No active "ca-sidebar-197687" sidebar

ÚPSVaR: Aktuálna ponuka pracovných miest. Hľadajú ľudí do administratívy, výroby či služieb

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote aktualizoval ponuku pracovných miest v okrese ako aj na Slovensku. Bližšie informácie sa dozviete na www.istp.sk alebo osobne na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota, Čerenčianska 18, č.d. 106. Pracovné inzeráty nájdete tiež v rubrike najnovšie pracovné inzeráty na Rimava.sk.

Názov profesie  Zamestnávateľ Kvalifikačné predpoklady:  Telefón/e-mail. adresa Základná zložka mzdy v hrubom + príplatky
ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK MAJES  výťahy a eskalátory, a.s. Požaduje sa minimálne ukončené úplné stredné odborné  vzdelanie s maturitou v študijnom odbore ekonomického zamerania, prax v odbore je výhodou. PC gramotnosť  (Word, Excel, Outlook) na pokročilej úrovni, komunikatívnosť a samozrejme spoľahlivosť. Životopisy môžete zasielať na email: [email protected] od 600 €  mesiac + príplatky
PREDAVAČ Ján Ďurica Požaduje sa ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie, komunikatívnosť , PC gramotnosť (Word, Excel) na pokročilej úrovni, prax a ukončené vzdelanie v odbore sú výhodou Zamestnávateľa môžete kontaktovať na tel. č. 0915 816 104 resp. emailom: [email protected]  od 540 €  mesiac + príplatky
MECHANIK- OPRAVÁR POĽNOHOSPODÁRSKYCH STROJOV AGRORIS, s.r.o. Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie a vyššie vzdelanie, výhodou je ukončené vzdelanie v študijnom odbore mechanik poľnohospodárskych strojov, v prípade, že záujemca nemá príslušné vzdelanie je potrebná postačujúca prax. Požaduje sa VP skupina C a T a základná PC gramotnosť. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0911 442 251, resp. emailom: [email protected] 3,8 € hodina
PEKÁR DUFFI, s.r.o. Požaduje sa minimálne nižšie stredné vzdelanie a vyššie vzdelanie, bez požiadavky na prax. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0907 885 923, emailom: [email protected] 480 € mesiac
POMOCNÝ   VYCHOVÁVATEĽ Detský domov Požaduje sa úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou, pozitívny vzťah k deťom, komunikatívnosť, empatia trpezlivosť, PC gramotnosť (Word) na elementárnej úrovni. Zamestnávateľa môžete kontaktovať na tel. č. 047/24 33 022 resp. emailom: [email protected]. Bližšie informácie na www.ddriso.sk. od 416,50 do 595,50 €+ príplatky za soboty, nedele, sviatky, nočné zmeny a zmennosť.
ČAŠNÍK KAVART, s.r.o. Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie, výhodou je príslušný študijný odbor: čašník, resp. hotelová akadémia. V prípade, že záujemca nie je vyučený požaduje sa aspoň hygienické minimum. PC znalosti základy, prax a znalosť maďarského jazyka sú výhodou, nie podmienkou. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0908 584 894, emailom: [email protected] 480 € mesiac+ bezplatné stravovanie a pitný  režim, tringelty
PSYCHOLÓG Detský domov Škovránok Požaduje sa ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore psychológia, PC gramotnosť na elementárnej úrovni, pozitívny vzťah k deťom, komunikatívnosť, trpezlivosť, zodpovednosť, záujem ďalej sa vzdelávať, prax je vítaná. Požadované doklady: písomná žiadosť s uvedenými kontaktnými údajmi, profesijný životopis, fotokópie najvyššieho dosiahnutého vzdelania, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti, písomný súhlas so spracovaním osobných údajov môžete doručiť poštou na adresu Budovateľov 801, Hnúšťa. Bližšie informácie na tel. č. 047/54 911 08resp. emailom: [email protected]. od 736,50 do 996,00 € mesiac
ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK V ÚČTOVNÍCTVE (1/2 úväzok) Marta Borlášová- ekonomické poradenstvo Požaduje sa minimálne úplné stredné odborné vzdelanie, výhodou je ekonomický smer. Prax sa nepožaduje. Podmienkou je flexibilita a ovládanie PC na pokročilej úrovni. Životopisy posielať na email: [email protected] 2,8- 3,5  € hodina
ZDRAVOTNÁ SESTRA GEMERCLINIC, n.o. Požaduje sa úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v príslušnom študijnom odbore: všeobecná sestra, resp. zdravotnícky asistent. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0949 352 939, emailom: [email protected] 500 € mesiac
PREDAVAČ RÝCHLEHO OBČERSTVENIA PB Lucia Krajči, s.r.o. Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie, resp úplné stredné vzdelanie, výhodou je hotelová akadémia, resp. študijný odbor: kuchár, predavač. Požaduje sa základná PC gramotnosť. Výhodou je prax a znalosť maďarského jazyka. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0904 040 185, resp. emailom: [email protected] 505 € mesiac + tringelty
ROBOTNÍK NA STAVBE (maliarske, murárske, stavebné práce) GEMERSTAV, s.r.o. Požaduje sa minimálne základné vzdelanie. Prax a VP skupina "B" sú výhodou. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0902 960 444, emailom: [email protected] 510 € mesiac
VODIČ MEDZINÁRODNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVY ALBEMA s.r.o. Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie, skúsenosti v jazdení v EÚ, elementárna znalosť MS Outlook, VP skupina "C". Telefonicky kontaktovať na čísle: 0905 283 310, emailom: [email protected] od  600 € mesiac + príplatky
ČAŠNÍK Petra Spodniaková Požaduja sa ukončené minimálne strdné odborné vzdelanie s výučným listom, prax a vzdelanie v odbore sú výhodou. Osobitné podmienky na PM: Nakoľko pracovné miesto je vytvorené a podporené z ESF v rámci NP "Úspešne ns trhu práce - § 51a" musí byť obsadené  uchádzačom o zamestnanie vo veku do 25 rokov (-1deň), ktorý je vedený v evidencii úradu  minimálne 3 mesiace alebo UoZ vo veku do 29 rokov (-1 deň), ktorý je vedený v evidencii úradu  minimálne 6 mesiacov, pričom tento uchádzač nezískal po ukončení školy pravidelne platené zamestnanie ( zamestnanie dlhšie ako 6 mesiacov na PZ). Zamestnávateľa môžete kontaktovať na čísle: 0915 062 679, emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľov je potrebné vopred telefonicky dohodnúť. 480 €/ mesiac
REFERENT  ODBYTU KORO s.r.o. Požaduje sa ukončené úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v študijnom odbore ekonomického zamerania, PC gramotnosť (Word, Excel, Outlook, Power Point) na pokročilej úrovni, VP skupiny B, komunikatívnosť, spoľahlivosť, zodpovedný prístup k práci. V prípade záujmu môžete doručiť životopis na adresu: [email protected] alebo sa zastaviť osobne v sídle spoločnosti. Viac informácií na t.č.: 0911 325 571. od 600 € / mesiac
PREDAVAČ CBA SLOVAKIA, a.s. Požaduje sa ukončené nižšie stredné odborné vzdelanie resp. stredné odborné vzdelanie s výučným listom, zdravotný, potravinársky preukaz, prax v obchode 1 rok, matematická gramotnosť, PC gramotnosť na elementárnej úrovni, komunikatívnosť. Zamestnávateľa môžete  kontaktovať na tel. čísle: 0910 961 570, emailom: [email protected]. 576 €/ mesiac
STROJNÍK  stavebných strojov Longai Július - Longai Family Požaduje sa ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie s výučným listom, strojnícky preukaz na obsluhu stavebných strojov, prax v odbore je výhodou. Životopisy môžete zasielať  na email: [email protected]. 650 € / mesiac
VODIČ MKD AGRO COMPANY TACHTY, s.r.o. Požaduje sa minimálne nižšie stredné a vyššie vzdelanie, prax v odbore minimálne 2 roky, VP skupina C+E. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0948 853 100, emailom: [email protected] 480 € za mesiac
ČAŠNÍK / RECEPČNÝ (kumulovaná pozícia) Attila Molnár- EUROMOTEL Požaduje sa minimálne úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou, výhodou je absolvovaná hotelová akadémia, resp. ukončený študijný odbor čašník. Prax výhodou, nie podmienkou. Požaduje sa PC gramotnosť na pokročilej úrovni, znalosť slovenského jazyka na vysokej úrovni, znalosť AJ a MJ - základy. V prípade potreby zamestnávateľ poskytne ubytovanie. Telefonicky kontaktovať na čílsle: 0905 745 308 v pracovné dni v čase od 07:30- 16:00 hod., emailom: [email protected] 600 € za mesiac
POMOCNÝ PRACOVNÍK - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ M2M SYSTEM, s.r.o. Požaduje sa minimálne úplné stredné odborné vzdelanie, bez požiadavky na odbornú prax, požaduje sa manuálna zručnosť a ovládanie MS Excel, Outlook, PowerPoint na elementárnej úrovni. Práca je vhodná pre absolventov aj pre občanov so zdravotným postihnutím. Životopis zasielať na email: [email protected] alebo telefonicky kontakovať zamestnávateľa na tel. č. 0917 629 096 480 € za mesiac
PRACOVNÍK  HOTLINE ARAŠID spol. s r.o. Požaduje sa ukončené  úplné stredné odborné vzdelanie, bez požiadavky na odbornú prax, PC gramotnosť  (Internet, Word, Excel, Outlook) na vysokej úrovni, znalosť slovenského a maďarského jazyka slovom aj písmom na vysokej úrovni, kultivovaný písomný prejav, schopnosť vyjadrovať sa, komunikatívnosť. Životopisy môžete zasielať na  na email. adresu [email protected] 550 € za mesiac + mesačný príplatok 120 €
KRESLIČ / PROJEKTANT Aproving s.r.o. Požaduje sa ukončené úplné stredné odborné vzdelanie resp.  vysokoškolské vzdelanie  so zameraním na stavebné študijné odbory,  bez požiadavky na odbornú prax, VP skupiny „B“, anglický jazyk na pokročilej úrovni, PC znalosti ( MS Word, Excel, Outlook, Internet a AUTOCAD na pokročilej úrovni, samostatnosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť. Zamestnávateľa môžete kontaktovať na čísle: 0911 825 140, emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľov je potrebné vopred telefonicky dohodnúť. 630 € za mesiac
ZDRAVOTNÁ SESTRA v ambulancii MEDI-TOR, s.r.o. Požaduje sa ukončené minimálne úplné stredné odborné vzdelanie v odbore zdravotná sestra, PC gramotnosť (Word, Internet) na elementárnej úrovni, znalosť maďarského jazyka, komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť,  prax v odbore a VP skupiny  "B" sú výhodou . Životopisy môžete zasielať na  na email. adresu [email protected] 600 € za mesiac
KRESLIČ  -  konštrukcií pozemných stavieb Aproving s.r.o. Požaduje sa ukončené úplné stredné odborné vzdelanie resp.  vysokoškolské vzdelanie  so zameraním na stavebné študijné odbory,  bez požiadavky na odbornú prax, VP skupiny „B“, anglický jazyk na pokročilej úrovni, PC znalosti ( MS Word, Excel, Outlook, Internet a AUTOCAD na pokročilej úrovni, samostatnosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť. Zamestnávateľa môžete  kontaktovať na čísle: 0911 825 140, emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľov je potrebné vopred telefonicky dohodnúť. 600 € za mesiac
ČAŠNÍK Danka Demeterová Požaduje sa ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie s výučným listom, komunikatívnosť, matematická gramotnosť, prax a ukončené vzdelanie v odbore sú výhodou. Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na čísle: 047/54 84 526, emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľov je potrebné vopred telefonicky dohodnúť. od 500 do 600 € mesiac
ČAŠNÍK FENIX RS s.r.o. Požaduje sa ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie s výučným listom, VP skupiny B, prax a ukončené vzdelanie v odbore sú výhodou. Osobitné podmienky na PM: Nakoľko pracovné miesto je vytvorené a podporené z ESF v rámci NP "Úspešne ns trhu práce - § 51a" musí byť obsadené  uchádzačom o zamestnanie vo veku do 25 rokov (-1deň), ktorý je vedený v evidencii úradu  minimálne 3 mesiace alebo UoZ vo veku do 29 rokov (-1 deň), ktorý je vedený v evidencii úradu  minimálne 6 mesiacov, pričom tento uchádzač nezískal po ukončení školy pravidelne platené zamestnanie ( zamestnanie dlhšie ako 6 mesiacov na PZ). Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na čísle: 0908 041 877.  Osobné stretnutie so zamestnávateľov je potrebné vopred telefonicky dohodnúť. 480 € mesiac
ČAŠNÍK Kristína Bódiová Požaduje sa minimálne nižšie stredné odborné vzdelanie, znalosť maďarského jazyka - základy, bez požiadavky na prax. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0911 989 955, emailom: [email protected] 480 €  mesiac
KUCHÁR Kristína Bódiová Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore kuchár, bez požiadavky na prax. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0911 989 955, emailom: [email protected] 480 €  mesiac
ASISTENT RIADITEĽA CSM Industry, s.r.o. Požaduje sa minimálne VŠ II. stupňa, prax minimálne 6 mesiacov, VP skupina "B", znalosť AJ resp. NJ na vysokej úrovni, PC znalosti na pokročilej až vysokej úrovni. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0903 238 895, životopis poslať na email: [email protected] 590 €  mesiac
VODIČ MEDZINÁRODNEJ KAMIÓNOVEJ DOPRAVY ALBEMA s.r.o. Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie, skúsenosti v jazdení v EÚ, elementárna znalosť MS Outlook, VP skupina "C+E". Telefonicky kontaktovať na čísle: 0905 283 310, emailom: [email protected] od 600 € mesiac + príplatky
PREDAVAČ Otto Pelle- AMAZONAS Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie a vyššie vzdelanie, prax nie je podmienkou, PC znalosti na bežnej používateľskej úrovni, výhodou je znalosť maďarského jazyka. Osobitné podmienky: Nakoľko toto pracovné miesto bude vytvorené v rámci § 54 zákona o službách zamestnanosti- NP Praxou k zamestnaniu musí byť obsadené uchádzačom o zamestnanie vo veku do 25 rokov (-1 deň), ktorý je vedený v evidencii UoZ minimálne 3 mesiace, resp. uchádzačom o zamestnanie vo veku do 29 rokov (-1 deň), ktorý je vedený v evidencii UoZ minimálne 6 mesiacov. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0908 948 971 od 480 € mesiac
FYZIOTERAPEUT Prírodné jódové kúpele Číž, a.s. Požaduje sa minimálne VŠ vzdelanie I. alebo II. stupňa v odbore fyziatria, znalosť AJ- základy, bez požiadavky na odbornú prax. Výhodou je zabezpečenie služobného bytu v prípade potreby. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0475510954, emailom: [email protected] 739 € mesiac
PROJEKTOVÝ MANAŽÉR PRE PREDAJ CSM Industry, s.r.o. Požaduje sa VŠ vzdelanie II. stupňa, prax minimálne 3 mesiace, jazykové znalosti: RJ, AJ- vysoká úroveň, NJ - pokročilá úroveň (ovládanie aspoň jedného z cudzích jazykov), PC gramotnosť na pokročilej až vysokej úrovni- MS Word, Excel, powerPoint, Open Office. VP skupina "B". Životopis poslať na email: [email protected] 1200 € mesiac
LAKÝRNIK CSM Industry, s.r.o. Požaduje sa minimálne stredné dborné vzdelanie, prax minimálne 6 mesiacov, manuálna zručnosť, technická gramotnosť. Životopis poslať na email: [email protected] Od 480 € mesiac + mesačná prémia za kvalitu, pracovnú disciplínu a plnenie úloh, kvartálna odmena.
SAMOSTATNÝ VÝVOJOVÝ KONŠTRUKTÉR CSM Industry s.r.o. Požaduje sa minimálne VŠ II. stupňa v príslušnom študijnom odbore, prax minimálne 3 mesiace, ovládanie AutoCAD, SolidWorks na pokročilej úrovni, znalosť anglického, resp. nemeckého jazyka na pokročilej úrovni. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0903 238 895, životopis poslať na email: [email protected] 650 € / mesiac
KOZMETIK Renáta Kureková -         RK ŠTÚDIO Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie s výučným listom ukončené v odbore kozmetička resp.  je podmienkou osvedčenie na výkon prác v kozmetike, prax v odbore je výhodou, spoľahlivosť. Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na čísle: 0903 551 931, emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľov je potrebné vopred telefonicky dohodnúť. Od 480 €/ mesiac + 30% prémiové ohodnotenie
PREDAVAČ v predajni mäsa Ing. Martina Vrábľová Požaduje sa ukončené  stredné odborné vzdelanie bez požiadavky na odbornú prax a  matematická gramotnosť, prax a ukončené vzdelanie v odbore sú výhodou. Osobitné podmienky na PM: Nakoľko pracovné miesto je vytvorené a podporené z ESF v rámci NP "Praxou k zamestnaniu" musí byť obsadené  uchádzačom o zamestnanie vo veku do 25 rokov (-1deň), ktorý je vedený v evidencii úradu  minimálne 3 mesiace alebo UoZ vo veku do 29 rokov (-1 deň), ktorý je vedený v evidencii úradu  minimálne 6 mesiacov. Zamestnávateľa môžete kontaktovať na tel. č.0917 699 601 resp. emailom: [email protected] 480 €/ mesiac
PRACOVNÍK ROZVOZU Bowl Center, s.r.o. Požaduje sa ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie,  matematická gramotnosť, VP skupiny "B". Osobitné podmienky na PM: pracovné miesto  musí byť  obsadené uchádzačom o zamestnanie vo veku do 25 rokov (-1deň), ktorý je vedený v evidencii úradu  minimálne 3 mesiace alebo UoZ vo veku do 29 rokov (-1 deň), ktorý je vedený v evidencii úradu  minimálne 6 mesiacov.  Pracovné miesto bude finančne podporené z ESF v rámci NP "Praxou k zamestnaniu". Zamestnávateľa môžete  kontaktovať na tel. čísle: 0918 909 669, emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľov je potrebné vopred telefonicky dohodnúť. Od 480 €/ mesiac
ČAŠNÍK Bowl Center, s.r.o. Požaduje sa ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie, bez požiadavky na odbornú prax, matematická gramotnosť, komunikatívnosť. Osobitné podmienky na PM: pracovné miesto  musí byť  obsadené uchádzačom o zamestnanie vo veku do 25 rokov (-1deň), ktorý je vedený v evidencii úradu  minimálne 3 mesiace alebo UoZ vo veku do 29 rokov (-1 deň), ktorý je vedený v evidencii úradu  minimálne 6 mesiacov.  Pracovné miesto bude finančne podporené z ESF v rámci NP "Praxou k zamestnaniu". Zamestnávateľa môžete  kontaktovať na tel. čísle: 0918 909 669, emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľov je potrebné vopred telefonicky dohodnúť. Od 480 €/ mesiac
KUCHÁR Bowl Center, s.r.o. Požaduje sa ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie v odbore, bez požiadavky na odbornú prax. Osobitné podmienky na PM: pracovné miesto  musí byť  obsadené uchádzačom o zamestnanie vo veku do 25 rokov (-1deň), ktorý je vedený v evidencii úradu  minimálne 3 mesiace alebo UoZ vo veku do 29 rokov (-1 deň), ktorý je vedený v evidencii úradu  minimálne 6 mesiacov.  Pracovné miesto bude finančne podporené z ESF v rámci NP "Praxou k zamestnaniu". Zamestnávateľa môžete  kontaktovať na tel. čísle: 0918 909 669, emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľov je potrebné vopred telefonicky dohodnúť. Od 480 €/ mesiac
PEKÁR Horváth Ľudovít Požaduje sa minimálne nižšie stredné odborné vzdelanie, výhodou je v študijnom odbore pekár, prax výhodou, požaduje sa hygienické minimum. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0905 463 808 700 € mesiac
KUCHÁR Horváth Ľudovít Požaduje sa minimálne nižšie stredné odborné vzdelanie, výhodou je v študijnom odbore kuchár, prax výhodou, požaduje sa hygienické minimum. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0905 463 808 600 € mesiac
ROZVOZÁR Horváth Ľudovít Požaduje sa minimálne nižšie stredné vzdelanie, VP skupina "B". Prax výhodou. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0905 463 808 500 € mesiac
OPERÁTOR LESNEJ FRÉZY MAZUREZ, spol. s r.o. Požaduje sa minimálne základné a vyššie vzdelanie, prax minimálne 1 rok, VP skupina T. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0949 102 205, emailom: [email protected] od 760 € brutto za mesiac
PILĆÍK MAZUREZ, spol. s r.o. Požaduje sa minimálne základné vzdelanie a vyššie vzdelanie, prax minimálne 1 rok, výhodu je pilčícky preukaz a VP skupina B výhodou. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0949 102 205, emailom: [email protected] od 760 € brutto za mesiac
POMOCNÝ PRACOVNÍK V LESE MAZUREZ, spol. s r.o. Požaduje sa minimálne základné vzdelanie, prax a VP skupina B výhodou. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0949 102 205, emailom: [email protected] od 480 € brutto za mesiac
ROZPOČTÁR - STAVEBNÝ TECHNIK PANORAMA SLOVAKIA s.r.o. Požaduje sa ukončené úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou stavebného resp. technického zamerania, PC gramotnosť (Word, Excel) na pokročilej úrovni, prax je výhodou. Zamestnávateľa môžete kontaktovať na tel. č.0907 478 358 resp. emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľov je potrebné vopred telefonicky dohodnúť. od 480 do 600 € brutto/ mesiac
ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK PANORAMA SLOVAKIA s.r.o. Požaduje sa ukončené úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou, PC gramotnosť (Word, Excel) na pokročilej úrovni, prax a ukončené vzdelanie ekonomického zamerania sú výhodou. Zamestnávateľa môžete kontaktovať na tel. č.0907 478 358 resp. emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľov je potrebné vopred telefonicky dohodnúť. od 480 do 600 € brutto/ mesiac
LEKÁR BEZ ŠPECIALIZÁCIE Svet zdravia, a.s. Požaduje sa minimálne VŠ vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore všeobecné lekárstvo. Prax len výhodou, práca je vhodná aj pre absolventov. Požaduje sa PC gramotnosť na elementárnej úrovni. Telefonicky kontaktovať na čísle: 047/5612421, emailom: [email protected] od 1140 € brutto za mesiac
VYCHOVÁVATEĽ Centrum voľného času Relax Požaduje sa ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa  v študijnom odbore pedagogika, vychovávateľstvo, učiteľstvo akademických alebo umelecko-výchovných predmetov bez požiadavky na odbornú prax, PC Gramotnosť (Word, Excel, Power Point, Outlook) na pokročilej úrovni, samostatnosť, spoľahlivosť. Požadované doklady: písomná žiadosť s uvedenými kontaktnými údajmi, profesijný životopis, fotokópie najvyššieho dosiahnutého vzdelania, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, písomný súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné doručiť poštou na adresu, resp. priniesť osobne  v termíne do 25.8.2018. Uchádzači, ktorí budú spĺňať kvalifikačné požiadavky a predpoklady budú pozvaní na výberové konanie. Zamestnávateľa môžete kontaktovať na tel. č. 047/56 24 691 resp. emailom: [email protected]. od 616,5  do 843 €/ mesiac (podľa dĺžky praxe)
ASISTENT UČITEĽA Materská škola Požaduje sa ukončené minimálne úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy,  vychovávateľstvo  bez požiadavky na odbornú prax, PC gramotnosť  Word, Excel, Outlook) na elementárnej úrovni, trpezlivosť, samostatnosť. Osobitné podmienky na PM: Nakoľko pracovné miesto je vytvorené a podporené z ESF v rámci NP "Praxou k zamestnaniu" musí byť obsadené  uchádzačom o zamestnanie vo veku do 25 rokov (-1deň), ktorý je vedený v evidencii úradu  minimálne 3 mesiace alebo UoZ vo veku do 29 rokov (-1 deň), ktorý je vedený v evidencii úradu  minimálne 6 mesiacov. Zamestnávateľa môžete kontaktovať na tel. č.  047/ 56 22 665 resp. emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľov je potrebné vopred telefonicky dohodnúť. od 616,5 € / mesiac
KLIENTSKÝ PORADCA KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, prax aspoň 1 rok, VP skupiny B, komunikatívnosť, PC gramotnosť (Word, Excel, Outlook) na pokročilej úrovni. Zamestnávateľa môžete kontaktovať na tel. č. 0917 552 077 resp. emailom: [email protected] 576 € / mesiac
LEKÁR - INTERNISTA (primár interného oddelenia) GEMERCLINIK, n.o. Požaduje vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore všeobecné lekárstvo,  prax aspoň 5 rokov, PC gramotnosť (Word, Excel), VP skupiny B, znalosť maďarského jazyka je výhodou. Zamestnávateľa môžete kontaktovať na tel. č. 047/54 22 450 resp. emailom: [email protected] od 2000 do 3000 € / mesiac
VEDÚCA ZDRAVOTNÁ SESTRA NA ODDELENÍ GEMERCLINIK, n.o. Požaduje sa ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo, 5 ročná odborná prax,PC gramotnosť (Word, Excel), znalosť maďarského jazyka je výhodou. Požadované doklady: písomná žiadosť s uvedenými kontaktnými údajmi, profesijný životopis, fotokópie najvyššieho dosiahnutého vzdelania, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, písomný súhlas so spracovaním osobných údajov je potrebné doručiť poštou na adresu, resp. priniesť osobne  na personálne oddelenie v termíne do 06.09.2018. od 800 do 1500 € / mesiac
ODBORNÝ ASISTENT pre agentúrnu kanceláriu Igor Kórintuš Požaduje sa ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie, bez požiadavky na odbornú prax. Životopisy môžete zasielať na  na email. adresu [email protected] 700 €/ mesiac
ZÁMOČNÍK / OBRÁBAČ KOVOV W-MONT s.r.o. Postačuje ukončené základné vdzelanie,  požaduje sa technická gramotnosť a manuálna zručnosť, zodpovedný prístup k práci. V prípade ukončeného základné vzelanie sa požaduje prax v odbore aspoň 6 mesiacov. Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na čísle: 0918 283 469, emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľov je potrebné vopred telefonicky dohodnúť. od 2,80 do 3,50 € / hodinu
AUTOMECHANIK Gabriel Steiner - autoservis Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie s výučným listom v študijnom odbore automechanik, PC gramotnosť na pokročilej úrovni, VP skupiny B, C, zodpovednosť, spoľahlivosť. Zamestnávateľa môžete kontaktovať na tel. č. 0903 269 926 resp. emailom: [email protected] 600 € / mesiac
AUTOELEKTRIKÁR Gabriel Steiner - autoservis Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie s výučným listom v študijnom odbore autoelektrikár, PC gramotnosť na pokročilej úrovni, VP skupiny B, C, zodpovednosť, spoľahlivosť. Zamestnávateľa môžete kontaktovať na tel. č. 0903 269 926 resp. emailom: [email protected] 800 € / mesiac
LAKÝRNIK Gabriel Steiner - autoservis Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie s výučným listom v študijnom odbore lakovník/lakýrnik, prax v odbre aspoň 4 roky, PC gramotnosť na pokročilej úrovni, VP skupiny B, C, zodpovednosť, spoľahlivosť. Zamestnávateľa môžete kontaktovať na tel. č. 0903 269 926 resp. emailom: [email protected] 800 € / mesiac
ŠPEDITÉR ALBEMA s.r.o. Požaduje sa ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie, znalosť AJ na pokročilej úrovni B1 - B2 a PC gramotnosť (Word, Excel) na elementárnej úrovni, komunikatívnosť, zodpovednosť. Zamestnávateľa môžete kontaktovať na tel. č. 0905 283 310 resp. emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľov je potrebné vopred telefonicky dohodnúť. od 576 € / mesiac
PRACOVNÍK V LESE VADAŠKA/DLT s.r.o Požaduje sa ukončené minimálne základné vzdelanie, prax v odbore aspoň 6 mesiacov, pilčícsky preukaz, VP skupiny B. Zamestnávateľa môžete kontaktovať na tel. č. 00905 510 684 resp. emailom: [email protected] 3 € za hodinu
ELEKTRIKÁR AGR s.r.o. Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelaniev študijnom odbore elektromechanik, VP skupina "B", bezúhonnosť. Zamestnávateľa môžete kontaktovať na tel. č. 0905 366 539 resp. emailom: [email protected] 3,50 € za hodinu
VODIČ nákladného motorového vozidla AGR s.r.o. Požaduje sa ukončené základné vzdelanie, VP skupiny C, C+E, bezúhonnosť a spoľahlivosť. Zamestnávateľa môžete kontaktovať na tel. č. 0905 366 539 resp. emailom: [email protected] 3,50 € za hodinu
MURÁR AGR s.r.o. Požaduje sa ukončené základné vzdelanie, VP skupiny B, fyzická zdatnosť, manuálna zručnosť, bezúhonnosť a spoľahlivosť. Zamestnávateľa môžete kontaktovať na tel. č. 0905 366 539 resp. emailom: [email protected] 3,50 € za hodinu
TESÁR AGR s.r.o. Požaduje sa ukončené základné vzdelanie, VP skupiny B, fyzická zdatnosť, manuálna zručnosť, bezúhonnosť a spoľahlivosť. Zamestnávateľa môžete kontaktovať na tel. č. 0905 366 539 resp. emailom: [email protected] 3,50 € za hodinu
FYZIOTERAPEUT Svet zdravia, a.s. Požaduje sa ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v študijnom odbore fyziatria, prax je výhodou. Požaduje sa zodpovednosť, samostatnosť a komunikatívnosť. Telefonicky kontaktovať na čísle: 047/5612421, emailom: [email protected] od 738,72 € brutto za mesiac
EXPEDIENT KORO  s.r.o. Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie,úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a úplné stredné všeobecné vzdelanie, VP skupiny B, zodpovedný prístup k práci, spoľahlivosť. V prípade záujmu môžete doručiť životopis na adresu: [email protected] alebo sa zastaviť osobne v sídle spoločnosti. Viac informácií na t.č.: 0911 325 571. od 600€  do 800€  / mesiac
SOCIÁLNY  PRACOVNÍK (v rámci NP Podpora deinštitucionalizácie náhradnej strarostlivosti v zariadeniach) Detský domov Požaduje sa ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca, psychologické vyšetrenie v zmysle § 22 ods. 1,2,3,4, vyhlášky MPSVaR č. 103/2018 Z.z., vítaný maďarský, resp. rómsky bez požiadavky na odbornú prax. Zamestnávateľa môžete kontaktovať na tel. č. 047/24 33 022 resp. emailom: [email protected]. Bližšie informácie na www.ddriso.sk. od 587 do 839 € / mesiac
SOCIÁLNY  PRACOVNÍK  (zastupovanie počas MD a RD) Detský domov Požaduje sa ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca, znalosť zákonov č. 305/2005 Z.z. a č. 219/2014 Z.z. , psychologické vyšetrenie v zmysle § 22 ods. 1,2,3,4, vyhlášky MPSVaR č. 103/2018 Z.z., bežný užívateľ PC, vítaný maďarský jazyk, bez požiadavky na odbornú prax. Zamestnávateľa môžete kontaktovať na tel. č. 047/24 33 022 resp. emailom: [email protected]. Bližšie informácie na www.ddriso.sk. od 587 do 839 € / mesiac
SKLADNÍK cosmos flowers, s.r.o. Požaduje sa minimálne úplné stredné odborné vzdelanie, prax nie je podmienkou. Požaduje sa ovládanie ekonomického systému a PC gramotnosť. Životopis posielať na email: [email protected] od 480€  /mesiac
POMOCNÝ  PRACOVNÍK NA STAVBE  BUDOV Fabrika SK s.r.o. Požaduje sa ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie s výučným listom, prax v odbore aspoň 6 mesiacov,  fyzická zdatnosť a manuálna zručnosť. Životopisy môžete zasielať na email: [email protected] od 480 € / mesiac
ÚDRŽBÁR KORO  s.r.o. Požaduje sa ukončené úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v študijných odboroch technického zamerania (mechanik, opravár, elektrotechnik, strojár....), VP skupiny B, technická zručnosť a technická gramotnosť, zodpovedný prístup k práci, spoľahlivosť. V prípade záujmu môžete doručiť životopis na adresu: [email protected] alebo sa zastaviť osobne v sídle spoločnosti. Viac informácií na t.č.: 0911 325 571. od 600€  do 800€ / mesiac
OBRÁBAČ KOVOV- SÚSTRUŹNÍK CSM Industry s.r.o. Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie, prax minimálne 1 rok, manuálna zručnosť a technická gramotnosť. Životopis poslať na email: [email protected] Od 480 € za mesiac
ODBORNÝ ASISTENT PRE AGENTÚRNU KANCELÁRIU Igor Kórintuš Požaduje sa  minimálne stredné odborné vzdelanie, bez požiadavky na odbornú prax. Zamestnávateľa môžete kontaktovať na tel. č. 0917847229 resp. emailom: [email protected] 700 € / mesiac
ASISTENT MANAŽÉRA Igor Kórintuš Požaduje sa  minimálne stredné odborné vzdelanie, bez požiadavky na odbornú prax, MS Excel- pokročilá Zamestnávateľa môžete kontaktovať na tel. č. 0917847229 resp. emailom: [email protected] 600 € / mesiac
TELEFONISTA Igor Kórintuš Požaduje sa  minimálne stredné odborné vzdelanie, bez požiadavky na odbornú prax, MS Excel- pokročilá Zamestnávateľa môžete kontaktovať na tel. č. 0917847229 resp. emailom: [email protected] 700 € / mesiac
ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT BEZ ŠPECIALIZÁCIE Reedukačné centrum Čerenčany Požaduje sa minimálne úplné stredné odborné vzdelanie s príslušnom študijnom odbore: všeobecná sestra, zdravotnícky asistent, detská sestra. PC gramotnosť na elementárnej úrovni a VP skupina B. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0915 820 695, emailom: [email protected] od 480 - 640  € brutto, závisí od dĺžky praxe / mesiac
ÚČTOVNÍK Reedukačné centrum Čerenčany Požaduje sa minimálne úplné stredné odborné vzdelanie v ekonomickom študijnom odbore, najlepšie účtovníctvo, prax minimálne 2 roky. PC gramotnosť na pokročilej úrovni, ovládanie účtovných programov. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0915 820 695, emailom: [email protected] od 480 - 640  € brutto, závisí od dĺžky praxe
PRACOVNÍK POTRAVINÁRSKEJ VÝROBY KORO, s.r.o. Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie, manuálna zručnosť, samostatnosť, matematická gramotnosť. V prípade záujmu môžete doručiť životopis na adresu: [email protected] alebo sa zastaviť osobne v sídle spoločnosti. Viac informácií na t.č.: 0911 325 571. od 600 €  / mesiac
UČITEĽ PREDMETU KLAVÍR Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Požaduje sa vysokoškoslké vzdelanie II. stupňa, prax je vítaná, PC gramotnosť na pokročilej úrovni. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0915 497 368, emailom: [email protected] 753 € brutto + osobný, kreditový príplatok a príplatok za triednictvo, zvýšenie tarify za prax
WEBOVÝ TECHNIK cosmos flowers, s.r.o. Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie s maturitou, ukončené ekonomické vzdelanie a skúsenosti s prácou v ekonomickom systéme, so spravovaním e-shopu, webdesignom, tvorbou newslettra, úpravou fotografií. Telefonicky kontaktovať emailom: [email protected] 500 € netto
KUCHÁR G QUALITY, s.r.o. Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore kuchár, prax minimálne 1 rok. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0911 827 412, emailom: [email protected] 500 € mesiac
MALIAR-MURÁR (kumulovaná pozícia) Svet zdravia, a.s. Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie s výučným listom, požadovaná prax 5 rokov. Telefonicky kontaktovať na čísle: 047/5612421, emailom: [email protected] 576 €  / mesiac
SAMOSTATNÝ STRÁŽNY ÚSEKU STRÁŽNEJ A ESKORTNEJ ČINNOSTI ODDELENIA OCHRANY (zabezpečuje strážnu činnosť v objektoch zboru) Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce Požaduje sa ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie s maturitou, fyzická zdatnosť, vek min. 21 rokov, bezúhonnosť a taktiež znalosť slovenského jazyka na vysokej úrovni C1 a C2, PC gramotnosť(Word) na pokročilej úrovni. Životopisy + žiadosť môžete zasielať na email. adresu [email protected] resp. poštou na adresu Veľký Dvor 12, 937 01 Želiezovce 823,50 €
REFERENT REŽIMU ÚSEKU REŽIMOVEJ ČINNOSTI  ODDELENIA VÝKONU TRESTU (zabezpečuje režimovú činnosť odsúdených) Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce Požaduje sa ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie s maturitou, fyzická zdatnosť, vek min. 21 rokov, bezúhonnosť a taktiež znalosť slovenského jazyka na vysokej úrovni C1 a C2, PC gramotnosť(Word) na pokročilej úrovni. Životopisy + žiadosť môžete zasielať na email. adresu [email protected] resp. poštou na adresu Veľký Dvor 12, 937 01 Želiezovce 823,50 €
STOLÁR DUŠO, s.r.o. Požaduje sa minimálne nižšie stredné vzdelanie, nie je podmienkou, aby to bolo vzdelanie ukončené v študijnom odbore stolár, požaduje sa len pozitívny vzťah k drevu. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0905 805 064, emailom: [email protected]  od 480 € / mesiac
STOLÁR INDECO s.r.o. Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie s výučným listom v študijnom odbore stolár. Zamestnávateľa môžete kontaktovať telefonicky na čísle 047/56 24 544 resp. emailom: [email protected]. od 480 € + provizíe
VÝROBNÝ PRACOVNÍK BLUERGO Slovakia s.r.o. Požaduje sa minimálne stredné vzdelanie s výučným listom, manuálna zručnosť, PC gramotnosť na základnej úrovni, ochota pracovať. Prax  v spajkovaní je vítaná. Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na čísle: 0914  326 000 resp.  emailom: [email protected] od 480 €/ mesiac + prémiové ohodnotenie, dochádzkový bonus
PEDIKÉR Renáta Kureková -  RK ŠTÚDIO Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie s výučným listom, študijný odbor nerozhoduje. Výhodou, nie podmienkou je osvedčenie na výkon práce pedikéra. Záujemca, ktorý má kladný vzťah k tejto práci bude zaučený resp. môže absolvovať kurz. Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na čísle: 0903 551 931, emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľov je potrebné vopred telefonicky dohodnúť. Od 480 €/ mesiac
FINANČNÝ  ŠPECIALISTA Marcel Vranský, personálny manažér Allianz, Slovenská poisťovňa, a.s. Požaduje sa minimálne úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a úplné stredné odborné vzdelanie, PC gramotnosť- pokročilá úroveň, VP skupina "B", komunikatívnosť, flexibilita, ochota vzdelávať sa a spoľahlivosť. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0903 966 706, emailom: [email protected] 1000 €
SANITÁR Svet zdravia, a.s. Požaduje sa ukončené minimálne úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v študijnom odbore sanitár, prax výhodou. Telefonicky kontaktovať na čísle: 047/5612421, emailom: [email protected] 503,31 €
KUCHÁR v pizzerii Dalibor Makši Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie  v odbore kuchár alebo chuť a ochota pracovať v uvedenom odbore , VP skupiny "B" je výhodou. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0907 321 537 resp.  emailom: [email protected].  Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné  vopred telefonicky dohodnúť. Od 480 €/ mesiac
POMOCNÍK V KUCHYNI BRAGA GASTRO s.r.o. Požaduje sa minimálne nižšiestredné vzdelanie, resp. stredné odborné vzdelanie, bez požiadavky na prax. Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na tel. č. 0908 991 046 resp. emailom: 2,80 € / hodina
KUCHÁR BRAGA GASTRO s.r.o. Požaduje sa minimálne nižšie stredné vzdelanie, resp. stredné odborné vzdelanie, prax nie je podmienkou. Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na tel. č. 0908 991 046 resp. emailom: 2,80 € / hodina
ČAŠNÍK BRAGA GASTRO s.r.o. Požaduje sa ukončené minimálne nižšie stredné vzdelanie, resp. stredné odborné vzdelanie. Prax nie je podmienkou. Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na tel. č. 0908 991 046 resp. emailom: 2,80 € / hodina

Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross