No active "ca-sidebar-197687" sidebar

V hre je 20 tisíc: O tom, ktoré projekty získajú financie, môžete rozhodovať aj vy

V mestskom rozpočte je vyhradená položka, o ktorú sa so svojím projektom mohli uchádzať občania mesta. Vďaka participatívnemu rozpočtu obyvatelia Rimavskej Soboty rozhodnú, ako budú financie využité.

Prerozdelených bude 20 tisíc eur

Pilotný ročník participatívneho rozpočtu hodnotí poslanec Michal Demeter pozitívne. „Je potešujúce, že v Rimavskej Sobote máme stále dostatok aktívnych občanov, ktorým záleží na svojom okolí a chcú ho zveľaďovať,“ povedal pre Rimava.sk.  Ako ďalej pokračoval, rozdelených bude 20 tisíc eur. „Každý z projektov má iný rozpočet, takže bude podporených toľko projektov, na koľko vystačia financie,“ vysvetlil spôsob prerozdeľovania peňazí. O tom, ktoré projekty budú z mestského rozpočtu podporené, rozhodnú občania hlasovaním.

Do súťaže o 20 tisíc eur sa zapojilo jedenásť projektov, no len deväť z nich splnilo stanovené podmienky. „Všetky projekty boli veľmi dobré, ale, bohužiaľ, dva projekty nesplnili podmienky výzvy. Jednou z podmienok bolo, že výsledok projektu bude dostupný pre všetkých obyvateľov mesta a pri týchto projektoch by táto podmienka nebola naplnená, takže sme ich, bohužiaľ, museli vylúčiť. Každopádne to boli dobré projekty a v budúcnosti by sa mohli zrealizovať z mestského rozpočtu,“ vysvetlil poslanec Demeter. Vylúčené projekty chceli financie použiť na nákup zberných nádob na použitý olej, lisu na PET fľaše a na výstavbu kontajnerového stojiska.

Hlasovať za projekt, ktorý by podľa vás mal financie získať, môžete od 1. júla do 15. júla 2020 osobne v podateľni Mestského úradu v Rimavskej Sobote počas úradných hodín, ak máte viac ako pätnásť rokov. Svoj hlas môžete odovzdať len jedenkrát, a to po predložení občianskeho preukazu a vyplnení hlasovacieho lístka.

Jedine hudba je svetový jazyk a netreba ju prekladať

Názov projektu, ktorý predložila Rímskokatolícka cirkev – farnosť v Rimavskej Sobote, napovedá, že cieľom projektu je usporiadať koncerty. Podľa predkladateľa projektu Rastislava Poláka je kostol nielen priestorom, kde sa stretávajú veriaci, ale v sakrálnom priestore interiéru má svoje miesto aj výtvarné umenia a hudba kráľovského nástroja – organu. „Je v našom záujme ponúknuť širokej verejnosti možnosť započúvať sa do diel významných i nepoznaných autorov takejto hudby,“ myslí si Polák a dodáva, že chcú taktiež ponúknuť aj iné hudobné telesá inštrumentálnej i vokálnej hudby. „Sakrálny priestor, kostol s tak výbornou akustikou, je pre tento účel najvhodnejším priestorom v našom meste,“ tvrdí autor projektu. Celková suma za usporiadanie štyroch koncertov, a to dvoch organových, sláčikového kvarteta i orchestra konzervatória, počas tohto roka je podľa predloženého projektu 3 550 eur, farnosť žiada od mesta podporu vo výške 3 000 eur.

 Komunitná záhrada v Rimavskej Sobote

Projekt občianskeho združenia artRIS je zameraný na úpravu a vyčistenie zanedbaného priestoru za účelom vytvorenia komunitnej záhrady pre všetky generácie. Tá by v prípade podporenia projektu bola vybudovaná vo Vinici. „V rámci dobrovoľníckych prác sa vyčistí pozemok, zhotovia sa vyvýšené záhony na pestovanie, vysadia sa ovocné dreviny a úžitkové rastliny,“ uvádza predseda občianskeho združenia Róbert Rácz. Komunitnú záhradu by taktiež doplnili záhradnou terasou s prístreškom, detskými hojdačkami a postavili by aj záhradné ohnisko. „Očakávaným prínosom projektu je, že v príjemnom a vyčistenom prostredí komunitnej záhrady sa budú môcť realizovať v budúcnosti všetky vekové kategórie formou voľnočasových aktivít,“ myslí si predkladateľ projektu. Celková realizácia zámeru je vyčíslená na 3 300 eur, z participatívneho rozpočtu žiadajú čiastku 3 000 eur. Uhradili by z nej napríklad stavbu drevenej terasy s prístreškom či nákup hojdačiek, šmýkačky a zelene na výsadbu.

Článok pokračuje pod reklamouObnova fasády na Dome kultúry v Dúžave

Využiť prostriedky z participatívneho rozpočtu by chceli aj občania mestskej časti Dúžava. Zámerom projektu je podľa predkladateľov Eleny Kurekovej a Miloša Leska zhodnotenie majetku mestskej časti. Na realizácii projektu by sa podieľali aj dobrovoľníci z Dúžavy. Okrem rekonštrukcie fasády kultúrneho stánku by zo získaných financií obnovili aj podhľady budovy. Celkový rozpočet predkladatelia projektu stanovili na 3 000 eur, z rozpočtu žiadajú uhradiť plnú sumu.

Rozvoj komunitných a voľnočasových aktivít, sfunkčnenie viacúčelového ihriska

Podpora rozvoja komunitných a voľnočasových aktivít dokončením a sfunkčnením volejbalového/viacúčelového ihriska v mestskej časti Sobôtka – tak znie celý názov projektu, ktorý predložilo Občianske združenie Nová Sobôtka. Ako je uvedené v projekte, ihrisko bude slúžiť na hranie volejbalu, nohejbalu, bedmintonu či vybíjanej. Mohlo by byť využívané nielen na rekreačný šport, ale aj na organizovanie súťaží i rôznych tréningov. Obyvatelia sa od roku 2017 snažia ihrisko vybudovať svojpomocne, vykonali už zemné i stavebné práce, upravili terén a postavili oplotenie. „Na dokončenie a sfunkčnenie volejbalového/viacúčelového ihriska je však potrebné zakúpiť ďalší materiál,“ konkretizujú dôvod podania žiadosti predkladatelia Gabriela Ľuptáková a Alexander Cetner. Sumu potrebnú na dokončenie ihriska vyčíslili na 3 100 eur, z vlastných zdrojov by uhradili 100 eur. Ak by sa im podarilo získať podporu, práce by opäť uskutočnili formou brigád.

Prednášky nielen pre rodičov

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar predložila mestu projekt, cez ktorý by chcela získať financie na zorganizovanie ôsmich prednášok. „Témy by ostali zamerané na rodičovské zručnosti (napr. ako hovoriť s deťmi o drogách, počítačové hry, šikana, Play Wisely) a prispôsobili by sme sa záujmu účastníkov či rodičov a škôl, s ktorými pracujeme,“ tvrdí prekladateľka projektu Barbora Gecseová. Podľa nej sa OZ Spoločnosť Úsmev ako dar už 37 rokov snaží postupne napĺňať svoje hlavné motto, aby každé dieťa malo rodinu. „Snažíme sa svojou činnosťou a aktivitami pomáhať rodinám ešte skôr, ako začnú zlyhávať,“ uvádza Gecseová. „Okrem toho by sme sa chceli zamerať na širokú verejnosť, sprostredkovať jej informácie o získavaní rodičovských zručností formou bezplatných prednášok na rôzne témy,“ dopĺňa zámer projektu. Na realizovanie prednášok žiadajú od mesta 1 960 eur, 30 eur by vynaložili z vlastných zdrojov.

Revitalizácia detského ihriska na ulici A. Markuša

V prípade úspechu by získané financie slúžili na obnovu detského ihriska, ktoré bolo podľa predkladateľov projektu Petra Baláža a Petra Ehna v minulosti zrušené. „Nakoľko v danej oblasti pribudlo mnoho mladých rodín s deťmi, ich požiadavka bola vybudovať ihrisko,“ tvrdia autori projektu. Ihrisko by obsahovalo multifunkčnú detskú preliezku, pieskovisko, futbalové bránky, lavičky a jednoduchý altánok s ohniskom. „Taktiež je potrebná menšia úprava terénu a kvôli bezpečnosti opraviť oplotenie, nakoľko sa v blízkosti nachádza železničná trať, vhodné by bolo doplniť osvetlenie ihriska,“ uvádzajú v projekte. Na jeho realizáciu potrebujú od mesta 3 000 eur. Do výstavby by sa zapojili aj dobrovoľníci.

Článok pokračuje pod reklamouRozhýbme deti a mládež

Združenie rodičov Základnej školy Š. M. Daxnera na sídlisku Západ sa rozhodlo zapojiť do výzvy s projektom na revitalizovanie detského ihriska, ktoré sa nachádza na školskom dvore, ale je prístupné aj pre verejnosť. Podstatou projektu je podľa Gabriely Ľuptákovej zo združenia rodičov vybudovanie moderného a bezpečného športoviska, ktorým zabezpečia dlhodobý prospech pre deti, mládež a verejnosť. „Naším mottom je Rozhýbme deti a mládež, aby nesedeli, nestáli, nevenovali sa len počítačom a mobilom, ale aby ich bavilo hýbať sa, cvičiť a aktívne tráviť pobyt v škole, v školskom klube a hlavne vo voľnom čase, nakoľko školský dvor je vždy otvorený, verejne prístupný,“ uvádza Ľuptáková a dodáva, že deti a mládež môžu dvor navštevovať aj počas prázdnin a víkendov. Ak by financie z participatívneho rozpočtu získali, odstránili by zastaralé preliezky, inštalovali smetný kôš, zrekonštruovali lavičky aj drevené hracie prvky, v neposlednom rade by zakúpili a osadili nové certifikované športové a hracie prvky. Od mesta na to žiadajú 3 000 eur, pričom celková suma je 3 297 eur. Zvyšok by uhradili z vlastných zdrojov.

Športové hry Zoltána Pálkovácsa

Predkladateľom projektu je športový klub FBC Slovan Rimavská Sobota. „Športové hry Zoltána Pálkovácsa sú podujatím organizovaným jeho priateľmi ako spomienka na jedného z dvoch olympionikov, ktorých vychovali rimavskosobotské športové kluby a súčasne ako akcia pre obyvateľov Rimavskej Soboty, ktorí majú blízko k aktívnemu využívaniu voľného času,“ priblížil Jozef Alušík. Do hier by sa podľa neho zapojili viacgeneračné družstvá. Súťažili by v netradičných športových disciplínach, čím by spojili šport so zábavou. Súťaž by sa uskutočnila na verejnom priestranstve, aby prilákala čo najviac divákov. Rozpočet vyčíslili predkladatelia projektu na 2 400 eur, z toho 650 eur by uhradili z vlastných zdrojov. Najväčšia čiastka, a to 1 450 eur, by putovala na pomôcky na zabezpečenie podujatia.

Verejná zeleň – mestská časť Vyšná Pokoradz

Predkladateľ projektu Radovan Slocík by chcel zo získaných financií okrášliť zeleň vo Vyšnej Pokoradzi. Jedným z jeho cieľov je skultúrniť svahovitú plochu pri detskom ihrisku, kde podľa neho rastú len nevhodné náletové dreviny, rôzne buriny a pichľavé kríky. „Vyčistením, prípravou terénu a výsadbou vhodných okrasných drevín, trvaliek a krov sa plocha stane pohľadnou a príjemnou na aktívny a pasívny oddych detí a dospelých,“ myslí si Slocík. Taktiež by rád revitalizoval zeleň v parku, kde na prázdnych plochách navrhuje vysadiť stromy. V zahustenej časti by chcel vyrúbať zbytočné dreviny a nahradiť ich listnatými kvitnúcimi stromami. „Správne vybrané a vhodne umiestnené dreviny prinesú úžitok ako širokej laickej, tak i odbornej verejnosti,“ tvrdí predkladateľ projektu. Celková suma za realizáciu tohto zámeru je 3 529 eur, pričom 3 000 eur žiada predkladateľ od mesta.

Zdroj: Rimava.sk, rimavskasobota.sk


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross