No active "ca-sidebar-197687" sidebar

ÚPSVaR: Hľadajú zamestnancov na čerpačku, telefonistu či pomocných pracovníkov

16. augusta 2016 |  | | |

upsvarÚrad práce v Rimavskej Sobote aktualizoval prehľad voľných pracovných miest v regióne. Zo 60 pracovných ponúk a takmer 100 voľných pracovných miest, hľadajú upratovačku do Kúpeľov Číž, pomocného pracovníka, predajcu c kúpeľňovom štúdiu, obsluhu čerpacej stanice, murára, učiteľov či čašníkov.
Pracovné inzeráty nájdete tiež v rubrike najnovšie pracovné inzeráty na Rimava.sk.

Názov profesie Zamestnávateľ Kvalifikačné predpoklady:  Telefón/e-mail. adresa
UPRATOVAČKA (vhodné pre absolventov) GOLDREIN - Agneša Füköová, Včelinec 3, 980 50 Včelinec. Miesto výkonu práce: KÚPELE ČÍŽ Požaduje sa minimálne základné a vyššie vzdelanie, prax výhodou. Požaduje sa spoľahlivosť. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0918 520 137, emailom: [email protected]
POMOCNÝ PRACOVNÍK Cason Consulting, a.s.SNP 11, 979 01 Rimavská Sobota Ukončené nižšie stredné vzdelanie a vyššie vzdelanie, požaduje sa VP skupina "B", prax výhodou. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0917 378 586, emailom: [email protected]
PREDAJCA V KÚPEĽNOVOM ŠTÚDIU Stavebniny Ádam, s.r.o. Cinstorínska 712, 979 01 Rimavská Sobota Požadujes sa úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a vyššie vzdelanie, študijný odbor nerozhoduje. Prax výhodou. Požaduje sa PC gramotnosť na pokročilej úrovni, komunikatívnosť, fyzická zdatnosť. Znalosť maďarského jazyka je výhodou. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0902 960 444, emailom [email protected]
OBSLUHA ČERPACEJ STANICE Fortis MK s.r.o., Točnica 144, 985 22. Miesto výkonu práce: Čerpacia stanica SLOVNAFT, Košická cesta, RIMAVSKÁ SOBOTA Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie resp. úplné stredné odborné vzdelanie. Prax v odbore je výhodou. Životopisy môžete zasielať na email: [email protected]
OBSLUHA V ESPRESSE na čerpacej stanici Fortis MK s.r.o., Točnica 144, 985 22. Miesto výkonu práce: Čerpacia stanica SLOVNAFT, Košická cesta, RIMAVSKÁ SOBOTA Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie resp. úplné stredné odborné vzdelanie. Prax v odbore je výhodou. Životopisy môžete zasielať na email: [email protected]
MURÁR PANORAMA SLOVAKIA,s .r.o., Kolonáda 4685, 984 01 Lučenec. Miesto výkonu práce: Svätoplukova 4, Rimavská Sobota, OKRES RIMAVSKÁ SOBOTA, TRNAVSKÝ KRAJ a TRENČÍN Požaduje sa nižšie stredné odborné vzdelanie, fyzická zdatnosť. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0908 966 898 resp. emailom: [email protected]
UČITEĽ ANGLICKÉHO JAZYKA Stredná odborná škola, Hlavná škola 425, 981 11 Hnúšťa Požaduje sa úplné stredné odborné vzdelanie a vyššie vzdelanie, Pcgramotnosť: MS Word, Ecxel, Outlook- základy, Internet- pokročilý, finančná a ekonomická gramotnosť, komunikatívnosť. Telefonicky kontaktovať na čísle: 047/5422426, 0905 405 188, emailom: [email protected]
UČITEĽ ODBORNÝCH PREDMETOV- textil a odevníctvo Stredná odborná škola, Hlavná škola 425, 981 11 Hnúšťa Požaduje sa vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, pedagogická prax výhodou. PC gramotnosť (MS Word, Excel, PowerPoint- pokročilý). Telefonicky kontaktovať na čísle: 047/5422426, 0905 405 188, emailom: [email protected]
INŠTALATÉR, VODÁR, KÚRENÁR EUROSTAV, spol. s.r.o., Rožňavská 2084, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa nižšie stredné odborné vzdelanie, prax aspoň 1 rok, VP skupiny "B", manuálna zručnosť a cieľavedomosť. Telefonicky kontaktovať na čísle: 047/5626224, emailom: [email protected]
ČAŠNÍK / ČAŠNÍČKA AGRISON, s.r.o., Nám. Š. M. Daxnera 413, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore čašník, servírka, kulktivovaný slovný prejav, znalosť anglického alebo maďarského jazyka na pokročilej úrovni, spoľahlivosť a zodpovednosť. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0911 755 635, emailom: [email protected]
VIAZANÝ FINANČNÝ AGENT Allianz, Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava. Miesto výkonu práce: RS Požaduje sa minimálne úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a vyššie vzdelanie, prax výhodou, PC gramotnosť- pokročilá úroveň, VP skupina "B", komunikatívnosť, flexibilita, ochota vzdelávať sa. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0903 966 706, emailom: [email protected]
TELEFONISTA Adrian Kocsis (Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.), Jablonov nad Turňou 10, 049 43 Jablonov nad Turňou. Miesto výkonu práce: Hlavné námestie 1 RS Požaduje sa stredné odborné vzdelanie, Telefonicky kontaktovať na čísle: 0915 943 764, emailom: [email protected]
MAJSTER ODBORNEJ VÝCHOVY- textil a odevníctvo Stredná odborná škola, Hlavná škola 425, 981 11 Hnúšťa Požaduje sa stredné odborné vzdelanie s výučným listom v študijnom odbore textil a odevníctvo, resp. stredné odborné vzdelanie s maturitou.Požaduje sa pedagogické minimum, resp. ochota toto štúdium počas vykonávania praxe získať. Pedagogická prax výhodou. PC gramotnosť (MS Word, Excel, PowerPoint- pokročilý). Telefonicky kontaktovať na čísle: 047/5422426, 0905 405 188, emailom: [email protected]
MZDOVÝ ÚČTOVNÍK Detský domov, Cukrovarská 127/17, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa úplné stredné odborné vzdelanie ekonomického zamerania, Pc gramotnosť: MS Word, Ecxel, Outlook, Power point na urovni pokročilý.Prax v odbore, osvedčenia z oblasti ekonomiky, účtovníctva, personalistiky sú výhodou. Životopis môžete zasielať na email: [email protected], telefonický kontakt na zamestnávateľa 047/2344021. Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta sa bude konať dňa 23.8.2016 o 09:30 hod. v Detskom domove, Cukrovarská 127/17, Rimavská Sobota.
PRACOVNÍK V POTRAVINÁRSKEJ VÝROBE RISO- R, s.r.o. Košická cesta 2074, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie s výučným listom. Požaduje sa prax minimálne 1 rok, manuálna zručnosť a fyzická zdatnosť. Potrebné je platné osvedčenie na vedenie VZV, veľkou výhodou je odborná spôsobilosť v elektrotechnike, resp. zváračský preukaz. Telefonicky kontaktovať na čísle: 047/5631187, resp. emailom: [email protected]
PREDAVAČ NÁHRADNÝCH DIELOV NA NÁKLADNÉ AUTÁ MOKOV s.r.o. Školská 17, 979 01 Ri mavská Sobota Požaduje sa stredné odborné, resp. úplné stredné odborné vzdelanie v príslušnom technickom študijnom odbore, VP skupina "B", znalosť maďarského jazyka, PC gramotnosť. Životopis môžete zasielať na email:[email protected]
KLIENTSKÝ PRACOVNÍK NA POŠTE PB PARTNER, a.s., Dvorákovo nábrežie 4, 81102 Bratislava- Staré Mesto. Miesto výkonu práce: Hnúšťa Požaduje sa úplné stredné odborné vzdelanie a vyššie vzdelanie, Pcgramotnosť: MS Word, Ecxel, Outlook- základy, Internet- pokročilý, finančná a ekonomická gramotnosť, komunikatívnosť. Životopis zasielať na email: [email protected]
KLIENTSKÝ PRACOVNÍK NA POŠTE PB PARTNER, a.s., Dvorákovo nábrežie 4, 81102 Bratislava- Staré Mesto. Miesto výkonu práce: RS Požaduje sa úplné stredné odborné vzdelanie a vyššie vzdelanie, Pcgramotnosť: MS Word, Ecxel, Outlook- základy, Internet- pokročilý, finančná a ekonomická gramotnosť, komunikatívnosť. Životopis zasielať na email: [email protected]
OBCHODNÝ ZÁSTUPCA / ZÁSTUPKYŇA Ján Ďurica, Okružná 1447/36, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa stredné odborné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, prax v odbore je výhodou, PC gramotnosť na pokročilej úrovni (MS Word, Excel), VP skupiny "B", ako aj komunikatívnosť, spoľahlivosť. Životopis môžete zasielať na email: [email protected]
MONTÁŽNY PRACOVNÍK okien a dverí PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o., Kolonáda 4685, 984 01 Lučenec. Miesto výkonu práce Svätoplukova 4, RS Požaduje sa stredné odborné vzdelanie, VP skupiny "B", "C" a fyzická zdatnosť Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0908 966 898 resp. emailom: [email protected]
ČAŠNÍK / ČAŠNÍČKA Prírodné jódové kúpele Číž, a.s. Požaduje sa ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v odbore čašník, servírka, prax v odbore aspoň 1 rok, komunikatívnosť a precíznosť. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 047/55 109 54 resp. emailom: [email protected]
AGENTÚRNY RIADITEĽ / KA Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., Grösslingová 77, 824 68 Bratislava. Miesto výkonu práce: R. Sobota Požaduje sa miniálne základnévzdelanie, spoľahlivosť, zodpovednosť. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0917 833 124 resp. emailom: [email protected]
PRACOVNÍK V PREDAJNI NÁBYTKU (predaj, montáž, sklad) LOJA, spol. s r.o., Poštová 66, 982 01 Tornaľa. Miesto výkonu práce: Chrenovisko 2676, RIMAVSKÁ SOBOTA Požaduje sa ukončené úplné stredné odborné vzdelanie, prax aspoň 1 rok, PC gramotnosť na pokročilej úrovni, VP skupiny "B", ako aj komunikatívnosť, cieľavedomosť, organizačné a motivačné schopnosti. Telefonicky kontaktovať na čísle: 047/5011360, emailom: [email protected]
MURÁR Horestav, spol. s r.o., Bottovo 59, 980 41 Dubovec Požaduje sa stredné odborné vzdelanie s výučným listom v študijnom odbore murár, resp. príslušnom študijnom odbore. Prax minimálne 2 roky. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0911 493 466, emailom: [email protected]
PREDAJCA NA ČERPACEJ STANICI SHELL GRK, s.r.o., Žánovská 4643/7, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie s výučným listom, resp. maturitou. Ukončené vzdelanie v študijnom odbore: predavač, pekár výhodou. Prax výhodou, nie podmienkou. Požaduje sa zdravotný preukaz. Telefonicky kontaktovať na čísle: 047/5634996, 0915 904 882
ROBOTNÍK MӒSOVEJ VÝROBY TAURIS, a.s. Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa nižšie stredné vzdelanie. Telefonicky kontaktovať na čísle: 047/5618278, emailom: [email protected]
STAVEBNÝ TESÁR Horestav, spol. s r.o., Bottovo 59, 980 41 Dubovec Požaduje sa stredné odborné vzdelanie s výučným listom v študijnom odbore stavebný tesár, resp. príslušnom študijnom odbore. Prax minimálne 2 roky. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0911 493 466, emailom: [email protected]
ZVÁRAČ CO2, ARGOMIX YPRON, s.r.o. Lubeník 193, 049 18 Lubeník, Miesto výkonu práce: Cukrovarská 2030, RIMAVSKÁ SOBOTA Požaduje sa stredné odborné vzdelanie, resp. zváračský preukaz. Prax výhodou. Telefoniocky kontaktovať na čísle: 0905 754 626, emailom: [email protected]
OBRÁBAČ KOVOV YPRON, s.r.o. Lubeník 193, 049 18 Lubeník, Miesto výkonu práce: Cukrovarská 2030, RIMAVSKÁ SOBOTA Požaduje sa stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore obrábač kovov.Prax výhodou. Telefoniocky kontaktovať na čísle: 0905 754 626, emailom: [email protected]
ZÁMOČNÍK YPRON, s.r.o. Lubeník 193, 049 18 Lubeník, Miesto výkonu práce: Cukrovarská 2030, RIMAVSKÁ SOBOTA Požaduje sa stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore zámočník.Prax výhodou. Telefoniocky kontaktovať na čísle: 0905 754 626, emailom: [email protected]
MALIAR STAVART, s.r.o. Čerenčianska 22, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa stredné odborné vzdeanie s výučným listom. Telefonicky kontaktovať na čísle: 047/5631012, emailom: [email protected]
STROJNÍK STAVART, s.r.o. Čerenčianska 22, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa stredné odborné vzdelanie s výučným listom, preukaz obsluhy strojov a zariadení- CATEPILLAR, prax minimálne 3 mesiace. Telefonicky kontaktovať na čísle: 047/5631012, emailom: [email protected]
PRACONÍK V POTRAVINÁRSKEJ VÝROBE Gemermilk rs, s.r.o., B. Bartóka 41, 979 01 Rimavská Sobota Požadujes sa úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou. PC gramotnosť: MS Word, Excel- základy. Telefonicky kontaktovať na čísle: 047/5621230, emailom: [email protected]
POMOCNÝ PRACOVNÍK v drevospracujúcej výrobe SKIPPI Nitra, s.r.o. Rapatská 898, 951 35. Miesto výkonu práce: Veľké Zálužie, Okres NITRA Požaduje sa minimálne nižšie stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba, spracúvanie dreva, manuálna zručnosť a fyzická zdatnosť. Životopis môžete zasielať na email: [email protected], telefonický kontakt na zamestnávateľa 037/65 92 627. Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta sa bude konať dňa 22.8.2016 o 09:00 hod. v zasadačke ÚPSVR Rimavská Sobota, Čerenčianska 18, 979 01 Rimavská Sobota. Na VK je potrebné si priniesť životopis, občiansky preukaz, resp. vysvedčenia, certifikáty.
NASTAVOVAČ a OPERÁTOR (obsluha drevoobrábacích strojov - CNC strojov) SKIPPI Nitra, s.r.o. Rapatská 898, 951 35. Miesto výkonu práce: Veľké Zálužie, Okres NITRA Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba. PC znalosti (MS Word, Excel, Power Point) na užívateľskej úrovni, technické myslenie, schopnosť čítať technickú dokumentáciu. Životopis môžete zasielať na email: mhrabinov[email protected], telefonický kontakt na zamestnávateľa 037/65 92 627
LAKOVAČ kovových konštrukcií Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. Požaduje sa minimálne  stredné odborné vzdelanie s výučným listom v odbore, prax v odbore 1-2 roky. Životopis môžete zasielať na email: [email protected], telefonický kontakt na zamestnávateľa 047/55 11 656
POMOCNÝ PRACOVNÍK (kamenárske, betonárske a búracie práce) Lukam-sk, s.r.o. Požaduje sa  stredné odborné vzdelanie s výučným listom, VP  skupiny  "B", fyzická zdatnosť. Prax v odbore je výhodou. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0911 465 406. Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné  vopred telefonicky dohodnúť.
ELEKTROMONTÉR LUBAJ s.r.o. Požaduje sa  stredné odborné vzdelanie s výučným listom v študijnom odbore elektrotechnik, mechanik strojov a zariadení a pod., fyzická zdatnosť a manuálna zručnosť. Životopis môžete zasielať na email: i[email protected], telefonický kontakt na zamestnávateľa 0908 939 171
ZÁMOČNÍK, NÁSTROJÁR LUBAJ s.r.o. Požaduje sa  stredné odborné vzdelanie s výučným listom  a  fyzická zdatnosť. Ukončené vzdelanie v odbore a prax sú výhodou. Životopis môžete zasielať na email: i[email protected], telefonický kontakt na zamestnávateľa 0908 939 171
ČAŠNÍK / ČAŠNÍČKA BRAGA GASTRO s.r.o. Motorest CIEĽ, Čierna Lúka Ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie. Výhodou v študijnom odbore čašník. Prax výhodou. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0915 720 210. Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné vopred telefonicky dohodnúť.
UČITEĽ / KA     SLOVENSKÉHO a RUSKÉHO JAZYKA Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium Požaduje sa minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov  slovenský a ruský jazyk. PC znalosti (MS Word, Excel, Power Point) na vysokej úrovni. Životopis zasielať na email: [email protected]
KOZMETIČKA Renáta Kureková RK ŠTÚDIO Ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie s výučným listom. Výhodou v študijnom odbore kozmetička. Prax výhodou. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0903 551 931, 047/56 323 33
KADERNÍK / ČKA Renáta Kureková RK ŠTÚDIO Ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie s výučným listom. Výhodou v študijnom odbore kaderník. Prax výhodou. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0903 551 931, 047/56 323 33
ŠPORTOVÝ JAZDEC- PARKÚR (PM  vhodné pre cudzinca) CARPATHIA EQUUS, s.r.o. Ukončené minimálne nižšie stredné vzdelanie a vyššie vzdelanie, požaduje sa minimálne 10 rokov praxe, znalosť anglického a ruského jazyka na vysokej úrovni C1 a C2, znalosť medzinárodných pravidiel parkúrových skokov na koni, skúsenosti v chove koní.  Telefonicky kontaktovať na čísle: 0041796156078, emailom: [email protected]
VODIČ KAMIÓNOVEJ DOPRAVY Peter Barilla - PE PLAST PACKAGING Požaduje sa  stredné odborné vzdelanie, VP  skupiny  C+E, kvalifikačná karta vodiča a karta vodiča.  Zamestnávateľa je potrebné telefonicky kontaktovať na tel. č. 0903 825 444 alebo zaslať životopis na email: [email protected]
KUCHÁR / KUCHÁRKA BRAGA GASTRO s.r.o. Ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore kuchár. Prax výhodou. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0915 720 210. Osobné stretnutie so zamestnávateľom je potrebné vopred telefonicky dohodnúť.
KUCHÁR / KUCHÁRKA Reedukačné centrum Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie s  výučným listom v študijnom odbore kuchár  a prax v odbore minimálne 3 roky. Životopisy môžete zasielať na email: rddcerencan[email protected]. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.
PEKÁR / KA Miroslav Juhás - MIVE Pek Ukončené nižšie stredné vzdelanie a vyššie vzdelanie. Výhodou v študijnom odbore kuchár, pekár. Prax výhodou. Telefonicky kontaktovať na čísle: 047/43 33 407, emailom: [email protected].
PREDAVAČ / KA  s inkasom - elektro TESCO STORES SR, a.s. Požaduje sa  nižšie stredné odborné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, bezúhonnosť,ako aj zodpovedný prístup k práci, spoľahlivosť, samostatnosť a komunikatívnosť. PM je vhodné aj pre absolventa. Životopis môžete zasielať na email: [email protected]
PREDAVAČ / KA s inkasom TESCO STORES SR, a.s. Požaduje sa  nižšie stredné odborné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, bezúhonnosť,ako aj zodpovedný prístup k práci, spoľahlivosť, samostatnosť a komunikatívnosť. PM je vhodné aj pre absolventa. Životopis môžete zasielať na email: [email protected]
STOLÁR INDECO s.r.o. Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie s výučnýjm listom v študijnom odbore  stolár, prax výhodou.  Životopis môžete zasielať na email: indec[email protected], telefonický kontakt na zamestnávateľa 047/56 24 544
MÄSIAR / KA TESCO STORES SR, a.s. Požaduje sa  nižšie stredné odborné vzdelanie,stredné odborné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, bezúhonnosť,ako aj zodpovedný prístup k práci, spoľahlivosť a komunikatívnosť. PM je vhodné aj pre absolventa. Životopis môžete zasielať na email: [email protected]
ŠPECIALISTA PREDAJA  - poradca zákazníka TESCO STORES SR, a.s. Požaduje sa  nižšie stredné odborné vzdelanie,stredné odborné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie. Zodpovedný prístup k práci, komunikačné schopnosti a  dobrá výslovnosť. Životopis môžete zasielať na email: [email protected]
LEKÁR BEZ ŠPECIALIZÁCIE - odd.vnútorného lekárstva (vhodné pre cudzinca) Svet zdravia, a.s. Požaduje sa minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, prax výhodou, PC znalosti (MS Word, Excel, internet) - pokročilý Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 047/56 12 421, emailom: [email protected]
STROJNÍK NA RÝPADLO, NAKLADAČ GEMERSTAV, s.r.o. Cintorínska 712, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa ukončené úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v študijnom odbore chémia, prax je výhodou, VP skupina "B", PC gramotnosť- MS Word, Excel- základy. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0902 960 444, emailom [email protected]
OBLASTNÝ MANAŽÉR Adrian Kocsis (Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.) Požaduje sa minimálne 2 roky praxe v odbore a platný strojnícky preukaz. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0915 943 764, emailom: [email protected]
POMOCNÝ PRACOVNÍK PRI ELEKTROINŠTALÁCII MONITOR, s.r.o. Požaduje sa minimálne ukončené stredné odborné vzdelanie v elektrotechnickom študijnom odbore, resp. príbuznom študijnom odbore, PC gramotnosť - základy. Prax a znalosť maďarského jazyka a VP "B" výhodou. Osobitné podmienky: toto pracovné miesto Telefonicky kontaktovať na čísle: 0905 127 201, emailom: [email protected]
UČITEĽ / KA MATEMATIKY ZŠ Viktora Szombathyho s vyučovacím jazykom maďarským - Szombathy Viktor Alapiskola Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore: učiteľstvo matematiky, prax nie je podmienkou. Požaduje sa znalosť maďarského jazyka na vysokej úrovni. Telefonicky kontaktovať na čísle: 047/5698425, emailom: [email protected]
UČITEĽ / KA TELESNEJ VÝCHOVY ZŠ Viktora Szombathyho s vyučovacím jazykom maďarským - Szombathy Viktor Alapiskola Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore: učiteľstvo telesnej výchovy, prax nie je podmienkou. Požaduje sa znalosť maďarského jazyka na vysokej úrovni. Telefonicky kontaktovať na čísle: 047/5698425, emailom: [email protected]
UČITEĽ / KA NEMECKÉHO JAZYKA ZŠ Viktora Szombathyho s vyučovacím jazykom maďarským - Szombathy Viktor Alapiskola Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore: učiteľstvo nemeckého jazyka, prax nie je podmienkou. Požaduje sa znalosť maďarského jazyka na vysokej úrovni. Telefonicky kontaktovať na čísle: 047/5698425, emailom: [email protected]
ZDRAVOTNÁ SESTRA Svet zdravia, a.s. Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a vyššie vzdelanie v študijnom odbore zdravotná sestra, všeobecná sestra. Prax výhodou. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 047/56 12 421, emailom: [email protected]
ZDRAVOTNÁ SESTRA (vhodné pre cudzinca) Svet zdravia, a.s. Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota Požaduje sa minimálne úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v študijnom odbore všeobecná sestra, požaduje sa prax na pediatrii minimálne 1 rok, PC znalosti (MS Word, Excel)- základy Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 047/56 12 421, emailom: [email protected]

Zdroj: UPSVaR


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross