No active "ca-sidebar-197687" sidebar

Pribudne v našich mestách ešte viac áut?

Po dlhšom čase sa opäť konala na Kruháči diskusia v rámci projektu Re-Start s názvom “Auto vs. Bicykel”. Pozvanie prijali Andrea Štulajterová z Banskej Bystrice, Ivan Siláči z Lučenca a Marián Gogola zo Žiliny, čím sa vyskladala paleta rôznych odborníkov ako aj zástupcov jednotlivých miest. V priebehu diskusie sa rečníci dotkli viacerých oblastí nemotorovej dopravy.

Najprv bolo potrebné vymedziť pojem nemotorovej dopravy, oblasti, ktoré zahŕňa. Všetci sa zhodli, že pre nemotorovú dopravu je typické, že človek pri nej musí vynaložiť vlastnú fyzickú aktivitu. Je tou najprirodzenejšou formou dopravy a patrí sem cyklistická a pešia doprava. Je možné ju rozšíriť na aktívnu dopravu a vtedy do nej spadá ešte i verejná doprava.

Článok pokračuje pod reklamouSúčasným obrovským problémom je zahltenie verejného priestoru autami. Mestá sa stali verejnými parkoviskami, vytláča sa zeleň a spoločenský priestor Považujeme za prirodzené chodiť do práce na aute. V lete na terasách na námestí pijeme kávu a obedujeme doslova na parkovisku. Situácia v slovenských mestách sa stáva neudržateľná. Medzi diskutujúcimi panovala zhoda v tom, že pre zmenu a podporu nemotorovej dopravy treba zmenu v myslení na úrovni zástupcov vedení miest.

Veľká časť diskusie bola venovaná konkrétnym príkladom dobrej praxe v nemotorovej doprave ako aj mestám, ktoré majú nedostatky. Diskutujúci vychádzali najmä zo skúseností z miest odkiaľ pochádzajú, alebo pôsobia. Marián Gogola skonštatoval, že “Žilina ako mesto nič nerobilo. Jej cyklistická mobilita je schizofrénna.” Mesto na jednej strane vyhlasuje podporu nemotorovej doprave a na druhej strane postaví ďalšie parkovacie miesta.

V Lučenci cyklisti nemajú až taký problém, pretože premávka v meste nie je prehustená a vedia jazdiť celkom bezpečne po cestách spolu s autami. Problémom sa stávajú odparkované autá v centre mesta, zapĺňujúce verejný priestor.

Naopak medzi ukážkové príklady dobrej praxe diskutujúci zaradili Paríž a Trnavu, ktorých vedenia samospráv podporujú nemotorovú dopravu. Ivan Siláči dodal, že v prípade Petra Bročku (primátor Trnavy) je podstatná jeho úprimnosť. “Jemu ľudia veria, pretože sám jazdí na bicykli po meste. Nie ako ministri raz do roka idú na rokovanie vlády v rámci týždňa mobility na bicykli.” Marián Gogola pripomenul príklady z Holandska, kde museli bojovať proti autám, ktoré zaberali verejný priestor, no dnes už ulice vyzerajú úplne inak - ako zo známych pohľadníc. Na Slovensku sa teraz nachádzame vo fáze, v ktorej boli v západnej Európe pred niekoľkými desaťročiami.

Odborní a kvalifikovaní úradníci na samospráve sú kľúčoví pri presadzovaní nemotorovej dopravy. Ľudia začínajú byť citlivejší na životné prostredie a nachádzajú si cestu k alternatívnym formám dopravy a téma nemotorovej dopravy začína byť pre nich oveľa dôležitejšia. Tu je podstatné, aby prípadné požiadavky občanov boli sformulované a podané samospráve prostredníctvom občianskeho združenia alebo neformálnej skupiny občanov, ako zástupcov tejto komunity. Tak majú väčšiu šancu byť vypočuté. V rámci ich spoločných vzťahov je nevyhnutné získať vzájomnú dôveru a vytvoriť obojstrannú partnerskú komunikáciu.

Občianske združenia by nemali len kritizovať samosprávu, že neplní ich požiadavky ale prevziať tiež časť zodpovednosti a priniesť nápady a prispieť k ich realizácii. Dobrým príkladom je spolupráca Banskobystrickej cykloiniciatívy s mestom, ktorá si už vybudovala rešpekt. Samospráva ich prizýva, aby sa vyjadrili k plánom v oblasti nemotorovej dopravy. Práve občianske združenia a ich členovia - odborníci na nemotorovú dopravu môžu samospráve pomôcť, ponúknuť svoju expertízu a spoločne vypracovať stratégiu pre nemotorovú dopravu. Mestá majú väčšinou jedného človeka na celú širokú agendu dopravy a častokrát nemajú dostaočné kapacity na to, aby ponúkali kreatívne riešenia.

Samosprávy častokrát argumentujú s nedostatkom finančných prostriedkov na cyklotrasy. Plánuje sa veľký balík peňazí na budovanie cyklotrás aj v rámci takzvaného COVID balíka v časti zelená mobilita. Európska komisia predpokladá aj zafinancovanie projektovej dokumentácia a expertnej činnosti. K tomuto bude podstatné inštitucionálne ukotvenie nemotorovej dopravy - či už na úrovni vlády vo forme medzirezortnej pracovnej skupiny alebo vylepšenie už existujúcih pozícií národneho cyklokoordinátora a ďalších krajských cyklokoordinátorov. Na prvom mieste musí byť odbornosť adekvátne ohodnotených úradníkov, ktorí agendu nemotorovej dopravy majú šancu posunúť vpred. Mali by dohliadať na kvalitné vypracovanie a dohliadanie plnenia strategických dokumentov či už na úrovni štátu alebo samosprávy (vo forme územného plánu). Marián Gogola však upozornil na nedostatky v strategickom plánovaní. Aj keď samosprávy majú vypracované územné plány a dopravné generely, nie vždy sa nimi aj riadia.

Záverom diskutujúci vyjadrili perspektívu že nemotorová doprava sa na Slovensku bude rozširovať. Ľudia už nepotrebujú len vlastniť auto, ako symbol určitého štandardu. Najmä mladšej generácii, oveľa viac záleží na tom, v akom prostredí žije. Začínajú opäť objavovať čaro bicykla a chôdze.

Zdroj: Viktor Borš, Coworking & Start up centrum Kruháč


Odoberajte novinky spravodajského portálu Rimava.sk, ktoré vám v e-mailovej schránke budú pristávať pravidelne.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho
Diskusia k príspevku
Odporúčáme
No active "ca-sidebar-197688" sidebar
cross