No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Využite svoj potenciál štúdiom MBA!

10. júla 2016 |  | 

ESBMZaujíma Vás, čo by bolo prínosom pre Váš profesijný život? Radi by ste rozvíjali svoje komunikačné zručnosti tým správnym smerom? Máte pocit, že Vaše schopnosti analytického myslenia sú nedostatočne využité a k lepšiemu uplatneniu máte na míle ďaleko? Pokiaľ ste si  odpovedali na všetky otázky kladne a máte ukončené minimálne bakalárske vzdelanie, potom už stačí iba trochu vôle a chuť s tým niečo urobiť. Ráčte vstúpiť, dvere máte otvorené…

Možnosti rastu v súčasnej dobe

Iba pár krokov a jedno dôležité rozhodnutie môže kohokoľvek z nás deliť od vysnívaných životných cieľov, profesie, postavenia. Nič nie je nemožné, stačí si vybrať požadovanú špecializáciu a štúdium sa môže začať okamžite. Možnosť časove flexibilného štúdia MBA totižto nepochybne naplní Vaše očakávania ako aj spoločenskú prestíž. Medzinárodne akreditovaný profesijný vzdelávací program so získaním titulu MBA (Master of Business Administration) je vhodný pre zástupcov  podnikateľskej sféry, stredný a vrcholový management, ale aj pre pracovníkov štátnej správy či neziskového sektoru, pretože jeho základnou prioritou je prepojenie teoretických vedomostí s čisto praktickými zručnosťami a schopnosťami. Výhodou je určite on-line štúdium s interaktívnymi workshopmi, s ročnou časovou dotáciou a navyše prebieha v českom jazyku s akceptáciou slovenčiny.

Ideál: vzdelávať sa vlastným tempom

Ak hľadáte školu týchto predností, s medzinárodným dosahom a najmodernejšími formami výuky, potom je European School of Business & Management (v skratke ESBM) škola práve pre Vás. Mať vlastný študijný plán v modernej dobe nie je žiadna hanba, naopak je to luxus dopriať si štúdium podľa individuálneho zamerania a záujmových oblastí. Každý program dovolí študentom zostaviť si unikátny študijný plán, ktorý bude zodpovedať  Vaším potrebám a záujmom, s využitím širokého, profesionálne zameraného lektorského tímu. Štúdium MBA na ESBM po vzore zahraničných univerzítvyužívapredovšetkým klady Oxfordského vzdelávacieho modelu – nad teoretické znalosti stavia predovšetkým praktické skúsenosti, ktoré rozvíjajú samostatné uvažovanie študentov, ich logickú argumentáciu a schopnosť vyhľadávať  informácie  použiteľné v praxi.

Byť sám sebou a ešte o kúsok viac

So študijnými alternatívami sa potenciálnemu absolventovi otvára  MBA začiatok profesijnej kariéry, vytúžený postup, nová či rozšírená špecializácia, zdokonaľovanie v biznise a riadenie alebo toľko potrebné kontakty a skúsenosti. A to rozhodne nie je málo.

PR správa, zdroj: ESBM


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross