No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Zastupiteľstvo BBSK odkleplo okresu R. Sobota viac ako milión eur na opravu ciest

Uplynulé zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja, ktoré sa konalo v Českom Brezove bolo aj o prerozdeľovaní finančných prostriedkov pre jednotlivé okresy na opravu a rekonštrukciu ciest II. a III. triedy. Okresu Rimavská Sobota krajský parlament schválil viac ako milión eur. Reč bola aj o výstavbe kruhovej križovatky na Ulici Malohontskej.

Krajské zastupiteľstvo sumu viac ako milión eur na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy pre okres Rimavská Sobota schválilo takpovediac bez väčšej diskusie. Tá sa však na desiatky minút strhla ohľadom výstavby kruhovej križovatky v Rimavskej Sobote. Krajskí poslanci za obvod Rimavská Sobota – Jozef Šimko, Ladislav Rigó, František Auxt a Peter Juhász – žiadali presunúť finančné prostriedky schválené v minulom roku na výstavbu kruhového objazdu do prvej zmeny rozpočtu roka 2017. „Križovatku sme odsúhlasili už minulý rok, ale vzhľadom na byrokraciu v Slovenskej republike sme to nedokázali zrealizovať,“ povedal na rokovaní Šimko, podľa ktorého sa vyskytli isté problémy so stavebným povolením a statickým posudkom a bolo potrebné sumu navýšiť o ďalších 14 tis. eur. A preto navrhli, aby sa minuloročné schválené finančné prostriedky vo výške 180 tis. eur na výstavbu kruhového objazdu plus ďalších 14 tis. eur presunuli na tento rok. „My nechceme financie naviac, ale iba presunúť odsúhlasené financie v roku 2016 na rok 2017,“ avizoval Šimko.

„Zdá sa mi, že niektorí nechcú rozumieť. Bolo už mnohokrát povedané, že bola tu takáto suma peňazí. Pre oživenie Banská Bystrica dostala na opravy ciest 702 tis. eur, Rimavská Sobota 1 001 804 eur, tak z tej sumy si musíte nájsť financie na rekonštrukcie. Asi je nezrozumiteľné, viacej nedostanete, pretože sa z toho potom stane trhací kalendár,“ povedala poslankyňa za obvod Banská Bystrica, Ľubica Laššáková. Podľa Juraja Družbackého, poslanca za obvod Zvolen ako aj predsedu komisie dopravy, finančné prostriedky rozdeľovali na základe posúdenia všetkých ciest druhej a tretej triedy, ktoré boli v nevyhovujúcom alebo havarijnom stave. „Bolo jasné a zrejmé, že sme rozdelili prostriedky na financovanie ciest, ktoré sú v nevyhovujúcom alebo havarijnom stave. Toto bola priorita. A ak sa to bude dať, tak výstavbu treba riešiť z toho balíka, ktorý by bol pri prerozdeľovaní záverečného účtu,“ poznamenal Družbacký.

Podľa poslanca za obvod Rimavská Sobota je dôležité na tomto úseku spomaliť premávku. „Myslime na naše deti, vnúčatá a určitú nekorektnosť, že tie financie sa „stratili“. Nie je to férové, aby sme na vybudovanie kruhovej križovatky čerpali financie, ktoré sme dostali teraz,“ povedal Auxt.

Napriek výstupu Šimka, Auxta či Rigóa ich návrh o presun finančných prostriedkov vo výške 194 tis. eur na výstavbu kruhovej križovatky z roku 2016 do rozpočtu na rok 2017 ostatní krajskí poslanci tento návrh v prvom kole hlasovania neschválili. Po hlasovaní však vystúpil Pavol Čunderlík, vedúci oddelenia správy majetku a cestnej infraštruktúry, ktorý ozrejmil dôvody, prečo výstavba kruhovej križovatky nebola zaradená do registra investícií podprogramu doprava tohto roka. „Táto výstavba nebola zaradená do registra investícií ako zmena, a to z toho dôvodu, že dokumentácia vykazovala drobné nedostatky. Tie sa však dajú riešiť. Druhým dôvodom nezaradenia bola obava, že zmena rozpočtu by nemusela prejsť a v tom prípade by boli pozastavené akcie, ktoré sú už v takej fáze, že po ich schválení sa môžu hneď realizovať,“ priblížil vedúci oddelenia. Ako ďalej podotkol, výstavba kruhovej križovatky bola schválená už minulý rok a preto je potrebné ju realizovať.

A tak na rad prišlo druhé kolo hlasovania, v ktorom už tento návrh na presun finančných prostriedkov z roka 2016 na rok 2017 prešiel. Okres Rimavská Sobota tak okrem financií na opravu ciest II. a III. triedy vo výške viac ako milión eur, získala aj ďalších 194 tis. eur na výstavbu kruhového objazdu na Ulici Malohontskej v Rimavskej Sobote.

Zdroj: Rimava.sk


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross