No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Štatistika: V R. Sobote prevládajú ateisti, takmer tretina obyvateľov má maďarskú národnosť

22. januára 2022 | | | |  | 

RIMAVSKÁ SOBOTA - Štatistický úrad SR zverejnil ďalšie štatistiky k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov (SODB), ktoré realizoval v roku 2021. V nových štatistikách sa zobrazili aj údaje o náboženskej príslušnosti, národnosti a o počte obyvateľov v jednotlivých obciach.

V tomto článku sa pozrieme na štatistiky z miest Rimavská Sobota a Revúca.

Článok pokračuje pod reklamou


Rimavská Sobota

V Rimavskej Sobote žije 22 048 obyvateľov. Väčšinu z nich tvoria ženy - 11 562 (52,44 percent). Mužov žije v meste 10 486 (47,56 percent). Najviac ľudí z mesta sa hlási k slovenskej národnosti, a to konkrétne 13 032, čo tvorí 59,11 percent. Druhú najpočetnejšiu skupinu tvoria ľudia s maďarskou národnosťou. Celkovo ich je 6 832, čo predstavuje 30,99 percent.

Čo sa týka ďalších národností, treťou najpočetnejšou je rómska. K nej sa hlási 180 ľudí. Ďalej nasleduje česká národnosť, ku ktorej sa prihlásilo 85 ľudí. Štvrtou najrozšírenejšou je čínska národnosť, ku ktorej sa prihlásilo 21 ľudí. 1 789 ľudí svoju národnosť neuviedlo.

Štruktúra obyvateľov podľa národnosti v Rimavskej Sobote k 1. 1. 2021. Zdroj: Štatistický úrad SR, scitanie.sk

Článok pokračuje pod reklamou


V štatistikách náboženskej príslušnosti prevládajú ľudia bez náboženského vyznania. Celkovo ich je 8 516, čo tvorí 38,62 percent. Najrozšírenejšou cirkvou v meste je Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike, ku ktorej sa hlási 6 943 ľudí. Ďalej nasleduje Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku. K tejto cirkvi sa prihlásilo 1 593 ľudí. V meste nájdeme aj 5 ľudí z Cirkvi bratskej, 32 budhistov, 24 moslimov či dvoch hinduistov.

Štruktúra obyvateľov podľa náboženského vyznania v Rimavskej Sobote k 1. 1. 2021. Zdroj: Štatistický úrad SR, scitanie.sk

Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross