No active "ca-sidebar-197687" sidebar

FOTO: Prvenstvo pre MŠ Rožňavská, so svojím projektom bodovala v medzinárodnej konkurencii. Po cenné rady si išli až do Bruselu

15. novembra 2022 | |  | 

RIMAVSKÁ SOBOTA – Materská škola na Rožňavskej ulici v Rimavskej Sobote sa v období od októbra 2018 do septembra 2020 zapojila do medzinárodného projektu predškolských zariadení Erasmus+ so zameraním na environmentálnu výchovu. Získala grant vo výške 12-tisíc eur, vďaka ktorému mohli realizovať množstvo aktivít.

Učiteľky spolupracovali aj s kolegyňami z Česka a Estónska

„Deťom sme chceli vštepiť podstatu environmentálnej výchovy utváraním správnych postojov, hodnôt a cieľov, na ktorých bude dieťa v priebehu vývoja ďalej budovať. Čím skôr začneme s formovaním správania sa dieťaťa voči prírode, tým väčší je predpoklad na dosiahnutie pozitívnych výsledkov,“ vysvetlila riaditeľka MŠ Rožňavská Jarmila Drobná.

Článok pokračuje pod reklamou


Projekt sa zameriaval na dve témy: Odpad a recyklácia, Stromy a rastliny. V rámci nich v škôlke napríklad vysádzali stromčeky, rastliny, osadili domček pre chrobáčikov, vypracovali metodickú príručku a pripravili pamiatkové DVD. Do projektu bolo zapojených 250 detí, 20 pedagógov, 5 nepedagogických zamestnancov a 200 ďalších odborníkov z rôznych inštitúcií a predstaviteľov mesta.

Medzi hlavné ciele projektu patrili:

  • Nadobudnutie/zlepšenie vedomostí detí a pedagógov o partnerských krajinách a o životnom prostredí, spôsobe jeho ochrany a problémoch
  • Zlepšenie kompetencií pedagógov v anglickom jazyku ako komunikačnom jazyku a zlepšenie IKT kompetencií
  • Podpora pedagógom pri prijímaní nových inovatívnych postupov a pri práci s rôznymi skupinami detí v triede
  • Tolerancia voči iným kultúram, akceptácia diverzity
  • Spoločná práca cieľových skupín

Na výzvu rimavskosobotskej materskej školy zareagovali a do spoločného projektu sa zapojili aj Materská škola Tallinna Lasteaed Kiikhobu v Tallinne z Estónska a Mateřská škola Dráček v Lysej nad Labem z Česka.

A prečo medzinárodná spolupráca? „Realizácia projektu nadnárodným spôsobom je dôležitá – to, čo robí jednotlivec, ovplyvňuje ostatných. Deti si musia uvedomiť, že musíme podniknúť spoločné kroky vedúce k záchrane prírody, planéty vo všetkých krajinách sveta. Počas projektu prebiehalo vyučovanie environmentálnej výchovy či menšie školské projekty na všetkých zainteresovaných materských školách. Všetky tri materské školy získali veľmi cenný a hodnotný materiál, ktorý obohatil vyučovanie. Budú z toho profitovať aj deti, ktoré navštívia tieto škôlky aj v budúcnosti,“ zhrnula Jarmila Drobná.

V rámci projektu sa uskutočnili tri nadnárodné stretnutia spomínaných MŠ – v júni v roku 2019 v Rimavskej Sobote a na jeseň v tom istom roku v Lysej nad Labem. Na jar v roku 2020 sa plánované nadnárodné stretnutie v Tallinne pre pandémiu covid-19 uskutočnilo len prostredníctvom online spojenia na sociálnych sieťach.

„Keď ku nám prišli, snažili sme sa im predstaviť mesto, náš región, kultúru a tradície,“ zhodli sa pedagogičky z MŠ Rožňavská.

Víťazný projekt

Ako ďalej uviedla riaditeľka rimavskosobotskej škôlky, Národná agentúra programu Erasmus+ vyhodnotila projekt MŠ Rožňavská s názvom A little antenna za víťazný v kategórii vzdelávanie v ranom detstve.

"Som veľmi hrdá na dosiahnuté víťazstvo v medzinárodnej konkurencii. Ďakujem celému kolektívu materskej školy, koordinátorke Jane Hanuštiakovej, našim deťom, rodičom a spolupracujúcim inštitúciám za vysoko kvalitnú prácu a za šírenie dobrého mena materskej školy a nášho mesta na európskej úrovni," dodala Drobná.

Ako uviedla Jana Hanuštiaková, ktorá do Bruselu vycestovala, nielen projekt, ale aj samotná cesta do Bruselu boli prínosom. Účastníci si totiž medzi sebou mohli vymieňať cenné rady a skúsenosti. „Veľmi veľa ľudí ma oslovilo, že chcú s nami spolupracovať. Máme potenciálnych partnerov do budúcna. Rozprávali sme sa o tom, ako do budúcna budovať jednoduché projekty. Dôležité je napríklad zvoliť si len jednu tému a tvoriť vekovo primerané skupiny,“ povedala Hanuštiaková.

Ocenenie European Innovate Teaching Award (Európske ocenenie za inovatívne vyučovanie) dostalo 98 škôl z 27 krajín.

NENECHAJTE SI UJSŤ


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross