No active "ca-sidebar-197687" sidebar

FOTO: Učitelia zo SSOŠ zbierali nápady na Tenerife, aby aj v R. Sobote zabezpečili európsku úroveň vzdelávania

27. septembra 2022 | | |  | 

Súkromná stredná odborná škola v Rimavskej Sobote organizuje žiacke ale aj učiteľské mobility v celej Európe už 13 rokov. Počas tohto obdobia sa všetci v zahraničí naučili mnoho nových vecí, ktoré využili pri vyučovaní, čím zabezpečili európsku úroveň vzdelávania.

Tento rok sa učitelia rozhodli, že nastal čas inovácie odbornej zložky maturitných skúšok. Terajšie maturitné zadania sú zastarané, príliš teoretické a neodrážajú potreby európskeho trhu práce. Tri zanietené učiteľky sa preto prihlásili na štruktúrovaný kurz Erasmus+ s názvom „Nové zručnosti, nové výzvy v odbornom vzdelávaní“, kde zbierali nápady na dosiahnutie tohto ušľachtilého cieľa.

Počas kurzu viedli rozhovory s majiteľmi reštaurácií o potrebných zručnostiach absolventov, ktoré zamestnávatelia na Tenerife očakávajú od svojich zamestnancov, navštívili súkromnú strednú odbornú školu v Puerto de la Cruz, aby získali prehľad o španielskom odbornom vzdelávaní, a následne sa na workshopoch naučili, ako rozvíjať mäkké zručnosti, ktoré absolventi čoraz viac potrebujú v hotelierstve. V poobedňajších hodinách pracovali na úprave maturitných tém v tieni paliem pri bazénoch.

A v čom budú odborné maturitné skúšky iné?

Ing. Emma Paulinier: "Jedným z mojich cieľov, ako začínajúcej zástupkyne riaditeľky školy, bola inovácia odborného vyučovania na našej škole s úmyslom, aby naši žiaci neboli zaťažení teoretickými vedomosťami, ktoré ťažko využijú v praxi."

Ing. Mgr. Tímea Danková: "Miesto nevyužiteľnej teórie chceme, aby žiaci logicky uvažovali, argumentovali a kriticky rozmýšľali. A takto sú postavené naše inovované maturitné zadania."

Ing. Angelika Hrušková: "Konečne zohľadníme praktické zručnosti žiakov, ktoré získali počas 5 rokov štúdia a stáží v zahraničí."

Vedenie školy sa veľmi teší, že takáto iniciatíva vyšla od učiteľov, čo dokazuje, že na škole učia zanietení odborníci, ktorí neustále pracujú na zvyšovaní kvality vzdelávania. Zdá sa, že septembrové slnko, palmy, banánové plantáže a oceán mali svoj účinok, pretože škola je pripravená zorganizovať maturitnú skúšku, ktorá by sa vyrovnala akejkoľvek európskej krajine. Tešíme sa na spätnú väzbu žiakov, hoci niet pochýb o tom, že práve oni budú mať z tohto projektu najväčší úžitok.

Text a foto: www.ssosrs.sk

PR článok
Pri PR a sponzorovaných článkoch redakcia štandardne uzatvára komentáre.


NENECHAJTE SI UJSŤ


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross