No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Vystavia drevený kôl palisády, kedysi chrániaci Rimavskú Sobotu

perex-muzeumLetným, júlovým predmetom mesiaca bude drevený kôl z mestskej palisády ochraňujúci Rimavskú Sobotu, datovaný do polovice 16. storočia. Objavený bol počas archeologických výskumov v rokoch 2010 až 2011, ktorý vykonal archeológ Alexander Botoš, z Gemersko-malohontského múzea na mieste bývalej mestskej tržnice, na Ulici B. Bartóka v Rimavskej Sobote. Tento nález si návštevníci môžu pozrieť počas celého júla v priestoroch Gemersko-malohontského múzea. Rimava.sk o tom informoval archeológ múzea Alexander Botoš.

Podľa jeho slov bolo počas archeologického výskumu zistených viacero výnimočných archeologických nálezov, medzi ktorými si pozornosť zasluhuje nález dvoch drevených kolov. „V hĺbke 1,40 metra od pôvodnej úrovne terénu boli odkryté dve torzá kolov o celkovej dĺžke približne 40 centimetrov a s priemerom približne 22 centimetrov. Po začistení a kompletnom odkrytí terénnej situácie, v hĺbke 1,50 metra od pôvodnej úrovne terénu bola identifikovaná vrstva svetlohnedej farby, sypkej konzistencie. Túto vrstvu môžeme interpretovať ako žľab, do ktorého boli koly palisády uložené,“ priblížil Botoš a dodal, že odkrytá terénna situácia sa môže interpretovať ako nálezy pozostatkov drevenej kolovej palisády, uloženej do vyhĺbeného žľabu. Ako ďalej poznamenal odkrytá terénna situácia korešponduje s jedinou známou vedutou mesta Rimavská Sobota, ktorú predstavuje obraz s názvom „Náboženské nepokoje v Rimavskej Sobote v roku 1769“, zhotovený technikou oleja na plátne okolo roku 1771 neznámym autorom. Obraz zobrazuje podľa archeológa epizódu z dejín mesta Rimavská Sobota – šarvátku, medzi kalvínskymi a katolíckymi veriacimi.

„Vo výplni žľabu pre uloženie palisády bolo zistených niekoľko keramických fragmentov, ktoré môžeme rámcovo zaradiť do obdobia 14. – 15. storočia. Vykonaná bola aj dendrochronologická analýza nálezov drevených kolov, ktorá preukázala, že strom (dub) na zhotovenie kola, bol zoťatý v roku 1541,“ uviedol Botoš, podľa ktorého sa môže oprávnene predpokladať, že koly pochádzajú z obdobia okolo polovice 16. storočia. Ako zároveň spomenul, nemôžemu ani vylúčiť, že prvé koly boli do palisády osadené už v období 14. – 15. storočia, tak ako na to poukazuje keramický materiál. „Koly palisády bolo nevyhnutné totiž v určitých intervaloch obnovovať,“ vysvetlil.

Mesto Rimavská Sobota získala v rokoch 1334 - 1335 od samotného panovníka Karola Róberta také slobody a výsady ako majú kráľovskí hostia a mešťania v Budíne vrátane práva postaviť mestské hradby a bašty. Mesto Rimavská Sobota si však kamenné hradby nikdy nevybudovalo.

„Podľa vyššie spomenutej veduty bolo mesto chránené jednoduchšou, ale funkčnou fortifikačnou formou – drevenou palisádou a priekopou, ktorá obopínala celé mesto. Archeologickým výskumom tak bola odkrytá unikátna terénna situácia osvetľujúca fortifikačný systém mesta Rimavská Sobota,“ dodal na záver archeológ.

Tento nález si môžu návštevníci Gemersko-malohontského múzea pozrieť každý deň od pondelka do piatka, v čase od 8:00 do 16:00 hod. Múzeum rovnako ponúka návštevníkom aj víkendové prehliadky od 9:00 do 16:00 hod.

Zdroj: Rimava.sk


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross