No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Obchodná akadémia pripravuje žiakov na prácu v samospráve, vytvorila na to centrum vzdelávania

Od januára 2020 sa na Obchodnej akadémii – Kereskedelmi Akadémia v Rimavskej Sobote realizoval projekt Vytvorenie regionálneho centra odborného vzdelávania pre potreby miestnej samosprávy v okrese Rimavská Sobota, ktorý je financovaný v súlade s opatrením akčného plánu Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie systematického vzdelávania podľa požiadaviek trhu práce a regionálnej politiky okresu Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Cieľom nášho projektu je rozšíriť kvalifikačné predpoklady našich absolventov pre oblasť samosprávy a pripraviť ich pre prácu v samospráve. Mnoho našich žiakov absolvuje povinnú prax v organizáciách územnej samosprávy a mnohí tam nájdu aj svoje uplatnenie po skončení školy. Vytvorením regionálneho centra vzdelávania pre potreby miestnej samosprávy v okrese Rimavská Sobota odstránime nedostatočnú pripravenosť našich žiakov pre túto oblasť úpravou školského vzdelávacieho programu v predmetoch podniková ekonomika, účtovníctvo a administratíva a korešpondencia.

V rámci grantu 17 112,98 eur, ktorý sme dostali, sme vytvorili regionálne centrum vzdelávania pre potreby miestnej samosprávy vybavené počítačovou technikou. Následne sme pripravili odborných učiteľov a to formou stáže na obecných úradoch okresu a tiež prostredníctvom vzdelávacích kurzov. Vzdelávanie im sprostredkovalo vedomosti z oblasti ekonomiky samospráv, konkrétne:

  • právne základy územnej samosprávy
  • účtovníctvo a rozpočtovníctvo obce
  • majetok obce
  • kontrola v samospráve

Následne sme upravili školský vzdelávací program, do ktorého sme implementovali nové tematické okruhy. Nový vzdelávací program s rozšírenými tematickými celkami je pripravený pre žiakov 3. ročníka.

Partnerom školy v projekte je Združenie miest a obcí Gemera a Malohontu.

Realizované s finančnou podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – program Podpora najmenej rozvinutých okresov.

PR článok


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross