SOŠOS: Strednej škole, ktorá pravidelne organizuje súťaže a vzdeláva kuchárov, vylepšili imidž

Udelený im bol Čestný diplomom Rádu sv. Vavrinca, patróna kuchárov ako aj Rád prezidenta Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov.