No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Zástupcovia obcí odsúhlasili navýšenie členského v ZMOGaMe, R. Sobota je zdržanlivá

zmogamStarostovia a primátori v okrese Rimavská Sobota na zasadnutí Združenia miest a obcí Gemera-Malohontu (ZMOGaM) odsúhlasili navýšenie členského príspevku v tomto roku. Mestá alebo obce, ktoré patria k regiónu s najvyšším zastúpením, až 107, by tak ako dobrovoľní členovia združenia mali za každého občana zaplatiť nie 0,10 eura ale 0,20 eura. Ako odznelo na stredajšom výročnom zasadnutí, minuloročný rozpočet ZMOGaMu sa pohyboval vo výške približne 11 tis. eur, okrem bežných výdavkov boli podporené združenia a organizácie, kultúrna činnosť mikroregiónov, jednotlivé snemy či samotný ZMOGaM, ale aj Štátny fond rozvoja a bývania, ako služba samospráve. Predseda združenia Peter Mináč odôvodnil navýšenie zdrojov s využitím financií na projekty mikroregiónov, na tvorbu strategického dokumentu, na spoločenské podujatia ako je ples starostov či oceňovania pedagogických pracovníkov, ktoré pripravujú.

Záznam z rokovania ZMOGaM - hovorí predseda Peter Mináč 

Podľa predsedu ZMOGaMu je veľmi dôležité, že našli partnerov, ako sú zástupcovia Občianskeho združenia Naša Sobota, ktorí zastupujú podnikateľský sektor. „Stalo sa to po prvýkrát, že máme takého silného partnera,“ priblížil Mináč, podľa ktorého keď dôjde k zhode ich strategického plánu a aktivít združenia, môže z toho byť veľmi dobrý akčný plán v súvislosti s novým zákonom o podpore okresov s najnižšou mierou nezamestnanosti. „Myslím si, že sa to v krátkej dobe aj udeje,“ zdôraznil Mináč, podľa ktorého na základe nového zákona majú byť zvýhodňované obce zo znevýhodnených regiónov napríklad aj pri podávaní projektov. „Je tu reálna šanca získať viac financií cez jednotlivé fondy ale aj na eurofondy,“ zdôraznil. Konkrétnosti akčného plánu, kvôli prebiehajúcim jednaniam, zatiaľ spomenúť nechcel.

Viac ako 60 zástupcov samospráv v stredu odsúhlasilo zmenu stanov, podľa ktorej ten, kto nebude členom ZMOSu, nemôže byť členom ani regionálneho združenia ZMOGaM. Ako ďalej Mináč spomenul, sú výhody, ktoré schváli ZMOS s Vládou SR a vyrokuje ich na prospech všetkých obcí a miest.

S otázkou členstva Rimavskej Soboty či platenia poplatkov pre ZMOS prišiel minulý rok počas rokovania Mestského zastupiteľstva poslanec Ivan Hazucha. Ako spomenul, chcel vedieť, či mesto naďalej zotrvá v neplatení pre významnú a apolitickú organizáciu ako je ZMOS alebo mu hrozí vylúčenie. Podľa primátora Jozefa Šimka však nebudú podporovať organizáciu, ktorá financuje drahé „žúrky“ v Bratislave.
„Považujem to za neseriózne, že ten, kto neplatí členské a nie je členom ZMOSu poberá tie isté výhody, ako my ostatní,“ podotkol Mináč, podľa ktorého sa týmto zámerom budú zaoberať aj na májovom zasadnutí ZMOSu. „Ak to odsúhlasia, tak to budú musieť akceptovať všetky obce a mestá na Slovensku,“ poznamenal. Jednou z výhod podľa Mináča je, že sa ZMOSu podarilo napríklad presadiť podmienky, za ktorých štát zastabilizuje podielové dane a podporí samosprávy vyššou sumou na podielových daniach.

Rokovania sa zúčastnil aj zástupca okresného mesta Rimavská Sobota, viceprimátor Ladislav Rigó. Ten sa počas hlasovania o zmene stanov ako jeden z mála zástupcov zdržal. Ako pre Rimava.sk Rigó uviedol, Rimavskú Sobotu navýšenie členského oproti minulému roku zasiahne najviac, keďže má aj najviac obyvateľov, namiesto približne 2 300 eur by mali zaplatiť raz toľko a to v rozpočte na tento rok zahrnuté nie je. „Neviem ako sa zachovajú moji kolegovia,“ uviedol Rigó, podľa ktorého ide o členov mestskej rady ako poradného orgánu primátora, ako aj poslancov mestského zastupiteľstva. Zároveň k zmene stanov spomenul, že každá samospráva by mala mať možnosť vybrať si, v ktorom zoskupení chce byť členom a kde chce platiť členské. „Preto s tým nesúhlasím,“ dodal Rigó.

Na stretnutí približne 70 zástupcov samospráv v reštaurácii Junior Komplex pri železničnej stanici bola okrem minuloročného hospodárenia ZMOGaMu odsúhlasená aj účasť delegátov na májový snem ZMOSu. Podľa predsedu ZMOGaMu Petra Mináča tento rok budú jednotlivých delegátov vyberať mikroregióny. Zastúpenie by tak na májovom sneme mala mať Valická dolina, Dolný Gemer, Blžská dolina, Sinec-Kokavsko, Pri Slanej, Údolie Gortvy, Palócka vrchovina, Teplý Vrch, Rimavská dolina, Rimava-Rimavica, Suchánska dolina, Medveš a mesto Rimavská Sobota. „Budem trvať na disciplíne, že keď tam pôjde člen od nás, bude tam dva dni sedieť, bude počúvať a bude aktívny pri rokovaní,“ zdôraznil Mináč, podľa ktorého jeden zo zástupcov samospráv urobil na sneme trochu hanbu, nešlo však o nikoho zo združenia ZMOGaM.

Prítomní starostovia odsúhlasili aj strategický plán rozvoja okresu Rimavská Sobota na roky 2015-2020, ktorý predniesol starosta obce Jesenské Gabriel Mihályi. Záznam si vypočujte tu.

Starostovia sa zaujímali aj o rekonštrukcie ciest II. a III. triedy, ktoré neboli minulý rok zahrnuté v zozname opráv BBSK. Na rokovanie má byť preto podľa uznesenia prizvaný aj zástupca BBSK, zároveň žiadajú aj o vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu na rok 2017 na rekonštrukciu ciest podľa predloženého návrhu ZMOGaM. „Som rád, že sa prijalo toto uznesenie,“ povedal viceprimátor Rimavskej Soboty Ladislav Rigó, predkladateľ návrhu, podľa ktorého by to malo urýchliť rekonštrukciu komunikácií. „Aby z rozpočtu BBSK boli vyčlenené finančné prostriedky na obnovu cestných komunikácií, so zreteľom aj na návrhy, ktoré predpokladám predložia jednotliví starostovia,“ povedal Rigó, ktorý je zároveň poslancom BBSK a zároveň členom Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu.

zmogam-cesty II a III triedy

Zdroj: Rimava.sk


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross