No active "ca-sidebar-197687" sidebar

VLADIMÍR KRČMÉRY: Ako sa vysporiadať s povinnosťami, ktoré sa zdajú neriešiteľné?

Rimavská Sobota bola koncom septembra dejiskom medzinárodnej vedeckej, odbornej konferencie pod názvom Úlohy zdravotníctva a sociálnej práce v dnešnej spoločnosti. Na jednom mieste sa stretli mnohí odborníci z oblasti zdravotníctva. Jedným z nich bol aj Vladimír Krčméry, ktorý je okrem iného aj rektorom a zriaďovateľom vysokej školy sv. Alžbety v Bratislave.

Profesor Krčméry mal česť viesť túto medzinárodnú konferenciu v Rimavskej Sobote. Ako vo svojom príhovore spomenul, k nášmu regiónu má osobný vzťah, keď sem po prvýkrát zavítal koncom 70-tych rokov, konkrétne do Uzovskej Panice. Podľa jeho slov tu navštívil charizmatického kňaza Karola Pindiaka, rodáka z Oravy. Ako zároveň pripomenul, tento región je takpovediac „Pánu Bohu“ za chrbtom a preto si zasluhuje viacej pozornosti a lásky. A hoci konferencia mala samozrejme odborný charakter, profesor Krčméry sa dotkol aj viacerých tém života.

Jednou z nich bolo i to, ako sa on snaží vysporiadať s každodennými povinnosťami, z ktorých má pocit, že sú neriešiteľné. Ako povedal, v niektorých chvíľach, keď ráno zapína počítač sa prežehná. „Niekedy som v takej situácii, že sa pomodlím aj za exorcismus k sv. Michalovi,“ poznamenal. Ako podotkol, takéto situácie zažíva každý z nás bez ohľadu na profesiu. „Lekár keď otvorí dvere ambulancie a začne riešiť pacientov, tak by niekedy najradšej za sekundu emigroval, ale nemôže. Rovnako aj starosta, ktorému na stene visí dekrét, keď otvorí emailovú schránku a zistí, že nemôže nič urobiť. Vtedy sme úplne stratení, ako malí trpaslíci a nemôžeme nič urobiť,“ ozrejmil.

V takej situácii si profesor Krčméry vždy spomenie na Matku Terezu, s ktorou sa osobne stretol ako malý chlapec. „Matka Tereza raz povedala sestrám, ktoré sa starali o chudobné deti a boli zaplavené morom, toto: Netúžte robiť veľké veci a hrdinské skutky. Robte tie malé veci, ktoré robíte, tie malé skutky, ale s veľkou láskou,“ prezradil profesor Krčméry.

Podľa jeho slov je práve toto, čo každého posúva ďalej, teda neorientovať sa na veľké veci, ale robiť tie malé. A práve z nich sa môžu stať i tie veľké veci.

Zdroj: Rimava.sk


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross