No active "ca-sidebar-197687" sidebar

TISOVEC: Mestská polícia má tretieho člena, na poriadok budú dozerať i kamery

perex-tisovecMestská polícia v Tisovci prijala od 1. februára do svojich radov ďalšieho člena. Okrem nich však na poriadok budú dozerať i kamery, ktoré nainštalujú v mestskej časti Rimavská Píla. Informoval o tom náčelník MsP Tisovec Ján Martiniak v správe o činnosti za rok 2016.

Tretí člen mestskej polície je podľa náčelníka takpovediac „z ulice“. Ide o bývalého štátneho policajta s dlhoročnými skúsenosťami z priameho výkonu služby. „Preto to bude veľmi platný člen našej mestskej polície,“ uviedol Martiniak. Ako ďalej spomenul, v mestskej časti Rimavská Píla budú na poriadok dozerať i kamery, na ktoré získali financie vo výške 10 tis. eur prostredníctvom projektu v rámci výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. Na vybudovanie kamerového systému podľa náčelníka prispeje aj mesto Tisovec a výsledná suma tak bude predstavovať viac ako 12 tis. eur. V rámci tejto výzvy rovnako získala sumu 9 tis. eur aj Rimavská Sobota.

Zisťovanie trestných činov v uplynulom roku sa rovnako týkalo aj mestskej polície. V minulom roku zistila 15 páchateľov, ktorí sa dopustili spáchania 11 prečinov. Ako Martiniak poznamenal, išlo o prečiny výtržníctva, ublíženia na zdraví, marenia výkonu úradného rozhodnutia, krádeže, porušovania domovej slobody, ohrozovania mravnej výchovy mládeže, nebezpečného vyhrážania. Podľa jeho slov je však táto oblasť ťažko merateľná. „Je to spôsobené hlavne tým, že poškodení nemajú chuť nahlasovať spáchanie trestnej činnosti,“ priblížil a dodal, že s tým je spojený aj zdĺhavý postup pri objasňovaní. Taktiež podľa Martiniaka majú obyvatelia niekedy obavu z toho, že ak niekoho nahlásia, tak sa im môže pomstiť.

V prípade oznámení prijala mestská polícia celkovo 211 oznámení od fyzických ako i právnických osôb. Priestupkov prijali 80, z toho 46 bolo podľa náčelníka riešených v blokovom konaní, kde boli uložené pokuty vo výške viac ako 600 eur. Mestská polícia však vykonala v Tisovci a Rimavskej Píle aj kompletnú fyzickú kontrolu psov. „Jednalo sa o kontrolu, či majú majitelia psov svoje psy zaevidované na MsÚ Tisovec,“ uviedol a dodal, že v Tisovci skontrolovali 213 a Rimavskej Píle 48 rodinných domov. Ako doplnil, tu boli zistené porušenia zákona, kde majitelia psov boli na toto zo strany MsP upozornení. Medzi ďalšie priestupky patrilo i porušenie VZN mesta.

„Čo sa týka okruhu páchateľov trestných činov a priestupkov, hlavne proti majetku, verejnému poriadku, občianskemu spolunažívaniu a VZN mesta Tisovec, sú to na 95 percent osoby, ktoré sú dlhodobo nezamestnané. Maximálne pracujú v rámci aktivačných prác alebo malých obecných služieb pri meste Tisovec,“ informuje Martiniak, podľa ktorého sa protiprávneho konania dopúšťajú i maloleté deti. Tie oznamuje mestská polícia na ÚPSVaR, na sociálnu kuratelu v Rimavskej Sobote. Podľa jeho slov rodičia takýchto páchateľov by mali prísť o sociálne dávky. „Ale funguje to tak, že o dávky neprídu, ale ÚPSVaR im nevypláca dávky priamo, ale cez takzvaného osobitného príjemcu. A to je mesto Tisovec. Takže o nič neprídu, iba s tým majú pracovníci mesta ďalšiu prácu,“ ozrejmil.

Zdroj: Rimava.sk, Mesto Tisovec


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross