No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Za dlhoročnú prácu v prospech detí dostane ocenenie od ministra

 Eva LétaiováPráca na úrade je pre ňu poslaním. Už 35 rokov žije príbehmi maloletých detí z okresu Rimavská Sobota a háji ich záujmy, v rodinách aj v náhradnom prostredí. Eva Létaiová z Oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately tunajšieho Úradu práce si dnes v hlavnom meste prevezme ministerské ocenenie za významný prínos pri obnove rodín. Rimava.sk o tom informovala vedúca Oddelenia Andrea Vengrínová.

Ako ďalej uviedla, jej kolegyňa v priebehu rokov ani na okamih nestratila vieru v pozitívnu perspektívu maloletých detí žijúcich v prirodzenom rodinnom prostredí a v náhradnom prostredí. „Cieľavedome plánovala, navrhovala a domáhala sa uspokojovania potrieb detí s ohľadom na ich konkrétnu životnú situáciu a vývinové potreby,“ uviedla vedúca Oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Podľa jej slov Eva Létaiová veľkú časť svojho života venovala a stále venuje príprave fyzických osôb na náhradnú rodinnú starostlivosť. „Veľkosťou svojej osobnosti, vďaka komunikačným zručnostiam, sociálnemu taktu, pozitívnemu ladeniu, nadhľadu a svojskému humoru dosiahla v advokácií detí veľké úspechy,“ podotkla Vengrínová, ktorá nomináciu navrhovala.

Tradíciu oceňovania za významný prínos pri obnove rodiny zakladá minister práce sociálnych vecí a rodiny pri príležitosti 250. výročia založenia prvého detského domova na území Slovenska, v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Ocenenia sa budú odovzdávať dnes podvečer, v historickej budove NR SR v Bratislave.

Na Oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately to pritom bude už druhé ministerské ocenenie v tomto roku. Vo februári si ďakovný list rezortu práce prevzala samotná vedúca oddelenia. Minister vtedy ocenil celkovo 26 osobností z celého Slovenska, ktoré sa svojou prácou a aktivitami podieľali na pozdvihnutí úrovne, ale aj samotného vnímania sociálnej práce.

Sociálna pracovníčka Eva Létaiová vďaka podnetu od susedov, doslova v poslednej chvíli zachránila aj Moniku Lacíkovú z Rimavskej Soboty. Susedia nahlásili na úrade práce, že v ich bytovke často počujú detský plač. „Na základe podnetu sme išli do rodiny, matka bola v podnapitom stave a dieťa sedelo v postieľke podvyživené a zanedbané. Matku sme sa snažili motivovať k lepšej starostlivosti o dieťa a k absolvovaniu protialkoholickej liečby. Žiaľbohu, spolupráca s matkou bola negatívna, preto sme museli promptne konať a dieťa, ohrozené na zdraví aj na živote, zachrániť,“ spomína ocenená sociálna pracovníčka Eva Létaiová.

Monika, ktorá po odchode z domova úspešne absolvovala štúdium na vysokej škole, dnes pracuje na úrade práce v Rimavskej Sobote ako sociálna pracovníčka. Stala sa kolegyňou pani Létaiovej, ktorá bola jej oporou nielen po celý ten čas, ako vyrastala v domove, ale aj neskôr, keď sa nemohla spoľahnúť na vlastné rodinné zázemie. Za pomoc, ktorú jej Eva Létaiová a zamestnanci detského domova poskytli, je nesmierne vďačná. Vie, že úlohou sociálnych pracovníkov nie je zabezpečiť, aby dieťa išlo do domova, ale aby ostalo vyrastať v rodine. Umiestnenie v detskom domove nasleduje až v prípade, ak sa rodine nedá pomôcť. „Po celý čas, ako som vyrastala v domove, som vždy mala za sebou oporu, predovšetkým pani Létaiovú, vychovávateľov a všetkých, ktorí sa o nás starali. Deťom s podobným osudom ako bol ten môj dávali najavo, že život bez rodičov nemusí byť prázdny, nemusí byť bez radosti, že aj my môžeme niečo v živote dosiahnuť,“ približuje Monika Lacíková. Dodáva, že vďaka všetkým ľuďom, ktorí sa o ňu starali, je šťastný človek.

Tlačovú správu zverejnilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

zľava Eva Létaiová, Monika Lacíková Zdroj: Rimava.sk, FOTO: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross