No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Na osemročnom gymnáziu vás čaká Deň otvorených dverí

gymnazium-perexRimavskosobotské gymnázium Ivana Kraska chystá Deň otvorených dverí pre všetkých piatakov a ich rodičov. Škola sa rozhodla ukázať žiakom, že sa nemajú čoho báť a dokázať im, že svoje vedomosti, zručnosti a talent môžu bez problémov zúročiť na 8-ročnom gymnáziu. Uchádzači o štúdium si budú môcť vyskúšať aj simulované prijímacie skúšky.

Deň otvorených dverí sa uskutoční 15. a 16. februára 2017, od 15.00 do 17.00 hod.

Rodičia piatakov sa budú môcť stretnúť s pedagógmi a najmladšími gymnazistami, dozvedia sa o možnostiach štúdia na 8-ročnom gymnáziu a bližšie spoznajú školský vzdelávací program.
Táto forma štúdia existuje na tunajšom gymnáziu už vyše 20 rokov – má viacero výhod a predností. Žiaci, ktorí sú prijatí na 8-ročné gymnázium, sú už na strednej škole a v neskoršom období nebudú vystavení stresom z prijímacích skúšok a testovania deviatakov. V triedach sú kompaktné kolektívy – do veľkej miery veľmi dobrých a talentovaných žiakov. Pedagógovia pracujú so žiakmi osem rokov, môžu ich lepšie spoznať a rozvíjať ich talent, dôkazom čoho sú vynikajúce výsledky našich gymnazistov v predmetových olympiádach, kde dosahujú pekné umiestnenia v okresných, krajských, celoslovenských kolách a aj v medzinárodných súťažiach.

gymnázium Ivana KraskaGymnázium Ivana Kraska ponúka osemročné štúdium končiace maturitou, možnosť výberu zo štyroch cudzích jazykov (anglický, nemecký, francúzsky, ruský), plne vybavené počítačové učebne, športový areál, zaujímavú školskú i mimoškolskú činnosť a v neposlednom rade profesionálny pedagogický prístup. Úplnou samozrejmosťou je rozvoj komunikačných zručností, žiaci sa na viacerých predmetoch učia formulovať a vyjadrovať svoje myšlienky, prezentovať, vystupovať pred spolužiakmi a tí šikovnejší hravo zvládajú aj medzinárodné diskusné fóra.

V školskom roku 2017/2018 bude na škole pôsobiť aj zahraničný lektor anglického jazyka, čo prispeje k zlepšeniu komunikácie žiakov v tomto jazyku.

Súčasťou gymnázia je aj jazyková škola s najnižším školným v meste, ktorá poskytuje žiakom možnosť ďalšieho vzdelávania v popoludňajších hodinách hneď po vyučovaní.

Žiaci 5.ročníka základných škôl si môžu podať prihlášku na 8-ročné gymnázium do 10.apríla 2017.

Áno alebo nie?

Otázka pre niekoho už zodpovedaná, pre niekoho ešte otvorená. Máte doma piataka a informácie, ktoré sa k vám dostávajú, sťažujú vaše rozhodnutie? Už tisíckrát ste počuli, že vaše dieťa stratí detstvo, že toto štúdium nie je pre neho vhodné? 8-ročné štúdium je určené žiakom, ktorí úspešne ukončia 5. ročník ZŠ. Skúste sa zamyslieť nad nasledovnými informáciami:

Aké sú výhody tohto typu štúdia?

 • dáva možnosť včas podchytiť talentovaných žiakov so záujmom o štúdium a perspektívou ich prípravy na vysokoškolské štúdium
 • prijatí žiaci sa stávajú žiakmi strednej školy, nemusia teda prechádzať ďalšími prijímacími skúškami v 9. ročníku, plynule pokračujú v štúdiu, v prípade záujmu môžu po štvrtom ročníku zmeniť typ strednej školy podľa svojho záujmu prestupom na inú strednú školu bez prijímacích pohovorov
 • od prvého ročníka /prímy/ sa povinne vyučujú dva cudzie jazyky, popri angličtine je najväčší záujem o nemecký a ruský  jazyk
 • každoročne na škole pôsobia zahraniční študenti
 • v školskom roku 2017/2018 bude na škole pôsobiť zahraničný lektor  anglického jazyka

Ako postupovať v prípade záujmu o 8-ročné štúdium?

 • navštívte nás počas Dňa otvorených dverí 15. alebo 16. februára 2017 od 15.00 hod. v budove školy na Hostinského ulici 3

Čo sme pre vás pripravili?

 • zaujímavé popoludnie pre deti a rodičov
 • oboznámite sa so systémom výučby
 • získate odpovede na všetky vaše otázky súvisiace s prijímacím konaním a štúdiom
 • pozriete sa na otvorené hodiny  – spoločné vyučovanie so žiakmi tercie
 • zúčastníte sa na simulovaných prijímacích pohovoroch na 8-ročné štúdium
 • pozriete si ukážky testov z uplynulých prijímacích konaní

Žiaci i rodičia sú srdečne vítaní a z dôvodu získania objektívnych informácií vám odporúčame túto možnosť využiť.

Kedy si podať prihlášku na štúdium?

 • prihlášku je potrebné podať riaditeľovi ZŠ na tlačive „Prihláška na štúdium na strednej škole“ do 10. apríla 2017 (prihlášku získate na ZŠ)

Z čoho pozostávajú prijímacie skúšky?

 • z písomnej skúšky zo slovenského jazyka a matematiky v rozsahu učiva ZŠ
 • prijímacie skúšky sa konajú v rovnakom termíne ako v 4-ročnom štúdiu, 9. a 11. mája 2017 a sú povinné pre všetkých uchádzačov
 • riaditeľ školy písomne pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred termínom ich konania

Dôležité upozornenie:

 • upozorňujeme rodičov, že v zmysle platnej legislatívy nie je možné prijať žiaka z vyššieho ročníka ZŠ prestupom do 8-ročného gymnázia, uchádzač si musí podať prihlášku z 5. ročníka ZŠ a byť úspešný v prijímacom konaní v príslušnom školskom roku, aby mohol nastúpiť do prvého ročníka osemročného štúdia, túto šancu má teda len jedenkrát
 • ostáva však možnosť návratu na ZŠ /v priebehu 1. – 4. ročníka/ ale aj zmeny typu strednej školy v priebehu štúdia

Vážení rodičia, ak sa práve v tomto školskom roku rozhodujete o budúcnosti vášho dieťaťa, navštívte nás, porozprávajte sa s učiteľmi, rodičmi, žiakmi 8-ročného štúdia.  Prečítajte si o nás na www.gymrs.sk a získate ďalšie informácie. Rozhodnutie je len na vás a vašich deťoch.

Gymnázium Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium poskytuje stredné všeobecné vzdelávanie v osemročnej a štvorročnej forme. V školskom roku 2017/2018 otvárame jednu triedu osemročného štúdia s vyučovacím jazykom slovenským, dve triedy štvorročného štúdia s vyučovacím jazykom slovenským a jednu triedu štvorročného štúdia s vyučovacím jazykom maďarským. Deň otvorených dverí na štvorročné štúdium je naplánovaný na 09.02.2017.

Kontakt: tel.: 047 / 56 21 471, 56 21 988    mail: [email protected]

Reklamný článok, zdroj: Gymnáziu Ivana Kraska


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross