No active "ca-sidebar-197687" sidebar

EGT bilingválne gymnázium - moderné vyučovanie zamerané na žiaka – sme InoŠkola

29. marca 2021 | |  | 

Evanjelické gymnázium v Tisovci síce nepatrí medzi veľké školy, ale svojím študijným programom a množstvom aktivít vytvára žiakom výborné podmienky na získavanie kompetencií súvisiacich s vedomosťami, zručnosťami a postojmi, ktoré sa vyžadujú pre štúdium a prácu v 21. storočí či už doma alebo v zahraničí.

Naše úsilie spočíva v lepšom a efektívnejšom vzdelávaní, je zamerané nielen na kompetencie 21.storočia, ale aj na hodnotové smerovanie žiakov a zároveň bolo ocenené označením InoŠkola regiónu. Je to pre nás veľký záväzok, ktorý znamená, že budeme pre okolité školy miestom, odkiaľ budú čerpať inšpiráciu a preberať skúsenosti dobrej praxe.

Študijným jazykom je okrem rodnej slovenčiny aj angličtina. Jazykové schopnosti našich žiakov rozvíjame atraktívnymi vyučovacími metódami, ktoré sú pre nich zaujímavé. Dôraz kladieme i na aktívne učenie sa žiakov. Prítomnosť amerických lektorov na škole je pre našich zverencov dôležitá nielen z hľadiska získavania jazykových zručností, ale aj poznávania kultúrnych súvislostí. I v súčasnej epidemiologickej situácii učitelia využívajú rôzne aplikácie, prostredníctvom ktorých sa môžu žiaci aktívne učiť. Snažíme sa podporiť každého jedinca v jeho vzdelávaní tak, aby mohol naplniť vlastné ciele.

Súčasťou života školy je množstvo mimoškolských aktivít a projektov, za ktorými stoja konkrétni učitelia a žiaci našej školy.

Škola je moderne vybavená. Žiaci majú možnosť ubytovania na internáte SOŠ, ktorý je situovaný v jej tesnej blízkosti. Stravovanie žiakov zabezpečuje jedáleň ZŠ, prípadne sa môžu stravovať aj v reštaurácii Centrál, ktorá pripravuje stravu aj pre žiakov ubytovaných na internáte.

Bližšie informácie nájdete na:

webovej stránke https://egt.edupage.org, Facebooku EGT, Instagrame @egt_highschool, telefónnom čísle 047 / 55 11 700 alebo školu kontaktujte prostredníctvom e-mailu [email protected]

PR článok

Pri PR a sponzorovaných článkoch redakcia štandardne uzatvára komentáre.


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross