TIS hodnotila objektívnosť mestských novín, Gemerské zvesti skončili na chvoste rebríčka

Podľa vyjadrenia TIS, periodikum Gemerské zvesti prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba.