No active "ca-sidebar-197687" sidebar

ÚPSVaR aktualizoval pracovné ponuky

perex-urad-praceÚrad práce v Rimavskej Sobote aktualizoval prehľad voľných pracovných miest v okrese aj na Slovensku. Hľadajú ľudí na pozície predavač, mäsiar, administratívny pracovník či učiteľ. Pracovné inzeráty nájdete tiež v rubrike najnovšie pracovné inzeráty na Rimava.sk.

Názov profesie Zamestnávateľ Kvalifikačné predpoklady:  Telefón/e-mail. adresa
PREDAVAČ / KA Katarína Dobiová, Lacné odevy, J. Bodona 14, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa minimálne úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou, študijný odbor nerozhoduje, požaduje sa prax s registračnou pokladňou, ovládanie MJ na vysokej úrovni. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0915 950 427, emailom: [email protected]
MÄSIAR- PORÁŽKÁR Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce, Veľký Dvor 12, 937 01 Želiezovce. Miesto výkonu práce: SABOVÁ, RIMAVSKÁ SOBOTA Požaduje sa minimálne odborné vzdelanie v výučným listom v študijnom odbore mäsiar údenár, požadovaná prax 5 rokov. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0362832160, emailom: [email protected]
BEZPEČNOSTNÝ PRACOVNÍK DUG, s.r.o. Cukrovarská 83/323, 97901 Rimavská Sobota. Miesto výkonu práce: TISOVEC Požaduje sa minimálne nižšie stredné vzdelanie a vyššie vzdelanie, VP skupina "B", nutný je preukaz odbornej spôsobilosti typu "S". Telefonicky kontaktovať na čísle: 0915 042 637, emailom: [email protected]
AUTOELEKTRIKÁR Štefan Bódi AUTEL- MOTO SERVIS, Širkovce 158, 980 02 Jesenské Požaduje sa nižšie stredné vzdelanie, vyučenie v príslušnom študijnom odbore, resp. prax a skúsenosti v odbore. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0905 481 211, emailom: [email protected]
ELEKTROMECHANIK Štefan Bódi AUTEL- MOTO SERVIS, Širkovce 158, 980 02 Jesenské Požaduje sa ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a aprobáciou anglický jazyk, znalosť maďarského jazyka na vysokej úrovni, PC gramotnosť na pokročilej úrovni. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0905 481 211, emailom: [email protected]
AUTOMECHANIK Štefan Bódi AUTEL- MOTO SERVIS, Širkovce 158, 980 02 Jesenské Požaduje sa nižšie stredné vzdelanie a vyššie vzdelanie s výučným lisotm, resp. maturitou, vyučenie v príslušnom študijnom odbore, resp. prax a skúsenosti v odbore. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0905 481 211, emailom: [email protected]
ÚČTOVNÍK / ČKA AGRISON, s.r.o. Nám. Š. M. Daxnera 413, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie v odbore, PC gramotnosť (Word, Excel, Internet - na pokročilej úrovni,program SOFTIP na vysokej úrovni), taktiež znalosť podvojného a jednoduchého účtovníctva, daňových predpisov, mzdového účtovníctva a skladového hospodárstva. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0911 755 635, emailom: [email protected]
UČITEĽ / KA ANGLICKÉHO JAZYKA Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola, L. Novomeského 2070, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a aprobáciou anglický jazyk, znalosť maďarského jazyka na vysokej úrovni, PC gramotnosť na pokročilej úrovni. Životopisy môžete zasielať na email. adresu [email protected]
PREDAVAČ / KA v mäsiarstve Ing. Martina Vrábľová, Daxnerova 775, 980 61 Tisovec PM na 0,5 pracovný úväzok. Požaduje sa úplné stredné odborné vzdelanie ukončené s výučným listom, prax a vzdelanie v odbore výhodou. Osobitné podmienky: pracovné miesto musí byť obsadené uchádzačom o zamestnanie vo veku do 25 rokov (-1deň), ktorý je vedený v evidencii úradu 3 mesiace alebo UoZ vo veku do 29 rokov (-1 deň), ktorý je vedený v evidencii úradu minimálne 6 mesiacov. Pracovné miesto je finančne podporené z ESF v rámci NP "Praxou k zamestnaniu". Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0917 699 601 resp. emailom: [email protected]
MANUÁLNY PRACOVNÍK Libor Berky, Nábrežie Rimavy 455, 981 01 Hnúšťa. Miesto výkonu práce: RIMAVSKÁ SOBOTA + LUČENEC Bez požiadavky na vzdelanie a prax, pilčícky preukaz nie je podmienkou. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0949 105 205, emailom: [email protected]
EXPEDIENT KORO s.r.o., Chrenovisko 2674, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie s maturitou, študijný odbor nerozhoduje. Prax výhodou. Požaduje sa VP skupina "B". Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0911 325 571 resp. emailom: [email protected]
LEKÁR BEZ ŠPECIALIZÁCIE - (vhodné pre cudzinca) Svet zdravia, a.s. Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota Požaduje sa minimálne VŚ vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, prax 1 rok. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 047/56 12 421, emailom: [email protected]
MURÁR AGR s.r.o. Lenartovce 97, 980 44 Lenartovce Požaduje sa stredné odborné vzdelanie s výučným listom v študijnom odbore murár a prax 2 roky. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0905 366 539 resp. emailom: [email protected]
UČTEĽ HERECTVA Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Školská 31, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnom študijnom odbore. PC gramotnosť na elementárnej úrovni. Prax nie je podmienkou. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0915 497 368 resp. emailom: [email protected]
UČITEĽ SPEVU Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Školská 31, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnom študijnom odbore. PC gramotnosť na elementárnej úrovni. Prax nie je podmienkou. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0915 497 368 resp. emailom: [email protected]
UČITEĽ / KA ANGLICKÉHO JAZYKA Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Školská 31, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore: učiteľstvo anglického jazyka, resp. pedagogické minimum pre stredné školy a štátna skúška z anglického jazyka. PC gramotnosť na elementárnej úrovni. Prax nie je podmienkou. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0915 497 368 resp. emailom: [email protected]
UČITEĽ / KA NEMECKÉHO JAZYKA Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Školská 31, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore: učiteľstvo nemeckého jazyka, resp. pedagogické minimum pre stredné školy a štátna skúška z nemeckého jazyka. PC gramotnosť na elementárnej úrovni. Prax nie je podmienkou. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0915 497 368 resp. emailom: [email protected]
PRACOVNÍK /ČKA SBS S.G.S.-SAFE GROUP SLOVAKI s.r.o., Nad plážou 7, 974 01 Banská Bystrica. Miesto výkonu práce: Areál družstva, HUBOVO Požaduje sa úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou. Preukaz odbornej spôsobilosti pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania (typu "S") alebo pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov (typu "P") podľa zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v platnom znení. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 048 41 23 132 resp. emailom: [email protected]
SPRÁVCA BUDOVY A AUTOPARKU KORO s.r.o. Chrenovisko 2674, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa ukončené minimálne úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v technických študijných odboroch. PC gramotnosť (Word, Excel) na pokročilej úrovni, VP skupiny "B". Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0911 325 571 resp. emailom: [email protected]
ASISTENTKA RIADITEĽA KORO s.r.o. Chrenovisko 2674, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa ukončené minimálne úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v študijnom odbore s ekonomickým zameraním. PC gramotnosť (Word, Excel, Outlook) na pokročilej úrovni, VP skupiny "B". Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0911 325 571 resp. emailom: [email protected]
MANIPULANT PRE ČISTENIE CESTNÝCH CHODNÍKOV WorldWood slovakia, s.r.o., Kukučínova 253/90, 962 12 Detva. Miesto výkonu práce: R. Sobota Požaduje sa minimálne nižšie stredné odborné vzdelanie a vyššie vzdelanie, študijný odbor nerozhoduje. Prax nie je podmienkou. Telefonicky kontaktovať na číslach: 0911 677 749, 0902 918 850, emailom: [email protected]; [email protected]
VEDÚCI / A MÄSOVÝROBY GAZDOVSKÝ DVOR- BAKTA, k.s. Požaduje sa minimálne úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v potravinárskom študijnom odbore, resp. príbuznom študijnom odbore. Požaduje sa PC gramotnosť na pokročilej úrovni. Prax a VP skupina B sú výhodou. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0949 466 648, emailom: [email protected]
ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK / ČKA KOLER SERVICE spol. s.r.o., Mládeže 790, 981 01 Hnúšťa Požaduje sa ukončené vzdelanie v študijnom odbore ekonomického zamerania, prax v odbore je výhodou a nie podmienkou, znalosť skladového hospodárstva, PC gramotnosť (Word a Excel) na pokročilej úrovni. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0911 892 106, emailom: [email protected]
ČAŠNÍK / ČAŠNÍČKA KOLER SERVICE spol. s.r.o., Mládeže 790, 981 01 Hnúšťa Požaduje sa ukončené vzdelanie v študijnom odbore čašník / barman alebo prax v odbore, PC gramotnosť na elementárnej úrovni. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0911 892 106, emailom: [email protected]
OPERÁTOR / KA CALLCENTRA Relaxos, s.r.o. Univerzitná 8498/25, 010 08 Žilina. Miesto výkonu práce: Železničná 37, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa minimálne ukončené stredné odborné vzdelanie s maturitou, PC gramotnosť (Word - pokročilá úroveň, Excel - elementárna úroveň). Osobitné podmienky: toto pracovné miesto bude vytvorené v rámci národného projektu "Úspešne ne trhu práce" a preto musí byť obsadené uchádzačom o zamestnanie vo veku do 25 rokov (-1 deň), ktorý je v evidencii nezamestnaných minimálne 3 mesiace, resp. uchádzačom o zamestnanie vo veku do 29 (-1 deň) rokov, ktorý je v evidencii nezamestnaných minimálne 6 mesiacov a ktorí nikdy nezískali pravidelne platené zamestnanie, ktoré trvalo najmenej 6 po sebe nasledujúcich mesiacov. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0905 661 050 resp. emailom: [email protected]
KULTÚRNY REFERENT Prírodné jódové kúpele Číž, a.s., Číž 20, 980 43 Požaduje sa ukončené úplné stredné odborné vzdelanie, prax v odbore aspoň 1 rok, VP skupiny "B", schopnosť organizovať a plánovať prácu, komunikácie (jednanie s ľudmi) a samostatnosť. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 047/55 109 54 resp. emailom: [email protected]
ADMINIASTRATÍVNE a ÚČTOVNÉ PRÁCE - PM je vhodné pre absolventa Bio CON 1 s.r.o., Mlynské nivy 56, 821 05 Bratislava. Miesto výkonu práce: Hlavná 950 (Priemyselný park), 981 01 Hnúšťa Požaduje sa minimálne ukončené úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou, počítačová gramotnosť - MS Word a Excel na elementárnej úrovni a taktiež znalosť anglického jazyka na elementárnej úrovni A1a A2, VP skupiny "B". Životopis môžete zasielať na email: [email protected]
ROBOTNÍK V MÄSOVEJ VÝROBE TAURIS, a.s. Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa minimálne základné vzdelanie a vyššie vzdelanie, prax minimálne 6 mesiacov. Požaduje sa zdravotný preukaz na prácu s potravinami. Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta sa bude konať dňa 3.10.2016 o 09:00 hod. v zasadačke, č.d.100 pri podateľni na ÚPSVR Rimavská Sobota, Čerenčianska 18. Na VK je potrebné si priniesť životopis.
ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK A-U-PlanStav s.r.o., Tomašovská 6, 979 01 Rimavská Sobota Osobitné podmienky: Nakoľko sa toto PM je finančne podporené z ESF v rámci § 54 zákona o službách zamestnanosti NP "Praxou k zamestnaniu". PM musí byť obsadené uchádzačom o zamestnanie vo veku do 25 rokov , ktorý je vedený v evidencii úradu min. 3 mesiace alebo uchádzačom o zamestnanie vo veku do 29 rokov, ktorý je vedený v evidencii úradu min. 6 mesiacov. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa od14:00 do 18:00 hod. na čísle: 0905 704 396, emailom: [email protected]
VODIČ GAZDOVSKÝ DVOR- BAKTA, k.s., Bakta 4075, 97901 Rimavská Sobota Požaduje sa VP skupiny "C". Prax v odbore výhodou. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0949 466 648, emailom: [email protected]
PREDAVAČ / KA GAZDOVSKÝ DVOR- BAKTA, k.s., Bakta 4075, 97901 Rimavská Sobota Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie s výučným listom, výhodou je vyučenie sa v študijnom odbore predavač, prax výhodou. Požaduje sa PC gramotnosť- základy. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0949 466 648, emailom: [email protected]
PEDIKÉR / KA Renáta Kureková RK ŠTÚDIO, Hlavné námestie 12, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie s výučným listom, študijný odbor nerozhoduje. Výhodou, nie podmienkou, je osvedčenie na výkon práce pedikéra. Záujemca, ktorý má kladný vzťah k tejto profesii bude zaučený zamestnávateľom. Prax výhodou. Požaduje sa ochota pracovať a spoľahlivosť. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0903 551 931, 047/56 323 33
SERVISNÝ A MONTÁŽNY TECHNIK GASTROMIX ŠIMINO, s.r.o. Stará Sobôtka 4414, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie s výučným listom a vyššie vzdelanie, prax výhodou. Požaduje sa platné vyhlásenie na výkon práce elektrotechnika- §21, požaduje sa VP skupina B. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0903 540 326. Životopisy zasielať na email: [email protected]
PRACOVNÍK V MÄSOVEJ VÝROBE GAZDOVSKÝ DVOR- BAKTA, k.s. Bakta 4075, 97901 Rimavská Sobota Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie, prax a vyučenie sa v študijnom odbore potravinárstvo (resp. príbuznom študijnom odbore) sú výhodou. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0949 466 648, emailom: [email protected]
MURÁR STAVINA, spol. s.r.o. 1. mája 361, 980 02 Jesenské Požaduje sa stredné odborné vzdelanie a prax v odbore 2 roky. Ukončené vzdelanie v štúdijnom odbore murár a VP skupiny "B" sú výhodou. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0915 583 306. Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné vopred telefonicky dohodnúť.
PREDAVAČ /KA RYBÁRSKYCH POTRIEB Marcel Holek- MOJE RYBÁRSTVO, Malohontská 1546/2, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa minimáne stredné odborné vzdelanie s výučným listom, prax v odbore je výhodou. Požaduje sa PC gramotnosť- základy a znalosť rybárskeho sortimentu- hobby rybár. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0917 516 719, resp. emailom: [email protected]
ČAŠNÍK / ČAŠNÍČKA KOCKA Trade, s.r.o., Klokočova 739, 981 01 Hnúšťa Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie, výhodou je výučný list zo študijného odboru čašník/servírka. Prax výhodou, nie podmienkou. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0904 100 095, emailom: [email protected]
FIREMNÝ  UČTOVNÍK GEMERSTAV, s.r.o. Požadujes sa ukončené minimálne úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a vyššie vzdelanie v ekonomickom študijnom odbore, resp. absolvovaný kurz účtovníctva. Prax minimálne 3 roky, znalosť podvojného účtovnítva, PC gramotnosť na pokorčilej úrovni. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0902 960 444, emailom [email protected]
OBCHODNÝ ZÁSTUPCA / ZÁSTUPKYŇA PANORAMA SLOVAKIA,s .r.o., Kolonáda 4685, 984 01 Lučenec. Miesto výkonu práce: Svätoplukova 4, Rimavská Sobota, SR Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie s maturitou, prax v odbore aspoň 6 mesiacov, VP skupiny "B", PC gramotnosť Word, Excel, Outlook, Power Point na pokročilej úrovni, znalosť anglického a maďarského jazyka na elementárnej úrovni je výhodou Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0907 478358resp. emailom: [email protected]
INŠTALATÉR, VODÁR, KÚRENÁR EUROSTAV, spol. s.r.o. Požaduje sa nižšie stredné odborné vzdelanie, prax aspoň 1 rok, VP skupiny "B", manuálna zručnosť a cieľavedomosť. Telefonicky kontaktovať na čísle: 047/5626224, emailom: [email protected]
ČAŠNÍK / ČAŠNÍČKA AGRISON, s.r.o. Požaduje sa stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore čašník, servírka, kulktivovaný slovný prejav, znalosť anglického alebo maďarského jazyka na pokročilej úrovni, spoľahlivosť a zodpovednosť. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0911 755 635, emailom: [email protected]
VIAZANÝ FINANČNÝ AGENT Allianz, Slovenská poisťovňa, a.s. Požaduje sa minimálne úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a vyššie vzdelanie, prax výhodou, PC gramotnosť- pokročilá úroveň, VP skupina "B", komunikatívnosť, flexibilita, ochota vzdelávať sa. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0903 966 706, emailom: [email protected]
TELEFONISTA Adrian Kocsis (Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.) Požaduje sa stredné odborné vzdelanie, Telefonicky kontaktovať na čísle: 0915 943 764, emailom: [email protected]
OBCHODNÝ ZÁSTUPCA / ZÁSTUPKYŇA Ján Ďurica Požaduje sa stredné odborné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, prax v odbore je výhodou, PC gramotnosť na pokročilej úrovni (MS Word, Excel), VP skupiny "B", ako aj komunikatívnosť, spoľahlivosť. Životopis môžete  zasielať na email: [email protected]
KUCHÁR / KUCHÁRKA BRAGA GASTRO s.r.o. Ukončené minimálne  stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore kuchár. Prax výhodou. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0915 720 210. Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné  vopred telefonicky dohodnúť.
KOZMETIČKA Renáta Kureková RK ŠTÚDIO Ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie s výučným listom. Výhodou v študijnom odbore kozmetička. Prax výhodou. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0903 551 931, 047/56 323 33
KADERNÍK / ČKA Renáta Kureková RK ŠTÚDIO Ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie s výučným listom. Výhodou v študijnom odbore kaderník. Prax výhodou. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0903 551 931, 047/56 323 33
ČAŠNÍK / ČAŠNÍČKA BRAGA GASTRO s.r.o. Ukončené minimálne  stredné odborné vzdelanie. Výhodou v študijnom odbore čašník. Prax výhodou. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0915 720 210. Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné  vopred telefonicky dohodnúť.
LEKÁR BEZ ŠPECIALIZÁCIE - odd.vnútorného lekárstva (vhodné pre cudzinca) Svet zdravia, a.s. Požaduje sa minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, prax výhodou, PC znalosti (MS Word, Excel, internet) - pokročilý Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 047/56 12 421, emailom: [email protected]
OBLASTNÝ MANAŽÉR Adrian Kocsis (Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.) Požaduje sa stredné odborné vzdelanie, Telefonicky kontaktovať na čísle: 0915 943 764, emailom: [email protected]
ZDRAVOTNÁ SESTRA Svet zdravia, a.s. Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a vyššie vzdelanie v študijnom odbore zdravotná sestra, všeobecná sestra. Prax výhodou. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 047/56 12 421, emailom: [email protected]
STROJNÍK NA RÝPADLO, NAKLADAČ GEMERSTAV, s.r.o. Požaduje sa minimálne 2 roky praxe v odbore a platný strojnícky preukaz. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0902 960 444, emailom [email protected]

Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross