No active "ca-sidebar-197687" sidebar

RÚVZ: Opatrenia kvôli vtáčej chrípke v Rimavskej Sobote

kacka - FOTO: Jozef KozlokRegionálny úrad verejného zdravotníctva Rimavská Sobota vydal v súvislosti s výskytom vírusu vtáčej chrípky A/H5N8 niekoľko opatrení. Hoci ochorenie u človeka vyvolané vírusom vtáčej chrípky A/H5N8, doposiaľ zaznamenané nebolo, podľa hygienikov to nevylučuje možnú hrozbu prenosu nákazy na človeka. Po dnešnom zasadnutí nariadili prísne dodržiavanie opatrení na minimalizáciu rizika prenosu ochorenia. Podľa informácií RÚVZ riziko prenosu vírusu vtáčej chrípky existuje najmä u ľudí prichádzajúcich do styku s vtákmi domácimi alebo divo žijúcimi, pri nedodržaní zásad osobnej hygieny, vdýchnutím prachu s obsahom výlučkov chorých, respektíve uhynutých zvierat, kontaktom s kontaminovanými plochami a povrchmi napríklad povrch vajec či s výlučkami chorých zvierat a odpadmi. Ako už Rimava.sk včera informovala, v okrese Rimavská Sobota bol potvrdený prvý výskyt vírusu vtáčej chrípky A/H5N8 u uhynutej a zamrznutej kačky vo vodnom toku Rimava. Podľa veterinárov má v tejto zóne obec povinnosť vykonať súpis všetkých chovateľov vtákov. Má tiež zodpovednosť obvyklým spôsobom oznámiť vzniknutú situáciu svojim občanom a zoznámiť ich s prijatými opatreniami.

Podľa veterinárov má v tejto zóne obec povinnosť vykonať súpis všetkých chovateľov vtákov.
Uhynutá kačka bola nájdená začiatkom týždňa. Keďže ide o voľne žijúce vodné vtáctvo, riziko prenosu vírusu do domáceho chovu je najväčšie. „Keď sa hydina voľne pohybuje vonku, má prístup k vode spoločný s divokými vtákmi, alebo keď užíva vodu, ktorá mohla byť kontaminovaná výkalmi nosičov medzi divokými vtákmi,“ avizujú pracovníci RÚVZ Rimavská Sobota.

V prípade, že spozorujete uhynuté vtáctvo je potrebné:
- vyvarovať sa akémukoľvek kontaktu s uhynutým vtáctvom
- čo najskôr o tejto skutočnosti upovedomiť príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu.
- ak z nejakého dôvodu nie je možné sa manipulácii vyhnúť, je nevyhnutné používať osobné ochranné pomôcky tak, aby bolo zabránené vírusu dostať sa na nechránenú pokožku alebo sliznice (ochranné rukavice, tvárová maska, okuliare, ochranný plášť, nepremokavá obuv)

Osoby, ktoré prišli do priameho kontaktu s chorým alebo uhynutým vtáctvom musia:
- sledovať svoj zdravotný stav
- v prípade vzniku akýchkoľvek príznakov svedčiacich pre možnú chrípku bezodkladne kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára.

Medzi typické príznaky chrípky patrí náhly vzostup teploty, bolesti kĺbov, svalov, zápal spojiviek, postupne sa môžu pridružiť príznaky zo strany dýchacích ciest (kašeľ, nádcha).
S najväčšou pravdepodobnosťou sa aj v takomto prípade bude jednať o ochorenie vyvolané iným subtypom chrípky (sezónna chrípka, vyvolaná vírusom cirkulujúcim aktuálne medzi ľuďmi). Potrebné je však realizovať laboratórne vyšetrenie vzorky biologického materiálu od chorého (výter z nosa, hrdla), preto je vyhľadanie lekárskej pomoci čo najskôr nevyhnutné!

Zdroj: RÚVZ Rimavská Sobota.


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross