No active "ca-sidebar-197687" sidebar

V regióne stúpol počet chorých, odborníci apelujú aj na rodičov detí

Hoci epidemiológovia už neočakávali vzostup chorobnosti na akútne respiračné ochorenia (ARO), ako aj na chrípku a jej podobné ochorenia (CHPO), predsa bol uplynulý týždeň v celom Banskobystrickom kraji v znamení zvýšeného výskytu týchto chorôb. „Oproti minulému týždňu je výskyt ARO síce len nepatrný, výskyt chrípky stúpol až takmer o 87 percent,“ uviedla Mária Tolnayová, hovorkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici. Najvyšší počet chorých hlásia lekári z regiónu Gemer-Malohont.

Podľa Tolnayovej na pôvode ochorení sa momentálne podieľajú hlavne adenovírusy a respiračné syncytiálne vírusy, ktoré spôsobujú akútne ochorenia s ľahším priebehom. Ako priblížila, najvyšší počet chorých je v absolútnych číslach v okrese Lučenec a Rimavská Sobota, tesne za nimi je okres Revúca. „Z hľadiska veku je najvyššia chorobnosť na ARO u seniorov a adolescentov (15-19 roční) a na CHPO ochoreli najviac adolescenti. Nízku chorobnosť na ARO aj chrípku si v tomto týždni udržali najmenšie deti od 0 do 5 rokov,“ skonštatovala hovorkyňa.

Odborníci však napriek tomu apelujú na rodičov detí od 0 do 6 rokov, ktoré zvyknú patriť v každotýždenných štatistikách medzi najčastejšie choré. „Dôvodom je však nielen ich imunita, ale aj fakt na ktorý čoraz častejšie sťažnosťami upozorňujú rodičia malých detí RÚVZ. Sťažujú sa hlavne na to, že niektorí rodičia nosia do jaslí či materských škôlok svoje deti kašľajúce, s výtokom z nosa naznačujúcim prebiehajúce ochorenie, ale aj so zvýšenou telesnou teplotou, čím ohrozujú celý kolektív ostatných zdravých detí,“ priblížila Tolnayová.

„Umiestňovanie detí do predškolských zariadení z hľadiska ich zdravotnej spôsobilosti upravuje aj zákon. Podľa týchto ustanovení v predškolskom zariadení môže byť umiestnené len dieťa, ktoré je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa vrátane údajov o povinnom očkovaní vydáva príslušný ošetrujúci lekár a rodič ho predkladá pred prvým vstupom dieťaťa do kolektívneho predškolského zariadenia. Zároveň môže byť v predškolskom zariadení umiestnené dieťa, ktoré neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Tieto skutočnosti potvrdzuje vo vyhlásení nie staršom ako jeden deň zákonný zástupca dieťaťa a predkladá ho pred prvým vstupom dieťaťa do predškolského zariadenia a po neprítomnosti dieťaťa v predškolskom zariadení dlhšej ako 5 dní“, konštatuje k tomuto problému Katarína Slotová, vedúca Oddelenia hygieny detí a mládeže banskobystrického RÚVZ.

Podľa Slotovej pri podozrení na ochorenie je pracovník predškolského zariadenia oprávnený a podľa zákona povinný prijať dieťa len na základe vyjadrenia lekára, že dieťa môže navštevovať kolektívne zariadenie. Ako ďalej avizuje, zároveň je prevádzkovateľ zariadenia povinný zabezpečiť izoláciu chorého dieťaťa od ostatných detí, ak sa u neho počas dňa prejavili príznaky akútneho, prenosného ochorenia, mať dočasný dohľad nad ním a informovať zákonného zástupcu dieťaťa. Okrem toho má každé kolektívne zariadenie pre deti predškolského veku vypracovaný a regionálnym hygienikom schválený prevádzkový poriadok, kde sú uvedené aj zásady prijímania dieťaťa do zariadenia. „Jeho nedodržiavanie sa hodnotí ako správny delikt na úseku verejného zdravotníctva a príslušný orgán verejného zdravotníctva za to uloží prevádzkovateľovi zariadenia pokutu vo výške od 150 do 20 tis. eur,“ avizuje vedúca oddelenia s tým, že kontrolu vykonávajú odborní pracovníci RÚVZ.

„Najviac sa na chorobnosť sťažujú rodičia 3- ročných detí, ktoré začali navštevovať kolektívne zariadenie. Dieťa totiž v predškolskom veku ešte nemá vybudovaný v plnom rozsahu imunitný systém, jeho obranyschopnosť sa stále buduje. Bežné detské choroby patria k životu a do istej miery pomáhajú budovať a posilňovať zložitý mechanizmus imunitného systému. Dieťaťu, ktorého imunitný systém je zdravý, silný, chýba už len aby bol vycvičený, aby možnú nákazu zvládlo bez vážnych príznakov. Imunitná obrana sa postupne vybuduje, zdokonalí a chorobnosť postupne klesne u detí, ktoré nemajú imunitnú poruchu. Za prirodzenú chorobnosť pre mladšie deti v období do 5 rokov sa považuje 6-8 prípadov infekcií dýchacích ciest za rok s normálnym, nie dramatickým priebehom,“uzatvára Slotová.

Zdroj: Rimava.sk


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross