No active "ca-sidebar-197687" sidebar

SOŠOS: Pribudli nové učebné pomôcky, vzdelávanie je modernejšie

18. júna 2012 |  | | |

Viac ako 900 nových učebných pomôcok, desiatky edukačných materiálov a nových vzdelávacích programov ako aj úplne nový vyučovací predmet – taký je výsledok projektu, ktorý úspešne zrealizovali v Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Rimavskej Sobote. Vďaka nemu je vyučovanie modernejšie a atraktívnejšie. Do projektu s názvom Premena a inovácia vzdelávania sa v škole pustili ešte v predminulom školskom roku, na dnešnom workshope vyhodnotili jeho priebeh a prínos.

Ako informoval Miroslav Slovák z riadiaceho tímu, projekt mal niekoľko fáz. Pedagógovia začínali od seba, vlastným vzdelávaním v rámci voľného času. Následne vytvorili učebné materiály a vybrali nové didaktické pomôcky pre školu. Škola získala počítače, dataprojektory, knihy, mapy či softvér. V moderných učebniach a s novou technikou potom vyučujúci inovatívne formy vzdelávania mohli zahrnúť do vzdelávacieho procesu.

Zároveň v škole pribudol aj nový predmet - Trvalo udržateľný život v praxi. Ako dnes uviedla jeho koordinátorka Eva Šimková, cieľom bolo študentov naučiť ekologicky myslieť a viesť ich k správnemu životnému štýlu. Zodpovednosť k životnému prostrediu prehĺbili u žiakov rôznymi aktivitami a úlohami, na chodbách školy pribudli nádoby na separovanie odpadu, žiaci fotili svoje okolie a sami sa tak presvedčili, ako človek dokáže škodiť prírode. Na hodinách pracovali s najmodernejšími didaktickými prostriedkami, predmet má aj vlastný internetový portál a učebnicu.

Podľa slov riaditeľa Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Rimavskej Sobote Jaroslava Bagačku projekt zastrešil aj ďalšie predmety, naprieč celým teoretickým vyučovaním, zapojených bolo do neho 21 zamestnancov školy. Na modernizáciu vzdelávania škola získala približne 215 tisíc eur z eurofondov. "Realizácia tohto projektu nie je šibnutím čarovného prútika, naša škola však výrazne pokročila smerom k inovatívnejšiemu vzdelávaniu. Samozrejme, stále je čo zlepšovať, preto sme sa prihlásili do novej výzvy v rámci premeny tradičnej školy na modernú. Tentokrát by išlo hlavne o odborné predmety gastronomického zamerania a na praktické vyučovanie v týchto odboroch," doplnil riaditeľ, ktorý vyslovil aj poďakovanie celému projektovému tímu, vyučujúcim a žiakom, ktorí na projekte participovali.

 

 

 

 

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

[nggallery id=746]

Zdroj: Rimava.sk, Sponzorovaný článok

Pri reklamných článkoch Rimava.sk štandardne uzatvára komentáre. Možnosť komentovať je pri týchto článkoch dostupná len na výslovné želanie klienta.


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross