No active "ca-sidebar-197687" sidebar

REVÚCA: Ambíciou novovzniknutého centra podpory je stopnúť zaostávanie okresu

revucaStop zaostávaniu v okrese Revúca je ambíciou novovzniknutého Centra podpory regionálneho rozvoja, ktoré založili zvolení predstavitelia mesta Tornaľa. Táto „projektová kancelária“ vznikla vďaka Akčnému plánu, ktorý schválila Vláda SR v septembri 2016. Rimava.sk o tom informoval riaditeľ Centra podpory Rudolf Bauer.

Podľa jeho slov už v minulom roku pomohlo centrum pripraviť a podať šesť žiadostí o štátny regionálny príspevok. „Päť z nich bolo schválených (z celkových 12 pre všetkých 12 najmenej rozvinutých okresov na Slovensku) v celkovej hodnote 400 tis. eur,“ priblížil Bauer. Ako dodal, príspevok a peniaze na účet v roku 2016 získalo mesto Revúca na dokončenie ľadovej plochy, mesto Tornaľa na riešenie havarijného stavu strechy Mestského úradu, obec Mokrá Lúka na prípravu výstavby nájomných bytov pre mladých ľudí, obec Revúcka Lehota na vybudovanie cyklochodníka do Mokrej Lúky a novovzniknuté centrum na svoju činnosť v poslednom mesiaci roku. Zároveň riaditeľ spomenul, že mesto Jelšava podalo tiež projekt na dobudovanie Denného stacionára pre seniorov, ktorý bude podporený tohto roku.

„Vďaka podpore primátorky mesta Tornaľa Anne Szögedi a aktivite prednostu Mestského úradu Ladislava Nagya má Centrum od začiatku svojej existencie vytvorené podmienky a bude mať do konca februára tohto roku pripravené zrekonštruované podkrovné priestory na Mestskom úrade pre svoju činnosť,“ avizuje Bauer, podľa ktorého od 1.februára má centrum už troch zamestnancov, z toho dvoch na polovičný úväzok. Ich hlavnou úlohou je podľa riaditeľa poskytovať poradenské a konzultačné služby pri príprave projektov, získavanie štátnej investičnej pomoci pre podnikateľov, pomoc pri zakladaní sociálnych podnikov a rozvoja sociálnej ekonomiky, podpora vytvárania partnerstiev v rámci okresu aj cez hranice, príprava strategických rozvojových materiálov. Centrum podľa Bauera zároveň poskytuje servis pre činnosť Rozvojovej rady okresu – 11-člennému tímu vrcholových predstaviteľov miestnej štátnej správy a samosprávy. „Vďaka podpore a angažovanosti predsedu rady - prednostu Okresného úradu Revúca Petra Balogha sa podarilo vytvoriť jednotu, výbornú pracovnú atmosféru a vysokú aktivitu všetkých jej členov,“ podotkol a dodal, že pre reálnu zmenu v okrese je udržanie jednoty a aktivity týchto lídrov okresu počas najbližších rokov nutnou podmienkou.

Centrum už doteraz zorganizovalo pre podnikateľov okresu informačné semináre o štátnej investičnej pomoci a poskytuje im konzultácie, pomohlo pri príprave projektov pre Stredné odborné školy v okrese, pripravuje Koncepciu rozvoja cestovného ruchu na Gemeri, intenzívne komunikuje so splnomocnencom Vlády SR pre najmenej rozvinuté okresy Antonom Marcinčinom a jeho tímom spolupracovníkov. „Vďaka pomoci Centra Stredná odborná škola v Tornali už podala projekt na výzvu Ministerstva školstva SR, týkajúcu sa celoživotného vzdelávania. V prípade schválenia projektu bude škola tri roky ponúkať, jednak kurz druhej šance mladým ľuďom na dokončenie si nižšieho stredného vzdelania a tiež vzdelávacie kurzy pre uchádzačov o zamestnanie pre získanie nových zručností,“ ozrejmil riaditeľ, podľa ktorého centrum pomáha tejto škole a tiež Strednej odbornej škole v Revúcej pripraviť väčšie projekty na výzvy v rámci Integrovaného operačného programu s cieľom modernizovať a vybaviť ich učebne a dokončiť potrebné rekonštrukcie budov a areálov škôl.

Taktiež centrum pomáha podľa Bauera pri príprave založenia štyroch sociálnych podnikov v Jelšave, Tornali, Muránskej Dlhej Lúke a obci Gemer v roku 2017. Ako spomenul, tieto nové „subjekty sociálnej ekonomiky“ vytvoria nové pracovné miesta pre uchádzačov o zamestnanie a budú realizovať podnikateľské aktivity a ponúkať služby najprv na sekundárnom pracovnom trhu a neskôr v priamej konkurencii na trhu. „Centrum bude pomáhať pri príprave ďalších projektov, ktoré sa budú uchádzať o podporu z Európskych štrukturálnych a investičných fondov,“ doplnil.

Plány pre rok 2017

Pre tento rok schválila okresná Rada 14 projektov, ktoré sa budú uchádzať o regionálny príspevok v celkovej hodnote 760 tis. eur. Tieto dodatočné štátne zdroje, určené na pomoc okresu pôjdu podľa Bauera na dokončenie minuloročných investícií v Revúcej a Mokrej Lúke, na podporu projektu revitalizácie Morského oka v Tornali. „Na založenie štyroch sociálnych podnikov, na projekt „Muránske buchty“, na rekonštrukciu Základnej školy v Jelšave a podporu vybavenosti dvoch Stredných odborných škôl v Revúcej a Tornali, na realizáciu vzdelávacieho projektu „Mosty z chudoby“ a na podporu činnosti projektových centier v Tornali aj Revúcej,“ uviedol riaditeľ, podľa ktorého existencia projektového centra v Tornali je len jedným z dôležitých krokov ku zmene situácie a atmosféry v okrese.

„Okres Revúca má obrovský potenciál predovšetkým vo svojich ľuďoch, má nerastný potenciál, má potenciál pre rozvoj lesníctva, drevospracujúceho priemyslu a rozvoj poľnohospodárstva. Má úžasné a jedinečné kultúrne a prírodne bohatstvo, ktoré vytvára potenciál pre rozvoj turizmu,“ povedal Bauera. Ako ďalej vysvetlil, pokiaľ sa podarí udržať atmosféru jednoty, vysokej aktivity, nasadenosti a vzájomnej pomoci ľudí a podporu štátu, tak v najbližších rokoch vzniknú nové pracovné príležitosti v okrese. Podľa neho prostredie jednoty, angažovanosti všetkých, ktorým na tom záleží a dôvery vo vlastné sily je predpokladom pre to, aby okres „vyskočil z pasce zaostávania“ a vytvoril ešte lepšie miesto pre život.

Zdroj: Rimava.sk


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross