No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Úrad práce poskytuje finančné príspevky na vykonávanie absolventskej praxe pre mladých

8. júla 2024 | | |  | 
Zdroj: Rimava.sk

RIMAVSKÁ SOBOTA – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote informoval o projekte, ktorý je zameraný na podporu zvýšenia zamestnateľnosti. Projekt sa týka maldých ľudí a je zameraný na získavanie a prehlbovanie pracovných zručností a praktických skúseností.

Ako ďalej UPSVaR informoval, do projektu môžu byť zapojení absolventi, ktorí získali najviac úplné stredné odborné vzdelanie a zároveň sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie (UoZ) najmenej mesiac. Podmienku musí spĺňať v deň nástupu na prax.

Zapojiť sa môžu tiež uchádzači o prácu vo veku do 30 rokov mínus 1 deň, podmienku musí spĺňať v deň nástupu na prax, musí tiež spĺňať nasledovné podmienky: nie je zamestnaný, nepokračuje v procese vzdelávania, ani sa nezúčastňuje odbornej prípravy, nevykonával prax v činnosti, resp. v profesii, ktorú už vykonával v rámci niektorého z nástrojov aktívnych opatrení na trhu práce. 

Článok pokračuje pod reklamou


Oprávnený zamestnávateľ musí pôsobiť v oblasti zelenej, sociálnej alebo digitálnej ekonomiky, prípadne pracovné pozície na vykonávanie praxe budú v odvetviach v súlade s prioritami zelenej, sociálnejdigitálnej ekonomiky. 

Prax sa vykonáva najmenej 3 a najviac 6 mesiacov bez možnosti jej predĺženia a opakovaného vykonávania. Rozsah vykonávania praxe je  maximálne 20 hodín týždenne a zároveň maximálne 80 hodín mesačne

Finančný príspevok sa poskytuje mesačne po dobu najviac 6 mesiacov vo výške sumy aktuálne platného životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu vo výške 273,99 €  + náhrada na úrazové poistenie vo výške maximálne 15 €.


Bližšie informácie o poskytnutí príspevku Vám poskytne Úrad, práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota, Čerenčianska 18, 979 01 Rimavská Sobota,  AOTP a P – Bc. Kristína Fűkővá  2.poschodie, kanc .č.: 306, telef.č.: 047/2450461, e-mail: [email protected]


NENECHAJTE SI UJSŤ


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross