No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Udelia Ceny mesta. Pozrite si kto je medzi nominovanými

22. apríla 2018 |  | |

Aprílové mestské zastupiteľstvo bude patriť aj návrhom na udelenie Ceny mesta. Toto ocenenie spravidla zvykne samospráva odovzdávať počas Dní mesta, ktoré sa tento rok uskutočnia 4. a 5. mája. V tomto roku je nominovaných 13 osobností a jedna organizácia.

Medzi osobnosťami sú navrhnutí - Miroslav Bitala ml., Vladimír Repa, Darina Zajacová, Štefan Faršang, Pavol Slíž, Daniela Rapavá, Elena Hroncová, František Tóth, Mária Páková, Tatiana Koniarová, Nadežda Garajová, Jaroslav Bagačka, Štefan Szőke. V prípade združení a organizácií je navrhnutý Detský domov na Cukrovarskej ulici v Rimavskej Sobote.

Miroslav Bitala ml. je niekoľkoročný tréner bojového umenia Taekwondo v rimavskosobotskom klube Falcon. Ako tréner vedie najmladšie deti v klube a od minulého roka sa so svojou manželkou Viktóriou Bitalovou venuje aj hendikepovanému športovcovi s Dawnovým syndrómom, Romanovi Farkašovi. Okrem práce s Romanom sa chce naďalej posúvať na poli medzinárodného rozhodcu, reprezentačného trénera a pracovať na pozdvihnutí taekwonda nielen v meste, ale aj na Slovensku. Na udelenie Ceny mesta ho navrhla Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia i Výbor mestskej časti Rožňavská, Šibeničný vrch,Vinice.

Vladimír Repa je známy ako pedagóg na dôchodku a predseda Rady Základných organizácií Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy v okrese Rimavská Sobota. Niekoľko rokov vykonával aj funkciu predsedu Krajskej a bol členom celoslovenskej Rady Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy. Podpisoval Kolektívne zmluvy za okres, mesto, ale aj základné organizácie. Táto práca ho napĺňa a vykonáva ju dodnes. Aktívne sa zapájal aj do organizovania volejbalového turnaja Memoriál Evy Zacharovej. Má i veľký podiel na tom, že sa na futbalovom štadióne urobila atletická dráha, ktorá je tam dodnes. Navrhol ho Výbor mestskej časti Rožňavská, Šibeničný vrch,Vinice.

Darina Zajacová je v súčasnosti učiteľkou na dôchodku. Jej učiteľské začiatky začali na druhom stupni základnej školy v Ožďanoch. Pokračovali na Dievčenskú základnú školu v Rimavskej Sobote. Učila aj na ZŠ Hviezdoslavovej a na ZŠ Družstevnej 25 rokov. V roku 1978 prešla učiť na ZŠ P. Dobšinského, odkiaľ v roku 1986 odišla do dôchodku. Okrem učiteľskej práce aktívne pracovala v rôznych mestských organizáciách. Bola členkou v komisii pre telovýchovu a školstvo v meste. Dlhé roky bola tajomníčkou v mestskom výbore ČK ako aj aktívnou sprievodkyňou v organizácii Čedok a pracovala aj v Zbore pre občianske záležitosti v Rimavskej Sobote. Na Cenu mesta ju navrhol Klub racionálnych rozhodnutí MsZ.

Komisia ochrany verejného poriadku a prevencie kriminality navrhla dve nominácie: Štefan Faršang má iba 26 rokov a už je autorom a spoluautorom niekoľkých vedeckých publikácií publikovaných na Slovensku ako aj v zahraničí. Získal niekoľko cien a verejných uznaní, v roku 2011 získal aj uznanie Ministerstva školstva. V súčasnosti je najmladším členom britskej Kráľovskej mineralogickej vedeckej spoločnosti. Druhým je Pavol Slíž, ktorý je od roku 2008 nepretržite majster Slovenska v silovom trojboji v kategórii do 83 kg. Rovnako je držiteľom slovenských rekordov v tejto váhovej kategórii, a to v drepe 320 kg, mŕtvom ťahu 290 kg a v celkovom trojboji 775 kg. Je niekoľkonásobným Majstrom Európy a v roku 2014 sa stal aj Majstrom sveta v kategórii do 83 kg.

Daniela Rapavá okrem toho, že je odbornou pracovníčkou Hvezdárne v Rimavskej Sobote jej koníčkom je fotografovanie, v rámci ktorého sa zameriava na fyzikálnu fotografiu. Na výstavách svojou tvorbou reprezentuje nielen mesto, ale aj Slovensko. Taktiež publikuje na prestížnych stránkach s mimoriadne vysokou návštevnosťou i v domácich a zahraničných periodikách. Elena Hroncová, nositeľka mnohých pedagogických a kultúrnych vyznamenaní. Okrem toho je už 20 rokov kronikárkou mesta. Jej celoživotná práca bola počas jej pracovného aktívneho života v oblasti školstva a kultúry. Viedla spevácke, tanečné, divadelné a folklórne súbory. V roku 1969 pomáhala pri zakladaní FS Rimavan, kde pôsobila aj ako choreografka, vedúca speváckej zložky i umelecká vedúca súboru. Na ocenenie bola navrhnutá aj v roku 2007.

František Tóth je predsedom družstva Gemerprodukt Valice ako aj predsedom Gemerskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Družstvo z okresu Rimavská Sobota sa za vlaňajšie výsledky stalo absolútnym víťazom 21. ročníka TOP AGRO a držiteľom Ceny ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. V spoločnosti sa podarilo spojiť poľnohospodársku výrobu s pokusníctvom, výskumom a s vyspelými technologickými postupmi. Spolupracujú s 26 najväčšími svetovými firmami na ochranu rastlín v rôznych štátoch sveta. V Gemerprodukt Valice na základe GEP certifikátu robia pre firmy biologické skúšky, ktoré zabezpečujú, aby boli jednotlivé prípravky bezpečné a čo najviac šetrné k životnému prostrediu a k pestovaným plodinám. V družstve sa venujú pestovaniu hlavne ovocia, viniča hroznorodého a zeleniny. Družstvo je i jedným z organizátorov jesennej poľnohospodárskej výstavy ovocia a zeleniny v Rimavskej Sobote. Návrh podala Komisia pre rozvoj mesta a služby, európske projekty a cezhraničnú spoluprácu.

Tibor Pelle je bývalým poslancom mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote. Veľmi intenzívne podporoval tunajší futbal ako futbalový rozhodca. Od roku 2010 je predsedom Katolíckeho krúžku a hlavným redaktorom cirkevného časopisu Olajág. Návrh na ocenenie podal Katolícky krúžok Rimavská Sobota.

Medzi nominovanými je aj Tatiana Koniarová za celoživotné pôsobenie v kultúre a Nadežda Garajová, ktorá divadelnou ochotníčkou už 30 rokov v rôznych ochotníckych divadelných súboroch. Obidve nominácie navrhlo Mestské kultúrne stredisko v Rimavskej Sobote. Mestský úrad Rimavská Sobota navrhol na Cenu mesta Štefana Szőkeho. Ďalšie dve nominácie navrhla Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu. Okrem vyššie spomínaného Vladimíra Repu komisia navrhuje aj Jaroslava Bagačku, riaditeľa SOŠOS. Je zakladateľom významného podujatia krajín V4 s názvom FourFest. Angažoval sa i v rôznych spoločenských a cirkevných inštitúciách. Riaditeľa Bagačku i učiteľa Repku navrhla Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu.

Redaktor mestských novín Gömöri Hírlap maďarskej verzie Gemerských zvestí, Juhász Dósa János, navrhol na Cenu mesta učiteľku hudobnej výchovy a skladateľku Máriu Pákoovú. V roku 1989 vyhrala súťaž Slávici na ulici. V súčastnosti sa venuje deťom ako asistentka na Špeciálnej škole v Rimavskej Sobote. Taktiež je aj vedúcou hudobného krúžku na Reformovanom gymnáziu. Je zakladateľkou a vedúcou hudobných skupín Tompa Virágai, Csillagvirág, Gitáros Sokk a Ütős Ötös, ktoré v posledných rokoch získali na Tompovej súťaži jedno z najvyšších ocenení.

V rámci nominácií je na udelenie Ceny mesta navrhnutý aj Detský domov na Cukrovarskej ulici v Rimavskej Sobote. Rimavskosobotský detský domov v súčasnej podobe funguje od roku 2007, kedy sa zlúčil Detský domov Konrádovce a so sídlom v Rimavskej Sobote a Detským domovom Hrachovo. V súčasnosti je domovom pre 72 detí. Návrh podala Komisia sociálnych vecí, rodiny a rómskej problematiky.

Zdroj: Rimava.sk


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross