No active "ca-sidebar-197687" sidebar

ÚPSVaR: Hľadajú pracovníkov do mesta aj na salaš

upsvarÚrad práce v Rimavskej Sobote aktualizoval prehľad voľných pracovných miest v okrese aj na Slovensku. Hľadajú ľudí do kuchyne, nemocnice či na salaš. Pracovné inzeráty nájdete tiež v rubrike najnovšie pracovné inzeráty na Rimava.sk.

 

Názov profesie Zamestnávateľ Kvalifikačné predpoklady:  Telefón/e-mail. adresa
STOLÁR DUŠO, s.r.o., Kraskovo 63, 980 26 Lukovištia. Miesto výkonu práce: Kotlišská 619, 981 01 Hnúšťa Výhodou je ukončené vzdelanie v študijnom odbore stolár, resp. prax. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0905 805 064
KUCHÁR / KA ZBOJSKÁ s.r.o., Salaš Zbojská - Zbojnícky dvor, ZBOJSKÁ Požaduje sa končené stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár, prax v odbore aspoň jeden rok. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0910 418 788, emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné vopred telefonicky dohodnúť.
POMOCNÝ PRACOVNÍK / ČKA v kuchyni ZBOJSKÁ s.r.o., Salaš Zbojská - Zbojnícky dvor, ZBOJSKÁ Požaduje sa ukončené minimálne základné vzdelanie a prax v odbore aspoň 6 mesiacov. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0910 418 788, emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné vopred telefonicky dohodnúť.
ČAŠNÍK / ČAŠNÍČKA ZBOJSKÁ s.r.o., Salaš Zbojská - Zbojnícky dvor, ZBOJSKÁ Požaduje sa ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie a prax v odbore aspoň 1 rok, prijemné vystupovanie a komunikatívnosť. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0910 418 788, emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné vopred telefonicky dohodnúť.
PRACOVNÍK / ČKA SYRÁRNE ZBOJSKÁ s.r.o., Salaš Zbojská - Zbojnícky dvor, ZBOJSKÁ Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie, prax v odbore je výhodou. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0910 418 788, emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné vopred telefonicky dohodnúť.
BAČA / PASTIER OVIEC ZBOJSKÁ s.r.o., Salaš Zbojská - Zbojnícky dvor, ZBOJSKÁ Nepožaduje sa ukončené vzdelanie, podmienkou je prax v odbore aspoň 1 rok. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0910 418 788, emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné vopred telefonicky dohodnúť.
CHYŽNÁ ZBOJSKÁ s.r.o., Salaš Zbojská - Zbojnícky dvor, ZBOJSKÁ Požaduje sa ukončené minimálne základné vzdelanie, prax v odbore je výhodou. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0910 418 788, emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné vopred telefonicky dohodnúť.
OPERÁTOR / KA vo výrobe TRANSFER Internacional Staff k.s., Račianska 96, 831 02 Bratislava. Miesto výkonu práce: ŽARNOVICA Požaduje sa základné vzdelanie, nižšie stredné odborné vzdelanie, prax aspoň 3 mesiace. Zamestnávateľ poskytuje ubytovanie. Zamestnávateľa môžete kontaktovať na čísle: 0948 186 912 alebo emailom: [email protected]
ČAŠNÍK / ČAŠNÍČKA Zuzana Mihóková, Vansovej 5, 980 61 Tisovec Požaduje sa stredné odborné vzdelanie bez požiadavky no odbornú prax, VP skupiny "B", komunikatívnosť, PC gramotnosť. Zamestnávateľa môžete kontaktovať na čísle: 0904 968 842 alebo emailom: [email protected]
LEKÁR / LEKÁRKA Challengest s.r.o., Röntgenova 8, 851 01 Bratislava. Miesto výkonu práce: Šrobárová 1, RIMAVSKÁ SOBOTA Požaduje sa ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore všeobecné lekárstvo a atestácia v odbore urgentná starostlivosť. Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na čísle: 0950 580 626 alebo emailom: [email protected]
POMOCNÝ PRACOVNÍK PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o. Svätoplukova 4, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa minimálne základné vzdelanie. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0907 478 358, emailom: [email protected]
MONTÁŽNY PRACOVNÍK PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o. Svätoplukova 4, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa minimálne základné vzdelanie, manuálna zručnosť a fyzická zdatnosť. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0907 478 358, emailom: [email protected]
STRÁŽNIK Svet zdravia, a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava. Miesto výkonu práce: Šrobárová 1, RIMAVSKÁ SOBOTA Požaduje sa minimálne úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou. Prax minimálne 2 roky. Telefonicky kontaktovať na čísle: 047/5612421, emailom: [email protected]
STAVEBNÝ PRACOVNÍK- MURÁR/ MALIAR Svet zdravia, a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava. Miesto výkonu práce: Šrobárová 1, RIMAVSKÁ SOBOTA Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie s výučným listom. Prax minimálne 5 rokov. Telefonicky kontaktovať na čísle: 047/5612421, emailom: [email protected]
ASISTENT PREDAJA V SOLÁRIU Alexander Bedecs- Lord, Komenského 1, 982 01 Tornaľa. Miesto výkonu práce: Hviezdoslavova 1A, RIMAVSKÁ SOBOTA Požaduje sa minimálne úplné stredné, resp. všeobecné vzdelanie s maturitou, prax výhodou, znalosť maďarského jazyka tiež výhodou. PC gramotnosť -základy. Požaduje sa príjemné vystupovanie, príjemný vzhľad, kultivovaný prejav, zodpovednosť, spoľahlivosť,kladný vzťah k čistote a tomuto typu práce. Životopisy s fotkou posielať na email: [email protected]
CHEMICKÝ LABORANT MIKROLAB s.r.o., Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa ukončené vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa v štúdijnom odbore chemik, PC gramotnosť (Word, Excel, Outlook) na pokročilej úrovni, znalosť AJ na elementárnej úrovni. Prax v odbore je výhodou. Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na čísle: 047/5811617 alebo emailom: [email protected]
OŠETROVATEĽ KONÍ Sihelský Ivan, Sobôtka 48, 979 01 Rimavská Sobota. Miesto výkonu práce: Jazdecké centrum KURINEC Požaduje sa ukončené minimálne nižšie stredné odborné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie . Prax a ukončené vzdelanie v odbore sú výhodou, nie je podmienkou. Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na čísle: 0907 172 931.
ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK / ČKA ZEN travel, s.r.o., P. Hostinského 1793/34, 979 01 Rimavská Sobota. Miesto výkonu práce: Svätoplukova 13, RIMAVSKÁ SOBOTA Požaduje sa minimálne úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a vyššie vzdelanie, prax výhodou, PC gramotnosť- pokročilá úroveň. Požaduje sa kultivovaný písomný prejav, samostatnosť, zodpovednosť a kreativita. Osobitné podmienky: Nakoľko toto miesto bude vytvorené v zmysle národného projektuv zmysle § 54 zákona o službách zamestnanosti musí byť obsadené uchádzačom o zamestnanie vo veku do 25 rokov (-1 deň), ktorý je v evidencii nezamestných občanov minimálne 3 mesiace, resp. uchádzačom o zamestnanie vo veku do 29 rokov (-1deň), ktorý je v evidencii nezamestnaných občanov minimálne 6 mesiacov. Životopisy zasielať na email: [email protected]
AGRONÓM AGROBAN, s.r.o., Bátka 160, 980 21 Bátka Požaduje sa minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore: rastlinná výroba, prax nie je podmienkou. Požaduje sa VP skupina "B". Telefonicky kontaktovať na čísle: 0905 976 879, žiadosti posielať na email: [email protected]
STROJNÍK NA OBSLUHU BAGRA STAVINVEST RS, s.r.o., Železničná 5, 979 01 Rimavská Sobota. Miesto výkonu práce: Školská 1842, RIMAVSKÁ SOBOTA Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie, prax nie je podmienkou. Požaduje sa VP skupina "B". Telefonicky kontaktovať na čísle: 0910 687 776, emailom: [email protected]
PROFESIONÁLNY RODIČ Detský domov Jesenské, ul. Mieru 155/5, 980 02 Jesenské Požaduje sa minimálne úplné stredné odboné vzdelanie s maturitou, PC znalosti : MS Word na pokročilej úrovni, znalosť cudzieho jazyka výhodou. Požaduje sa pozitívny vzťah k deťom, zodpovednosť, empatia, trpezlivosť, flexibilita, skúsenosti s výchovou detí, vítané sú zvlášť s výchovou detí zo znevýhodneného prostredia, dobré rodinné zázemie, odolnosť voči záťaži, chuť získať nové skúsenosti a hľadanie nových riešení. Požadované doborné znalosti: zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v platnom znení, Dohovor o právach dieťaťa Požadované doklady: žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberu: VK č. 3/2017, kópia maturitného vysvedčenia, resp. diplomu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, certifikát o absolvovaní prípravy na profesionálne rodičovstvo, profesijný štruktúrovaný životopis, čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti a písomný súhlas dotknutej sooby na spracovanie osobných údajov je potrebné poslať na adresu detského domova: ul. Mieru 155/5, 980 02 Jesenské najneskôr do 8.5.2017. Výberové konanie sa bude konať dňa 9.5.2017 0 09:30 hod v sídle detského domova.
PRACOVNÍK ČERPACEJ STANICE Roman Katreniak, Košická cesta, 979 01 Rimavská Sobota. Miesto výkonu práce: ČS Shell, Košická cesta, RIMAVSKÁ SOBOTA Požaduje sa minimálne stredné doborné vzdelanie, komunikatívnosť, spoľahlivosť. Práca je vhodná aj pre absolventa. Telefonicky kontaktovať na čísle: 047/5634996, emailom na: [email protected]
RODINNÝ ASISTENT Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota, Čerenčianska 18, 979 01 Rimavská Sobota. Miesto výkonu práce: Gorkého 12, RIMAVSKÁ SOBOTA Požaduje sa minimálne vysokoškolské vzdelanie II.- stupňa v študijnom odbore: sociálna práca, alebo doklad o takomto VŠ vzdelaní uznaný zahraničnou VŠ. Prax v oblasti práce s ohrozenou rodinou je výhodou. Výhodou je ovládanie maďarského jazyka. PC znalosti: MS Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Internet na pokročilej úrovni.Požaduje sa komunikatívnosť, empatia, schopnosť tímovej práce, ochota a vôľa sa vzdelávať, schopnosť zvládať stres a záťažové situácie. Požadované odborné znalosti: znalosť zákonov č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v platnom znení, zákona č. 36/2005 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a rodiny a služieb zamestnanosti v platnom znení. Požadované doklady: motivačný list, písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla VK na obálke, resp. v predmete emailu: VK_RS 04/2017, profesijný štruktúrovaný životopis, kópia vysvedčenia, resp. diplomu, kópia výpisu z registra trestov, nie staršia ako 3 mesiace, písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov, písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania je potrebné doručiť osobne, poštou na adresu úradu, resp. emailom na adresu: [email protected] do 20.5.2017. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.
PREDAVAČ /KA V BUTIKU SKL 43, s.r.o. Dvořákovo nábrežie 10, 81102 Bratislava. Miesto výkonu práce: Cukrovarská 4983/1A, OD TESCO, RIMAVSKÁ SOBOTA Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie a vyššie vzdelanie, PC gramotnosť- základy, prax výhodou. Osobitné podmienky: Nakoľko toto miesto je vytvorené v zmysle § 51a zákona o službách zamestnanosti musí byť preobsadené uchádzačom o zamestnanie vo veku do 25 rokov (-1 deň), ktorý je v evidencii nezamestných občanov minimálne 3 mesiace, resp. uchádzačom o zamestnanie vo veku do 29 rokov (-1deň), ktorý je v evidencii nezamestnaných občanov minimálne 6 mesiacov, zároveň musí byť dodržaná podmienka, že uchádzač nemohol mať prvé pravidelne platené zamestnanie, t.j. také, ktoré by trvalo na PZ dlhšie ako 6 mesiacov. Telefonciky kontaktovať na čísle: 0905 681 218, resp. životopis poslať na email: [email protected]
ÚČTOVNÍK / ČKA GEMERSTAV, s.r.o. Cintorínska 712, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa ukončené úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou, úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie, znalosť podvojného účtovníctva, personalistiky - mzdy. Požaduje sa prax v odbore 2-3 roky. PC gramotnosť a znalosť maďarského jazyka na pokročilej úrovni. Životopis môžete zasielať na email: [email protected], telefonický kontakt na zamestnávateľa 0902 960 444
PREDAVAČ/KA G Quality, s.r.o. Rožňavská 847/1, 979 01 Rimavská Sobota. Miesto výkonu práce: Cukrovarská 2570, RIMAVSKÁ SOBOTA Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie s výučným listom, bez požiadavky na odbornú prax. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0902 208 064, emailom: [email protected]
KLIENTSKY PRACOVNÍK Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefaničova 4, 816 23 Bratislava- Staré Mesto. Miesto výkonu práce: Jánošíkova 2, RIMAVSKÁ SOBOTA Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie a vyššie vzdelanie, prax minimálne 1 rok, VP skupina "B", PC gramotnosť- základy. Životopisy zasielať na email: [email protected]
AUTOMECHANIK osobných motorových vozidiel Štefan Bódi AUTEL - MOTO SERVIS Širkovce 158, 980 02 Širkovce
Miesto výkonu práce: Sobotská 157, JESENSKÉ
Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie s výučným listom ukončené v študijnom odbore automechanik. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0915 996 606, emailom: [email protected]
PREDAVAČ vodárenského a kúrenárskeho sortimentu GAS-KO s.r.o., Záhradná 600, 980 02 Jesenské. Miesto výkonu práce: Veľkosklad, Mlynská 2707, RIMAVSKÁ SOBOTA Požaduje sa ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie s výučným listom, PC gramotnosť (Word, Excel) na pokročilej úrovni, znalosť programu POHODA, VP skupiny "B", bezúhonnosť a spoľahlivosť, komunikatívnosť. Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na čísle: 009 170 698 alebo emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné vopred telefonicky dohodnúť.Osobné pohovory budú prebiehať denne v čase od 08:00 do 09:00 hod. - Mlynská 2707, Rimavská Sobota.
STAVEBNÝ INŽINIER CASON CONSULTING a.s., SNP 11, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ukončené v stavebnom odbore, bez požiadavky na odbornú prax. PC gramotnosť (Word, Excel, Outlook, Power Point) a znalosť programu CENKROS, AUTOCAD na pokročilej úrovni, VP skupiny "B". Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0917 378 586, emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné vopred telefonicky dohodnúť.
OBRÁBAČ KOVOV H-P-HORMA, s.r.o., Mojín 2110, 9679 01 Rimavská Sobota Požaduje sa ukončené nižšie stredné odborné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie, prax je vítaná. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0905 396 770, emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné vopred telefonicky dohodnúť.
ZVÁRAČ KOVOV - CO2 H-P-HORMA, s.r.o., Mojín 2110, 9679 01 Rimavská Sobota Požaduje sa ukončené nižšie stredné odborné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie, zváračský preukaz podľa platnej STN, prax je vítaná. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0905 396 770, emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné vopred telefonicky dohodnúť.
UPRATOVAČKA v obytných domoch Norbert Farkaš, Tomašovská 53, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa ukončené minimálne základné vzdelanie, prax je vítaná. Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na čísle: 0905 272 522 alebo emailom: [email protected].
POMOCNÝ PRACOVNÍK na stavbe Norbert Farkaš, Tomašovská 53, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa ukončené minimálne základné vzdelanie, prax je vítaná. Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na čísle: 0905 272 522 alebo emailom: [email protected].
OKAY Slovakia, spol. s.r.o., Krajná 86, 821 04 Bratislava. Miesto výkonu práce: Cukrovarská ul. 5414/D, RIMAVSKÁ SOBOTA Požaduje sa ukončené minimálne úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou, prax aspoň 1 rok priamo v obchodnej prevádzke, PC gramotnosť, komunikatívnosť. Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na čísle: 0918 726 053 alebo emailom: [email protected].
UPRATOVAČKA v obytných domoch Eva Grendelová, Kukučínová 192/17, 050 01 Revúca. Miesto výkonu práce: HNÚŠŤA, TISOVEC Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie s výučným listom. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0908 340 350, emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné vopred telefonicky dohodnúť.
ADMINISTRATÍVNA PRACOVNÍČKA PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o., Kolonáda 4685, 984 01 Lučenec. Miesto výkonu práce: Svätoplukova 4, RIMAVSKÁ SOBOTA Požaduje sa ukončené minimálne úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou, prax v odbore aspoň 1 rok, PC gramotnosť (MS Word, Excel) na pokročilej úrovni, komunikatívnosť (jednanie s ľuďmi). Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0907 478 358, emailom: [email protected]. Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné vopred telefonicky dohodnúť.
ÚDRŽBÁR / ELEKTRIKÁR SPOHYPO Rimavská Sobota, a.s., Kľačany, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie s výučným listom v odbore a osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, prax je vítaná. Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na čísle: 0915 814 185 alebo emailom: [email protected].
POMOCNÝ PRACOVNÍK v lese Marcel Kaločai, Vl. Clementisa 199, 980 01 Hnúšťa Pilčícky kurz nie je podmienkou ale výhodou, podmienka na vzdelanie sa nekladie. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0949 105 205 resp. emailom: [email protected]
VODIČ TAXISLUŽBY Ing. Gejza Farkaš, Tomašovská 23, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou, prax aspoň 1 rok a VP skupiny "B" Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0907 888 265 resp. emailom: [email protected].
VEDÚCI REALITNEJ KANCELÁRIE Ing. Gejza Farkaš, Tomašovská 23, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa ukončené minimálne úplné stredné všeobecné vzdelanie resp. vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore ekonomického alebo stavebného zamerania, VP skupiny "B". Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0907 888 265 resp. emailom: [email protected].
INŠTRUKTOR AUTOŠKOLY Ing. Gejza Farkaš, Tomašovská 23, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa stredné odborné vzdelanie, osvedčenie inštruktora autoškoly, VP skupiny "A, B, C", PC gramotnosť a prax v aspoň 3 roky. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0911 713 056 resp. emailom: [email protected].
PREDAVAČ zváračských potrieb - PM je vhodné pre občana so zdravotným postihnutím KOVOZVAR SK s.r.o., Žánovská 4573/6, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa minimálne nižšie stredné odborné vzdelanie Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na čísle: 0904 416 836 alebo emailom: [email protected].
OBCHODNÝ ZÁSTUPCA Daniel Beník All BEN, Škultétyho 6, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa ukončené minimálne úplné stredné odborné vzdelanie, prax v odbore aspoň 1 rok, VP skupiny "B" - aktívny vodič,PC gramotnosť (Word, Excel na pokročilej úrovni), komunikatívnosť, fyzická zdatnosť. Životopis spolu s referenciami môžete zasielať na email. adresu [email protected]
SPRÁVCA BUDOV A AUTOPARKU KORO s.r.o., CHrenovisko 2674, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore technického zamerania. PC gramotnosť (Word, Excel - na pokročilej úrovni, VP skupiny "B". Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0911 325 571 resp. emailom: [email protected]
KUCHÁR / KA Gajur Grble, Čerenčianska 5, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie s výučným listom v študijnom odbore kuchár. Prax výhodou. Požaduje sa zdravotný preukaz. Možnosť ubytovania. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0911 450 961. Záujemcovia sa môžu osobne dostaviť na výberové konanie dňa 1.4.2017 v čase od 10:00- 13:00 hod. do prevádzky Midpoint na námestí- Svätoplukova 2.
PREDAVAČ /KA Gajur Grble, Čerenčianska 5, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa ukončené stredné vzdelanie, študijný odbor nerozhoduje. Prax výhodou. Požaduje sa zdravotný preukaz. Možnosť ubytovania. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0911 450 961. Záujemcovia sa môžu osobne dostaviť na výberové konanie dňa 1.4.2017 v čase od 10:00- 13:00 hod. do prevádzky Midpoint na námestí- Svätoplukova 2.
PRACOVNÍK V POTRAVINÁRSKEJ VÝROBE KORO s.r.o. Chrenovisko 2674, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v študijnom odbore kuchár, cukrár, pekár. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0911 325 571 resp. emailom: [email protected]
TERÉNNY SOCIÁLNY PRACOVNÍK / ČKA Obec Ožďany Požaduje sa vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore sociálna práca, alebo VŚ vzdelanie II. stupňa v študijných odboroch: psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, resp. pedagogického zamerania, vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v študijnom odbore v prípade, že takýto záujemca mal uzatvorený pracovný pomer k 1.1.2015 a vykonáva činnosť sociálneho pracovníka. K žiadosti sa prikladá: životopis, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, referencie, certifikáty, doklady potvrdzujúcu prax, súhlas so spracovaním osobných údajov. Na VK budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady. Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s povinnými prílohami môžete zasielať na adresu obecného úradu Ožďany, Ožďany 160, 980 11.
PRACOVNÍK V KOZMETICKOM SALÓNE - PM je vhodné pre občana so zdravotným postihnutím Renáta Kureková R.K. Štúdio, Hlavné námestie 12, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa stredné odborné vzdelanie s výučným listom, študijný odbor nerozhoduje. Výhodou, nie podmienkou je osvedčenie na výkon práce kozmetičky resp. ukončené vzdelanie v príslušnom odbore. Záujemca, ktorý má kladný vzťah k tejto práci bude zaučený resp. môže absolvovať kurz. Životopis môžete zasielať na email: [email protected], telefonický kontakt na zamestnávateľa 0903 551 931
PREVÁDZKAR /KA HOTELITY s.r.o.Kúpele číž Požaduje sa minimálne úpné stredné odborné vzdelanie s maturitou a vyššie vzdelanie, prax minimálne 2 roky. Chopnosť organizácie a tímovej práce. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0908 280 000, emailom na: [email protected]
ČAŠNÍK / ČAŠNÍČKA HOTELITY s.r.o., Číž 1, 980 43 Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore čašník, kuchár, komunikatívnosť, spoľahlivosť. Životopis môžete zasielať na email: [email protected], telefonický kontakt na zamestnávateľa 0908 280 000
PRACOVNÍK NA STAVBE BUDOV GEMERSTAV, s.r.o. Cintorínska 712, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa ukončené minimálne nižšie stredné odborné vzdelanie, prax v odbore 1-2 roky. Životopis môžete zasielať na email: [email protected], telefonický kontakt na zamestnávateľa 0902 960 444
KOZMETIČKA Renáta Kureková R.K. Štúdio Hlavné námestie 12, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie s výučným listom. Výhodou v študijnom odbore kozmetička. Životopis môžete zasielať na email: [email protected], telefonický kontakt na zamestnávateľa 0903 551 931
PEDIKÉRKA Renáta Kureková R.K. Štúdio Hlavné námestie 12, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie s výučným listom, študijný odbor nerozhoduje. Výhodou, nie podmienkou, je osvedčenie na výkon práce pedikéra. Záujemca, ktorý má kladný vzťah k tejto práci bude zaučený resp. môže absolvovať kurz. Životopis môžete zasielať na email: [email protected], telefonický kontakt na zamestnávateľa 0903 551 931
ZDRAVOTNÁ SESTRA Challengest s.r.o. Röntgenova 8, 851 01  Bratislava. Miesto výkonu práce: Šrobárová 1,  RIMAVSKÁ SOBOTA Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore zdravotná resp. všeobecná setra, detská sestra, zdravotník. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle : 0918 044 570 resp.  emailom: [email protected]
SÚSTRUŽNÍK ROLLER, spol. s.r.o. Poľná 328/4, 980 02 Jesenské Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie v odbore obrábač kovov a prax v odbore aspoň jeden rok. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle : 0905 944 648 resp.  emailom: [email protected]
ÚDRŽBÁR KORO s.r.o. Chrenovisko 2674, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v študijnom odbore technického, strojárskeho zamerania, požaduje sa vzťah k strojom a technické zručnosti, VP skupina "B". Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0911 325 571 resp.  emailom: [email protected]
ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK / ČKA Ing. Gejza Farkaš Tomašovská 23, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje ukončené minimálne úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou,  komunikatívnosť PC gramotnosť (Word, Excel, Power Point na pokročilej úrovni), prax a ukončené vzdelanie v odbore je výhodou nie podmienkou. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0911 713 056 resp.  emailom: [email protected]
VIAZANÝ FINANČNÝ AGENT Allianz, Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava Požaduje sa minimálne úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a vyššie vzdelanie, prax výhodou, PC gramotnosť- pokročilá úroveň, VP skupina "B", komunikatívnosť, flexibilita, ochota vzdelávať sa.  Telefonicky kontaktovať na čísle: 0903 966 706, emailom: marcel.vransky@ oz.allianzsp.sk
STROJNÍK NA RÝPADLO, NAKLADAČ GEMERSTAV, s.r.o.  Cintorínska 712, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa minimálne 2 roky praxe v odbore a platný strojnícky preukaz.  Telefonicky kontaktovať na čísle: 0902 960 444, emailom [email protected]

Bližšie informácie sa dozviete na www.istp.sk, na t.č. 047/2450 407, resp. 047/2450 400 alebo osobne na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota, Čerenčianska 18, č.d. 106.


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross