No active "ca-sidebar-197687" sidebar

ÚPSVaR: Hľadajú predavačov, administratívneho pracovníka aj učiteľky

12. mája 2016 |  | | |

upsvarÚrad práce v Rimavskej Sobote aktualizoval prehľad voľných pracovných miest v okrese aj na Slovensku. V ponuke je viac ako 60 profesií a viac ako 100 pracovných miest. Pracovné inzeráty nájdete tiež v rubrike najnovšie pracovné inzeráty na Rimava.sk.

Názov profesie Zamestnávateľ   Vzdelanie/znalosti  Telefón/e-mail. adresa
PREDAVAČ/KA VERIKO s.r.o. Svadobný salón VALENTÍNA, B. Bartóka 10, RIMAVSKÁ SOBOTA Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie s výučným listom, príjemné vystupovanie. Prax v odbore a znalosť MJ je výhodou. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0917 790 034, emailom: [email protected]
PREDAVAČ/KA KIK textil a Non- Food, spol. s r.o. Panenská 6, 911 03 Bratislava- Staré Mesto. Miesto práce: P. Hostinského, RIMAVSKÁ SOBOTA Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie a vyšši vzdelanie v strojárskom študijnom odbore: zámočník, obrábač kovov, automechanik. Kontaktovať emailom: [email protected]
ŠPECIALISTA PREDAJA - poradca zákazníka TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava Požaduje sa nižšie stredné odborné vzdelanie,stredné odborné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie. Zodpovedný prístup k práci, komunikačné schopnosti a dobrá výslovnosť. Životopis môžete zasielať na email: [email protected]
UČITEĽ / KA I. stupňa základnej školy Základná škola, Jesenské, Ul. Mieru 154, 980 02 Jesenské Požaduje sa minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, prax v odbore aspoň 1 rok, PC znalosti (MS Word, Excel, internet) - pokročilý. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0911 298 447, emailom: [email protected]
LEKÁR BEZ ŠPECIALIZÁCIE - odd.vnútorného lekárstva (vhodné pre cudzinca) Svet zdravia, a.s. Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota Požaduje sa minimálne vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, prax výhodou, PC znalosti (MS Word, Excel, internet) - pokročilý Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 047/56 12 421, emailom: [email protected]
MZDOVÝ ÚČTOVNÍK/PERSONALISTA (práca na dohodu 40 h. mesačne) Stredná odborná škola v Hnúšti, Hlavná 425, 981 11 Hnúšťa Ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou a vyššie vzdelanie v ekonomickom študijnom odbore, prax výhodou, PC gramotnosť: MS Word, Excel- pokročilá úroveň, PowerPoint- základy. Telefonicky kontaktovať na čísle: 047/5422426, 0905 405 188, emailom: [email protected]
ČAŠNÍK / ČAŠNÍČKA Kocka Trade, s.r.o. Klokočova 739, 981 01 Hnúšťa Požaduje sa sa minimálne nižšie stredné vzdelanie. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0904 100 095, emailom: [email protected]
SOCIÁLNY PRACOVNÍK FEMINA Domov sociálnych služieb, SNP 419,980 22 Veľký Blh Požaduje sa vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore sociálna práca, prax minimálne 3 roky, PC znalosti- MS Word- základy, VP skupina "B". Telefonicky kontaktovať na čísle: 05696516, emailom: [email protected]
ODBORNÝ GARANT KOMUNITNÉHO CENTRA Šanca pre Dražice, OZ. Miesto výkonu práce: Vrbovce Požaduje sa vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore sociálna práca, resp. VŚ vzdelanie II. stupňa v študijných odboroch: psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, resp. pedagogického zamerania v prípade, že takýto záujmeca má uzatvorený pracovný pomer k 1.1.2015 a vykonáva činnosť sociálneho pracovníka. Požaduje sa prax minimálne 3 roky a znalosť SJ na úrovni C1. Uzávierka na podanie žiadostí je 6.5.2016. K žiadosti sa prikladá: životopis vo formáte Europass, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, referencie, certifikáty, doklady potvrdzujúcu prax, súhlas so spracovaním osobných údajov. Na VK budú pozvaní len záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0948 039 114, emailom: [email protected]
SKLADNÍK AUTO-MOTO RS s.r.o.. Cintorínska 3616, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa minmálne stredné odborné vzdelanie s výučným listom, prax výhodou, fyzická zdatnosť. Osobitné podmienky: Nakoľko sa toto PM vytvára v zmysle § 51a zákona o službách zamestnanosti - NP "Úspešne na trhu práce" PM musí byť obsadené uchádzačom o zamestnanie vo veku do 29 rokov veku (-1 deň), ktorý je v evidencii nezamestnaných minimálne pol roka, resp. uchádzačom o zamestnanie do 25 rokov (-1 deň), ktorý je v evidencii nezamestnaných občanov minimálne 3 mesiace. Zároveň takýto uchádzač o zamestnanie musí spĺňať podmienkou, že od ukončenia štúdia nemohol mať prvé pravidelne platené zamestnanie (minimálne 6 mesiacov na PZ). Záujemcovia sa môžu o pracovnej ponuke informovať priamo na prevádzke na Cintorínskej ulici č. 3616 v čase od 08:00 - 16:00 hod. (Pondelok-Piatok)
PRACOVNÍK CESTOVNEJ KANCELÁRIE Marta Frídelová- MEDIA tour. Hlavné námestie 5, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa minimálne úplné stredné vzdelanie s maturitou a vyššie vzdelanie, výhodou, nie podmienkou je ukončené vzdelanie v študijnom odbore cestovný ruch, prax výhodou. Požaduje sa PC gramotnosť na pokročilej úrovni, komunikatívnosť a znalosť anglického jazyka. Životopisy zasielať na email: [email protected]. Vybraní záujemcovia budú oslovení zo strany zamestnávateľa.
POMOCNÝ STAVEBNÝ ROBOTNÍK Tomáš Paššák, Švermova 187, 981 01 Hnúšťa Prax výhodou. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0910 341 701, emailom:[email protected]
ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK vo výrobe (PM vhodné pre občana so ZP) MM Retail s.r.o. B. Bartóka 1048/24, Rimavská Sobota Požaduje sa úplné stredné odborné vzdelanie, znalosť MS Word, Excel na elementárnej úrovni. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0904 354 798, emailom: [email protected], [email protected]
ČAŠNÍK / ČAŠNÍČKA Alexandra Šáriová SALUTE. B. Bartóka 1038, Rimavská Sobota Požaduje sa stredné odborné vzdelanie v odbore čašník/servírka, prax v odbore je výhodou. Výberové konanie sa bude konať dňa 13.5.2016 o 09:00 hod. v zasadačke, č.d. 100 na ÚPSVR. Telefonický kontakt na zamestnávateľa 0917 152 232, email: [email protected]
CHEMICKÝ LABORANT Bio CON 1, s.r.o. Hlavná 950, Priemyselný park, 981 01 Hnúšťa Požaduje sa ukončené úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v študijnom odbore chémia, prax je výhodou, VP skupina "B", PC gramotnosť- MS Word, Excel- základy. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0918 906 457, emailom: [email protected]
ELEKTROTECHNIK Bio CON 1, s.r.o. Hlavná 950, Priemyselný park, 981 01 Hnúšťa Požaduje sa ukončené úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v študijnom odbore elektrotechnik, prax je výhodou, VP skupina "B", PC gramotnosť- MS Word, Excel- základy. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0918 906 457, emailom: [email protected]
OŠETROVATEĽ OVIEC Roľnícke družstvo Klenovec, 1. Mája, 980 55 Klenovec Ukončené základné vzdelanie. Zamestnávateľ poskytuje možnosť ubytovania. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0902 623 438, emailom: [email protected]
OŠETROVATEĽ OVIEC AGROKOL, spol. s r.o. 980 53 Rimavská Baňa Ukončené základné vzdelanie, zdravotný preukaz. Zamestnávateľ poskytuje možnosť ubytovania+ strava. Telefonciky kontaktovať na čísle: 0905 843 369, emailom: [email protected]
ČAŠNÍK / ČAŠNÍČKA AGRISON, s.r.o. Nám. Š.M.Daxnera413, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa stredné odborné vzdelanie v odbore čašník/servírka, znalosť AJ alebo MJ na pokročilej úrovni, spoľhlivosť a komunikácia. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0911 755 635, emailom: [email protected]
POMOCNÝ PRACOVNÍK v lesníctve Libor Berky Nábrežie Rimavy 455, 981 01 Hnúšťa Požaduje sa minimálne základné vzdelanie, fyzická zdatnosť, spoľahlivosť a ochota pracovať. Výberové konanie sa bude konať dňa 2.5.2016 o 09:00 hod. v zasadačke, č.d. 100 na ÚPSVR. Telefonický kontakt na zamestnávateľa 0949 105 205, email: [email protected]
PILČÍK Libor Berky Nábrežie Rimavy 455, 981 01 Hnúšťa Podmienkou pilčícky preukaz. Výberové konanie sa bude konať dňa 2.5.2016 o  10:30 hod. v zasadačke, č.d. 100 na ÚPSVR. Telefonický kontakt na zamestnávateľa 0949 105 205, email: [email protected]
KOORDINÁTOR STAVEBNÝCH A SERVISNÝCH PRÁC I.MAR , spol. s.r.o. Jánošíková ul. 1 (na Pošte), RIMAVSKÁ SOBOTA Požaduje sa úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou, prax v odbore minimálne 1 rok, VP skupina "B", PC gramotnosť- MS World, Excel- základy. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0911 615 444, emailom: [email protected]
STAVEBNÝ ROZPOČTÁR / KA I.MAR , spol. s.r.o. Jánošíková ul. 1 (na Pošte), RIMAVSKÁ SOBOTA Požaduje sa minimálne úplné stredné odborné vzdelanie v študijných odboroch stavebného a technického zamerania. Schopnosť čítať a porozumieť projektovej dokumentácii, ovládanie štruktúry stavebných rozpočtov a stavebnej legislatíve, PC gramotnosť (WORD, EXCEL, OUTLOOK) na pokročilej úrovni, znalosť AutoCAD programu na elementárnej úrovni. Prax v odbore nie je podmienkou. Životopis môžete zasielať na email: [email protected]
PREDAVAČ MӒSOVÝCH VÝROBKOV TAURIS Cassovia, s.r.o. Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa najnižšie stredné odborné vzdelanie a vyššie vzdelanie v potravinárskom študijnom odbore potravinársky, zdravotný preukaz, resp. potravinárske minimum. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0918 600 163, resp. emailom: [email protected]
PRACOVNÍK V SKLADE s elektroinštalačným a vodoinštalačným materiálom. Ing. Milan Podhora CONSTRUCT Vajanského 80, 984 01  Lučenec Požaduje sa úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou technického zamerania, prax v odbore  je výhodou, VP skupina "B", PC gramotnosť- MS Word, Excel- pokročilá úroveň. PM je vhodné aj pre absolventa. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0918 532 870
OSOBNÝ BANKÁR Prima banka Slovensko, a.s. Hodžova11, 010 11 Žilina. Miesto výkonu práce R. Sobota Požaduje sa stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore - ekonómia a prax v odbore 2 roky. PC gramotnosť - MS Word, Excel, Outlook, Internet na pokročilej úrovni, znalosť anglického jazyka  - A1 a A2 úroveň.  Ďalšie požiadavky: min. 2 roky skúseností s prácou v predaji, službách a komunikáciou s klientom, komunikačné a organizačné schopnosti. Životopis je potrebné zasielať na email: [email protected].
PREDAVAČ/KA v mäsiarstve G quality, s.r.o. Rožňavská 847/1, 979 01  Rimavská Sobota Požaduje sa úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou, prax a vzdelanie v odbore  sú výhodou, PC gramotnosť- MS Word, Excel- základná úroveň. PM je vhodné aj pre absolventa. Zamestnávateľa je potrebné telefonicky kontaktovať na tel. č. 0902 208 064 alebo zaslať životopis na email: [email protected]
PRACOVNÍK STRÁŽNEJ SLUŽBY ASF FENIX SECURITY s.r.o. Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza. Miesto výkonu práce: BA, SR Požaduje sa  minimálne základné vzdelanie, preukaz odbornej spôsobilosti  na výkon strážnej služby podľa zákona 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej  bezpečnosti v platnom znení. Bez požiadavky na odbornú prax. PC gramotnosť na elementárnej úrovni. Zamestnávateľ poskytuje ubytovanie. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0917 997 066, emailom: [email protected]
POMOCNÝ PRACOVNÍK NA FARME Agrofarma Mikulov, s.r.o. Prievidzká 254, 972 01 Bojnice. Miesto výkonu práce: UZOVSKÁ PANICA- ČASŤ NOVÝ MIKULOV Nakoľko sa jedná o fyzickú prácu okolo zvierat a farmy požaduje sa fyzická zdatnosť a dobrý zdravotný stav. Osobitné podmienky: Nakoľko sa toto pracovné miesto vytvára v zmysle § 54 zákona o službách zamestnanosti- NP Cesta z kruhu nezamestnanosti, musí byť obsadené uchádzačom o zamestnanie, ktorý je v evidencii nezamestnaných občanov minimálne 2 roky. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0905 604 899, emailom: [email protected]
KUCHÁR Svet zdravia, a.s. Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie s výučným listom v študijnom odbore kuchár, prax v odbore minimálne 2 roky. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0475612421, emailom: [email protected]
OBLASTNÝ MANAŽÉR Adrian Kocsis (Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.) Jablonov nad Turňou 10, 049 43 Jablonov nad Turňou Požaduje sa stredné odborné vzdelanie, Telefonicky kontaktovať na čísle: 0915 943 764, emailom: [email protected]
STROJNÍK NA RÝPADLO, NAKLADAČ GEMERSTAV, s.r.o.  Cintorínska 712, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa minimálne 2 roky praxe v odbore a platný strojnícky preukaz. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0902 960 444, emailom [email protected]
UČITEĽ ANGLICKÉHO JAZYKA Stredná odborná škola - Szakközépiskola Šafárikova 56, 982 01  Tornaľa Požaduje sa VŠ vzdelanie II. stupňa, pedagogické minimum, znalosť AJ na vysokej úrovni, MJ a NJ na elementárnej úrovni, VP skupiny "B", PC gramotnosť Word, Excel, Power Point na pokročilej úrovni. Zamestnávateľa je potrebné telefonicky kontaktovať na tel. č. 047/5522658 alebo zaslať životopis na email: [email protected]
POŠTOVÝ BANKÁR PB PARTNER , a.s. Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava Požaduje sa úplné stredné odborné vzdelanie, PC gramotnosť, komunikačné zručnosti, finančná a ekonomická gramotnosť Zamestnávateľa je potrebné telefonicky kontaktovať na tel. č. 0911 798 207 alebo zaslať životopis na email: [email protected]
PILČÍK H.M.H.- Drevovýroba Kociha, s.r.o. Kociha 25, 980 52 Hrachovo Požaduje sa základné vzdelanie a skúsenosti s prácou pilčíka. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0919 126 050, 0907 038 364
MONTÉR, OPRAVÁR INFORMAČNÝCH Technológii Bc. Ján Drugda DJNET Sady 131/22, 979 01  Rimavská Sobota Požaduje sa minimálne úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou, prax a vzdelanie v odbore sú výhodou. PC gramotnosť  (Word, Excel, Outlook) na pokročilej úrovni. Pracovné miesto je vhodné aj pre absolventa. Zamestnávateľa je potrebné telefonicky kontaktovať na tel. č. 0903 148 917 alebo zaslať životopis na email: [email protected]
PREDVAČKA v chovateľských potrebách HAPPY PETS s.r.o., Prievidzká 1998, Handlová Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie, PC gramotnosť (Word, Excel, Outlook na elementárnej úrovni). Prax v odbore je vítaná. Životopisy  môžete zasielať na email: [email protected]
TERÉNNY SOCIÁLNY PRACOVNÍK Obec Gortva Gortva138, 980 02  Jesenské Ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v št. odbore sociálna práca, alebo VŠ vzdelanie II. stupňa v št. odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa, alebo pedagogické št. odbory s požiadavkou, že takýto uchádzač o pozíciu pracoval k 1. januáru 2015 na pozícii terénneho sociálneho pracovníka, resp. ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna práca v prípade, ak k 1. januáru 2015 pracoval na pozícii terénneho sociálneho pracovníka. Telefonicky kontaktovať na čísle: 047/5698393, emailom: [email protected]
ELEKTRIKÁR S VYHLÁŠKOU § 22 Libor Berky Nábrežie Rimavy 455, 981 01 Hnúšťa Ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou v študijnom odbore elektrotechnik, platná vyhláška §22, prax min. 2 roky. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0949 105 205, emailom: [email protected]
OPATROVATEĽKA Občianske združenie NÁŠ DOMOV, domov sociálnych služieb, chránené bývanie a chránené pracovisko Babin Most593,  980 11  Ožďany Požaduje sa minimálne nižšie stredné vzdelanie, opatrovateľský kurz, VP skupiny "B". Prax min. 6 mesiacov. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0917 607 282, životopisy zasielať na email: [email protected]
TELEFONISTA Adrián Kocsis,     (unit. manažér Allianz  Slovenská poisťovňa, a.s.) Jablonov nad Turňou 10, 04 943. Miesto výkonu práce: RS Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie. PM je vhodné aj pre absolventa. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 0915 943 764, životopisy zasielať na email: [email protected]
MALIAR/ LAKOVAČ DREVA DUŠO, s.r.o.  Kotlišská 619, 981 01 Hnúšťa Podmienkou je ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie s výučným listom v študijnom odbore maliar/lakovač, resp. prax v tomto odbore minimálne 1 rok. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0905 805 064
STOLÁR DUŠO, s.r.o.  Kotlišská 619, 981 01 Hnúšťa Podmienkou je ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie s výučným listom v študijnom odbore stolár/tesár, resp. prax v tomto odbore minimálne 1 rok. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0905 805 064
OBCHODNÝ ZÁSTUPCA cosmos flower, s.r.o. Sídlisko Rimava 1062/19, 979 01  Rimavská Sobota Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie,VP skupina "B". Životopis môžete zasielať na email: [email protected]
VODIČ NÁKLADNEJ DOPRAVY do 3,5 t Zuzana Šarkanová - Duvi Vrbovce nad Rimavou 49, Veľké  Teriakovce. Miesto výkonu práce: EÚ, SR Požaduje sa minimálne stredné odborné vzdelanie, podmienkou je prax v odbore minimálne 2 roky, VP skupina "C" a znalosť anglického resp. nemeckého jazyka. Životopisy môžete zasielať na email: [email protected].
POMOCNÝ PRACOVNÍK PRI ELEKTROINŠTALÁCII MONITOR, s.r.o. Bátka 32, 980 21 Bátka Požaduje sa minimálne ukončené stredné odborné vzdelanie v elektrotechnickom študijnom odbore, resp. príbuznom študijnom odbore, PC gramotnosť - základy.  Prax a znalosť maďarského jazyka a VP "B" výhodou. Osobitné podmienky: toto pracovné miesto bude vytvorené v rámci niektorého z národných projektov pre mladých nezamestnaných a preto musí byť obsadené uchádzačom o zamestnanie vo veku do 25 rokov (-1 deň), ktorý je v evidencii nezamestnaných minimálne 3 mesiace, resp. uchádzačom o zamestnanie vo veku do 29 rokov, ktorý je v evidencii nezamestnaných minimálne 6 mesiacov. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0905 127 201, emailom: [email protected]
UČITEĽ / KA MATEMATIKY ZŠ Viktora Szombathyho s vyučovacím jazykom maďarským - Szombathy Viktor Alapiskola Námestie slobody 141, 980 02 Jesenské Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore: učiteľstvo matematiky, prax nie je podmienkou. Požaduje sa znalosť maďarského jazyka na vysokej úrovni. Telefonicky kontaktovať na čísle: 047/5698425, emailom: [email protected]
UČITEĽ / KA TELESNEJ VÝCHOVY ZŠ Viktora Szombathyho s vyučovacím jazykom maďarským - Szombathy Viktor Alapiskola Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore: učiteľstvo telesnej výchovy, prax nie je podmienkou. Požaduje sa znalosť maďarského jazyka na vysokej úrovni. Telefonicky kontaktovať na čísle: 047/5698425, emailom: [email protected]
UČITEĽ / KA NEMECKÉHO JAZYKA ZŠ Viktora Szombathyho s vyučovacím jazykom maďarským - Szombathy Viktor Alapiskola Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore: učiteľstvo nemeckého jazyka, prax nie je podmienkou. Požaduje sa znalosť maďarského jazyka na vysokej úrovni. Telefonicky kontaktovať na čísle: 047/5698425, emailom: [email protected]
ZDRAVOTNÁ SESTRA Svet zdravia, a.s. Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a vyššie vzdelanie v študijnom odbore zdravotná sestra, všeobecná sestra. Prax výhodou. Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 047/56 12 421, emailom: [email protected]
PEKÁR / KA DUFFI, s.r.o. Kružno 156, 979 01  Rimavská Sobota Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie, prax v odbore výhodou Telefonicky kontaktovať na čísle: 0903 541 749, emailom: [email protected].
AUTOLAKOVNÍK Igor Machyniak - IGORLAK MACHYNIAK Tulipánová 4768, 97901 Rimavská Sobota Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie. Prax a vzdelanie v odbore  je výhodou nie podmienkou Telefoniky konaktovať zamestnávateľa na čísle: 0908 599 942
KUCHÁR / KUCHÁRKA Doma Trade, s.r.o. Košická cesta 2284, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie a vyššie vzdelanie v študijnom odbore kuchár, prax výhodou, nie podmienkou. Telefoniky konaktovať na čísle: 0949 606 039, emailom: [email protected]
ČAŠNÍK / ČAŠNÍČKA Doma Trade, s.r.o. Košická cesta 2284, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa ukončené stredné odborné vzdelanie a vyššie vzdelanie, študijný odbor čašník/servírka výhodou, nie podmienkou. Telefoniky konaktovať na čísle: 0949 606 039, emailom: [email protected]
STAVEBNÝ KLAMPIAR SOTER-INVEST, s.r.o. Ružová 574, 980 02 Jesenské Požadované vzdelanie minimálne stredné odborné vzdelanie. Prax resp. vzdelanie v odbore sú výhodou. Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na čísle: 0907 173 956
TESÁR SOTER-INVEST, s.r.o. Ružová 574, 980 02 Jesenské Požadované vzdelanie minimálne stredné odborné vzdelanie. Prax resp. vzdelanie v odbore sú výhodou. Zamestnávateľa môžete telefonicky kontaktovať na čísle: 0907 173 956
ZDRAVOTNÁ SESTRA (vhodné pre cudzinca) Svet zdravia, a.s. Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota Požaduje sa minimálne úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v študijnom odbore všeobecná sestra, požaduje sa prax na pediatrii minimálne 1 rok, PC znalosti (MS Word, Excel)- základy Telefonicky kontaktovať zamestnávateľa na čísle: 047/56 12 421, emailom: [email protected]
PEKÁR / KA KORO, s.r.o. Na Chrenovisku 2674, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore pekár, resp. cukrár, prax 2 roky. Telefonicky kontaktovať na čísle: 047/5633788, 0903 632 250, resp. emailom: [email protected]
KUCHÁR / KA KORO, s.r.o. Na Chrenovisku 2674, 979 01 Rimavská Sobota Požaduje sa stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore kuchár, prax 2 roky. Telefonicky kontaktovať na čísle: 0911 325 571, emailom: [email protected]

 


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross