No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Vyberáte si školu? Príďte medzi nás, pozýva deviatakov SOŠTaAP, ktorá má v ponuke nový odbor

Každú chvíľu sa žiaci základných škôl začnú rozhodovať, kam pôjdu študovať ďalej. Keďže stredné školy nemohli organizovať deň otvorených dverí, riaditeľka Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote Dagmar Vašová sa rozhodla predstaviť ich školu aspoň na diaľku.

Moderné priestory aj vybavenie

„Škola je po rekonštrukcii vonkajších aj vnútorných priestorov. V jednom areáli sa nachádza školská jedáleň a aj školský internát, v ktorom môžu byť ubytovaní aj študenti iných stredných škôl z mesta,“ opísala školu jej riaditeľka. Ďalším veľkým plusom SOŠTAaP je podľa nej vlastná autoškola, kde sa frekventanti môžu prihlásiť na vodičský kurz skupiny B a T. „Naši študenti prihlásení do kurzu majú určité zľavy a zvýhodnenia,“ avizovala riaditeľka.

Škola otvára nový odbor

„V našej škole sa žiaci pripravujú na svoje povolanie v štvorročných študijných odboroch, v trojročných učebných odboroch a v dvojročných učebných odboroch. Škola je dvojjazyčná – máme odbory s vyučovacím jazykom slovenským, do ktorých môžu byť prijatí žiaci zo slovenských a aj maďarských ZŠ a s vyučovacím jazykom maďarským, do ktorých môžu ísť žiaci z maďarských ZŠ,“ vysvetlila riaditeľka školy Dagmar Vašová, podľa ktorej môžu vo všetkých odboroch študovať rovnako chlapci ako aj dievčatá. „Školské vzdelávacie programy máme spracované tak, aby absolvent našej školy mal širokú možnosť zamestnania sa,“ vyzdvihla riaditeľka.

Riaditeľka SOŠTaAP Dagmar Vašová.

Novinkou bude v budúcom školskom roku odbor Informačné a sieťové technológie. Počas štúdia žiak získa vedomosti a zručnosti napríklad o štruktúre a architektúre počítačov, teórií algoritmov, programovaní v rôznych jazykoch, bezpečnosti prenosu a spracovaní údajov, návrhu, vývoji a správe softvérových systémov. Po ukončení študijného odboru Informačné a sieťové technológie je absolvent odborník na počítačové siete, samostatne dokáže inštalovať a obsluhovať počítače a servery. Môže sa zamestnať v širokej oblasti informačných technológií. Má priame zameranie na programovanie, pozná operačné systémy, databázy a tvorí www stránky.

Štúdium je ukončené maturitnou skúškou. Absolvent študijného odboru Informačné a sieťové technológie má na základe svojej prípravy všetky predpoklady pre zvládnutie vysokoškolského štúdia. Viac o novom odbore sa dočítate tu.

Štvorročné študijné odbory:

  • Agromechatronik – SJ
  • Informačné a sieťové technológie – SJ
  • Mechanik elektrotechnik – MJ

Trojročné učebné odbory:

  • Cukrár – SJ + MJ
  • Mäsiar lahôdkar – SJ
  • Autoopravár mechanik – SJ + MJ
  • Agromechanizátor opravár – MJ

Dvojročné učebné odbory:

  • Praktická žena
  • Technické služby v autoservise

Nezabúdajú ani na voľnočasové aktivity a exkurzie

„Naša škola žije so svojimi študentmi, snažíme sa im venovať aj mimo vyučovania, formou rôznych záujmových krúžkov, ktoré každý rok prispôsobujeme požiadavkám študentov. Zúčastňujeme sa rôznych súťaží, exkurzií a výletov,“ dodala riaditeľka SOŠTaAP, ktorá deviatakom odkazuje, aby neváhali a prišli študovať na ich školu.

Viac informácií o Strednej odbornej škole technickej a agropotravinárskej sa dozviete aj na jej oficiálnej webovej stránke.

PR článok


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross