No active "ca-sidebar-197687" sidebar

V Hnúšti využili prácu odsúdených, čistili cesty a rigoly

29. decembra 2010 |  | | |

Mesto Hnúšťa sa ako prvé z miest a obcí na severe okresu aktívne zapojilo do využívania práce obyvateľov mesta odsúdených za spáchanie trestného činu, ktorým bol uložený trest povinnej práce. Informoval o tom náčelník mestskej polície Milan Migaľa. Mesto Hnúšťa uzavrelo Dohodu o zabezpečení povinnej práce s Okresným súdom Rimavská Sobota, ktorou bol okrem iného určený druh, rozsah a miesto výkonu práce odsúdených.

Trest povinnej práce môže súd uložiť so súhlasom páchateľa vo výmere od 40 do 300 hodín, ak ho odsudzuje za prečin, za ktorý zákon umožňuje uložiť trest odňatia slobody, ktorého horná hranica sadzby trestu odňatia slobody nepresahuje päť rokov.

Odsúdení vykonávali v Hnúšti manuálne práce súvisiace s údržbou a čistením komunikácii, čistením zberačov vody, odtokových a záchytných rigolov a šácht ako aj súvisiace výkopové práce. Druh a rozsah prác určili Technické služby mesta Hnúšťa, priamy dohľad nad výkonom práce a jej kvalitou ako aj nad pracovnou disciplínou odsúdených vykonáva z poverenia primátora mesta hnúšťanská Mestská polícia.

Podľa slov náčelníka Migaľu sa výkonom trestu povinnej práce podarilo zabezpečiť vyčistenie a sfunkčnenie protipovodňového rigolu na Ul. Sineckej, vyčistenie odtokového kanála na Ul. Hlavnej, výkop dočasného odvodňovacieho rigolu na Ul. Zápotockej, vyčistenie cesty v Kotlišti, čistenie zberačov na Ul. Fučíkovej a Skalici či výkop protipovodňového rigolu na IBV. „Nakoľko náklady spojené s výkonom trestu povinnej práce znáša odsúdený sám, takýmto spôsobom mesto šetrí finančné prostriedky, ktoré by muselo vynaložiť na zaplatenie takýchto prác. Jediné priame náklady pre mesto predstavujú náklady na ochranné pracovné prostriedky a pracovné náradie,“ uvádza náčelník polície. Ako ďalej spomenul, zabezpečenie výkonu trestu povinnej práce mestom má u niektorých odsúdených aj pozitívny resocializačný efekt. Príkladom je prípad odsúdeného Ladislava V. Vzhľadom ku kvalitným pracovným výkonom, ktoré odsúdený pri výkone trestu odvádzal, bola medzi mestom Hnúšťa a odsúdeným uzavretá dohoda o výkone menších obecných služieb pre mesto ( tzv. aktivačné práce).

Zdroj: Rimava.sk, hnusta.sk


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross