No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Voľby do európskeho parlamentu pokračujú, ich priebeh je pokojný

8. júna 2024 |  | 
Zdroj: Rimava.sk

SLOVENSKO – Na Slovensku bolo dnes, 8. júna, o 7:00 otvorených 5 930 volebných miestností, ktoré budú k dispozícii do 22:00 hod. Ide v poradí o piate eurovoľby po vstupe SR do EÚ. Voliči rozhodnú o 15 europoslancoch za Slovenskú republiku na päťročné volebné obdobie.

Na voľby v okresoch Rimavská Sobota a Revúca dohliada Okresná volebná komisia (OVK). Predseda OVK Miroslav Szepessy pre Rimava.sk uviedol, že voľby prebiehajú pokojne. "Zatiaľ neboli nahlásené žiadne problémy. Všetko je v poriadku. Dostali sme otázku z obcí, či môžu vyhlasovať do obecného rozhlasu, že sú voľby, toto však nie je dovolené." povedal.

Okresná volebná komisia sa podľa slov predsedu čoskoro odoberie vykonať kontroly do terénu. Podľa informácií z niekoľkých okrskov okrese Rimavská Sobota návštevnosť je momentálne slabšia ako počas predošlých volieb.

Článok pokračuje pod reklamou


Volebné moratórium platí až do zatvorenia volebných miestností na Slovensku. Zverejnenie výsledkov volieb vrátane priebežných výsledkov bude možné, až keď sa skončia voľby v celej EÚ.

Počas volieb funguje infolinka rezortu vnútra na číslach 02/4859 2317 a 02/4859 2312.


Ako voliť?

Voliči s trvalým pobytom na Slovensku (občania SR a občania iných štátov EÚ) hlasujú v okrsku podľa miesta svojho trvalého pobytu. S hlasovacím preukazom môžu voliť v ktorejkoľvek volebnej miestnosti.

Okrskovej volebnej komisii preukáže volič svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo pobytového preukazu občana EÚ. Ak mu bol vydaný hlasovací preukaz, predloží aj ten a komisia mu ho odoberie.

Okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce, pričom na farbe pečiatky na obálke nezáleží.

Volič v priestore za plentou vyberie 1 hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Vloží ho bez ďalšej úpravy do obálky ALEBO na ňom vyznačí odovzdanie prednostného hlasu najviac u dvoch kandidátov. Spraviť tak môže zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta. Obálku s hlasovacím lístkom vloží následne do volebnej schránky.

Na požiadanie okrsková volebná komisia vydá voličovi za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na to určenej.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky aj v deň volieb, a to okrskovú volebnú komisiu.

Informácie o voľbách nájdete aj na webovom sídle MV SR.


NENECHAJTE SI UJSŤ


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross