraných na podporu predaja miestnych produktov v rámci celého kraja i celej SR.

Článok pokračuje pod reklamou


Miestna akčná skupina MALOHONT ako koordinátor regionálneho značenia v spolupráci s partnermi regionálneho značenia zabezpečí pre certifikovaných výrobcov alebo poskytovateľov služieb v rámci siedmej výzvy nasledovné formy propagácie:

  • prezentácia v médiách na regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni
  • samolepky a visačky na označenie certifikovaných výrobkov alebo služieb (úvodný balík)
  • prezentáciu v elektronickej verzii katalógu výrobkov alebo služieb na tejto web stránke
  • možnosť zapojiť sa do projektov spolupráce zameraných na podporu miestnych produktov či služieb.

„Partnermi regionálneho značenia sú miestne akčné skupiny pôsobiace v regióne Gemer-Malohont a to MAS MALOHONT, Partnerstvo Muránska Planina-Čierny Hron, MAS Cerovina, VSP Južný Gemer a VSP Stredný Gemer, preto sa záujemcovia môžu obracať na tú organizáciu, ku ktorej majú bližšie,“ doplnila Miroslava Vargová, manažérka MAS MALOHONT.

Formulár žiadosti a kritériá pre udelenie značky nájdete na oficiálnom webovom sídle miestnej akčnej skupiny. Ďalšie informácie a konzultácie sú poskytované v kanceláriách jednotlivých MAS na kontaktoch uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí o udelenie regionálnej značky.


NENECHAJTE SI UJSŤ


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross