No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Kam na strednú školu a ako sa uplatniť na trhu práce? Odpovede môžu žiaci základných škôl nájsť na Burze informácií

21. septembra 2022 | |  | 

RIMAVSKÁ SOBOTA - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota usporiada 6. októbra 2022 v čase od 09:00 hod. do 14:00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku v Rimavskej Sobote Burzu informácií o trhu práce s dôrazom na voľbu povolania žiakov základných škôl. Pozvaní sú žiaci, ich rodičia a aj verejnosť.

Na túto burzu bolo pozvaných 11 stredných škôl z okresu Rimavská Sobota a ďalších 11 stredných škôl z Banskej Štiavnice, Brezna, Lučenca, Poltára, Tornale a Zvolena. Burzy informácií sa každoročne zúčastňuje aj Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Rimavskej Sobote.

Článok pokračuje pod reklamou


„Na Burzu informácií sú pozývaní žiaci ôsmych a deviatych ročníkov základných škôl. Z 21 oslovených plneorganizovaných škôl v okrese sa každoročne Burzy informácií zúčastní väčšina pozvaných,“ uviedol miestny úrad práce.

Na Burze informácií získajú najmä žiaci posledných ročníkov základnej školy potrebné informácie a poradenstvo o možnostiach ďalšieho štúdia a vzdelávania, stredné školy predstavia svoje učebné odbory, mimoškolské aktivity, úspechy a taktiež uplatnenie ich absolventov na trhu práce. Úrad práce, sociálnych vecí  a rodiny Rimavská Sobota prostredníctvom prezentácií predstaví zaujímavé informácie týkajúce sa uplatnenia absolventov v rámci BBSK a tiež prognózy vývoja trhu práce do roku 2024.

„Burza informácií sa každoročne stretáva s pozitívnym ohlasom tak u stredných škôl, ktoré majú záujem o svoju prezentáciu,  ako aj u žiakov základných škôl, ktorí tu na jednom mieste získajú dôležité informácie o predpokladoch a požiadavkách na výkon určitého povolania, o študijných a učebných odboroch a o vývoji na trhu práce tak, aby si čo najlepšie vybrali profesijnú dráhu v súlade s požiadavkami zamestnávateľských subjektov,“ dodal úrad práce s tým, že v  prípade, ak by nebolo možné Burzu realizovať z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie, verejnosť bude včas informovaná.

NENECHAJTE SI UJSŤ


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross